2

2 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 1 k. 24 20 19 C14 1
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Sem Ysbrants Landsheer/ Staten v. Friesland gehele kavel
1536/7 Tzeyeuwe (?) Pieters 13.556
1547/8 Dirck Pieters 13.541
1554/5 idem 15.228
1566/7 Adriaen Pieters 15.228 A.P. wrsch. x Maet Harrents, die 2e x Waling Ariens
1570 Arien Pietersz.
1574/5 Adriaen Pieters
Waling Adriaens
Willem Stevens de Jonge 20.000 + buitengrazinge; x Jannetie Harrents dr v. Harrent Corn. en Neeltie Daems, zuster v. Maet, zn v. Steven Claes Willems en N.Claes Stans
1612 Jan Hendrick Reyners x Grietie Corn. Cuyck; hyp.bk 11.7.1614/17.5.1612
1629/30 Cornelis Cornelis 23.227 x Marytie Barthout Barthouts, die 1e x Dirck Ariens, zn v. Cornelis Michiels en Tiets N. (zie ook 2/2);

hyp.bk 23.10./29.5.1648 Corn.Crelis naastl. ten Z. v erven Rins Jans (BP500/1)

1640 Jan Jans gebruiker hyp.bk 4.12.1648/28.4.1646
1646 Hendrick Jan Daems gebr. 36.300 x Aeltie Jans en zn v. J.D. en Hendrickie Hendricks zuster v. Jan Hendrick Reyners
1655 wed. Dirck Willem Dircks Maartje Everts Kuyck, D.W.D. zn v. Willem Dirck Ariens, die zn was v. D.A. en Marytie Barthouts
1670/08 de erven v. Willem Dirck Ariens 1698 Arjen Willems 2/3, Claas Danckerts 1/3 (zn v. Danckert Taeckes en Maartje Jacobs Kuiken (dr. v. Jacob Jans K. en Neeltje Willem Dirck Ariens)
1718/28 kk. v. Arjen Willems/dezelfden vlgs Statenreg. 25.450
1735 idem/ Steven Gerrrits x Lijsbet Arjens dr. v. Arjen W.D.A. en Saapje Pieters
1738 idem/ Dirck Ariens
1748 Dirck en Rinnigje Arjens/Dirck Arjens 24.000 Rinnigje Arjens x Rienk Reins
1752 Rintie Ariens als cur. v. Rein Rienks koopt v. Staten 22.450 koopbrief nr 40
1758 Hemme Johannes Rein Rienks
1768/98 Rein Rienks (Westra) dezelfde 23.221
1818 wed. en kk. Rein Rienks Westra dezelfden
1828 Kornelis Piebes Rozendal Wed. T. Medendorp-Cats 19.000
1850 wed. Auke Piers v.d. Ploeg idem
Groenedijk, Westhoek