1570-34

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 3 k.   34          
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Dirck Rinckes en Ulbe Ottes   Landsheer/ Staten v. Friesland 46.190  
1536/7 Ulbe Ottes     18.222 20.441 naar Dirck Rinckes
1547/8 Sasker Douwes

Eeuwout Doens en zoon  Doen

    15.300

2.522

 
1554/5 Sasker Douwes     19.306  
1566/7       15.306 4.000 naar wed. Jan Thonis
1570 Fritz Ulbes        
1574/5 idem     16.412  
          Geen boerderij meer
           
1599 Waling Heeres ?       hyp.bk 21.7.1614/21.5.1599 naastl. ten O. van “De Mars” (stemnr 17/16)