3

3 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 1 k. 25 2 2 2
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Sem Ysbrands Landsheer/ Staten v. Friesland hele kavel
1536/7 Jacob Rommerts 11.531 misschien zn v. Rommert Pieters pachter in k. 3
1554/5 Cornelis Jans 11.472
1559/60 Claes Jans
1561/65 Cornelis Jans
1566/7 Jacob Auckes
1570 Pieter Jans
1574/5 Pieter Cornelis
1612/14 Sijbe Gerrits op Westerbildt
1629/30 idem 15.568 S.G. x Tiets N., die 1e x Cornelis Michiels, hieruit Cornelis Corn. die x Marity Barthouts die 1e x Dirck Ariens waaruit Willem D.A.
1640 idem 16.000 hyp.bk 26.4.1637 Tiets Sijbes naastl. ten Z. van nr.28/27
Andries Siebes ovl. voor 1654
1655 wed. Andries Siebes Tettie Pieters 2e x Feike Jobs
Willem Dirck Ariens
1670 de kk. Willem Dirck Ariens
1698/08 idem Arjen Willem 1/3 , Claes Danckerts n.u. en Corn. Ysbrands n.u. 1/3 en Claasje Willems 1/3
1718 de kk. en erven Arjen Willems 24.000
1728 Dirk Jans Rozendal 13.150 zie ook nr 1/1
1738 idem 19.300
1748 wed. Dirk Jans Rozendal
Hendrik van Theeken/ zie nr. 28/27
1756 Lammert Haukema c.u. en gebrs Houtjer kopen van Staten zie verder nr 28/27 dezelfde eigenaars en gebruikers
Groenedijk (Westhoek) boerderij bestaat niet meer