1570-37

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 3 k.   37          
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Aerent Bockum   Landsheer/ Staten v. Friesland 10.522  
1536/48 idem     10.495  
1554/67 wed. Arent Bockum        
1570 Jan Thimens        
1574/5 Jans Thymans        
           
1629/30 Romcke Foppes     10.387  
          geen stem, geen boerderij meer