1570-35

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 3 k.   35          
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Wybbe Wybbes en Anne Lieuwes   Landsheer/ Staten v. Friesland 24.399  
1536/7 Wybbe Wybbes en Ulbe Ottes     26.077  
1547/8 Eewout Doens en Doen sijn soon     11.554 rest bij wed. Wybbe Wybbes
1554/5 Geert Reynerts     11.554  
1566/7 wed. Jan Thonis     15.554  
1570 Otto Heerckes        
1574/5 idem       7.179

6.189

 
1593 idem       2.000

6.300