1570-45

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 4 k.   45          
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Jan Ysbrands en Andries Jacobs   Landsheer/ Staten v. Friesland   5.570  
1536/7 Jan Ysbrands       6.700  
1547/55 Jacob Jans        
1566/7 Gerryt Jans

Thonis Backers weduwe

      4.303

2.000

 
1570 Grote Gerryt        
1574/5 zelfde als 1566/7        
           
  Jan Gerrits schoenmaker ?       ook ten W. van Zuiderweg, zie stemnr 8/8
1607 Claes Martens     ±15.000 hyp.bk 13.11.1620/25.1.1607 Neeltie Thyssen wed. Jan Gerryts, schoenm. verk. a. Claes Martens en Geertie Hanskes ±15 m. land m. hs en sch. o. St. Jp.