1570-50

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 4 k.   50          
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Jan Lauwesz.   Landsheer/ Staten v. Friesland   8.008  
1536/7 Engel Jans     12.455  
1547/8 idem     12.455

6.151

 
1554/5 Gosse Dircks     19.006  
1566/7 Gosse Dircks

Gijsbrecht Aerts

      7.421

7.421

 
1570 Gijsbert Aerts        
1574/5 Gijsbrecht Aerts

Huybert Jans

Taecke Tonis

Bastiaen Jans

      7.421

2.356

4.000

1.065