4

4 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 1 k. 26 19 18 C83 3
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Sem Ysbrands Landsheer/ Staten v. Friesland pacht gehele kavel
1536/48 de erven Sem Ysbrands

Tzaling Ryeurts

 

22.222

109.458 resp. 87.236

ook in k.2 NwB.

1554/5 idem 22.549
1566/7 Reyner Aertsz. zn v. Aert v. Gelre; ook in k. 3 met Peter Gerbrands en Joris Aris dezelfde landen als Aert v. Gelre
1570 idem
1574/5 idem
1629/30 Pieter Pieters van Cornjum 22.549
1640 Pieter Pieters Woudman ? ± 23.000
Jacob Epkes ?
1651/55 Dirck Arien Claes zn v. Arien Claes Hendricks en Neeltie Dirck Boyens, x Foockel Ariens dr v. Arien Symens (Slm) en Trijn Walings
1670 Hendrick Joris x Hendrickie Jan Daems, zn v. Joris Ariens en Antie Gosses
1698 de 8 kk. v. Hendrick Joris
1700/08 Joris Hendricks x Trijntje Jacob Wouters, woont OBD
1716/18 Ysbrand Jetses resp. zijn weduwe 35.000 x Dirkje zr v. Joris Hendricks, zn v. Jetse Gerrits en Welmoed Obbes; hyp.bk 9.6.1718/10.1.1716
1728 Joris Hendricks
1737/8 Neeltje Corn. wed. Lieuwe Ockes ½ en Arjen Ockes ½ /Arjen Ockes vlgs Statenreg. 34.000
1755 Arjen Chr. Wassenaar en kk. kopen v. Staten 37.150 koopbrief nr 192
1758/68 Arjen Chr. Wassenaar dezelfde
1778/88 Job Arjens Wassenaar dezelfde 35.000
1818 Arjen Jobs Wassenaar 33.268 Hovensterweg 2