1570-44

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 4 k.   44          
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Claes Jansz.   Landsheer/ Staten v. Friesland 45.465  
1536/7 Claes Jans v. Ysselmonde     41.536  
1547/8 Jan Claesz.     15.400  
1554/5 Jan Claesz. de Oude        
1566/7 Peter Petersz.     14.481

1.048

 

van Wybe Wybes landen

1570 Fonger Jelgers        
1574/5 idem     15.529