54

54 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 6/7 k. 51 21 20 C380 46
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Wijbe Claesz. Landsheer/ Staten v. Friesland 21.133

10.483

k. 6

k. 7

1536/55 Jan Jacobs 22.289

10.483

1566/7 Wybe en Feycke Jans, gebrs 22.289

10.483

12.224

Wybe Jans op krt 1570 nr. 49

 

k. 3

1570 Feico Jans
1574/5 Wybe Jans en Lambert Andries

 

 

Wybe Jans

22.289

10.484

12.224

13.383

k. 6  Lambert Andries op krt 1570 in Barradeel

k. 7

k. 3

k. 6

1629/30 Albert Juriens ? 17.323

5.001

12.289

k. 6 Albert Juriens Monnickhuys, x Aef Jans, zn v.

k. 7  Jurien Pybes en Rixt Alberts

k. 3N.! m.z. Z?, 2 percelen

1655 Dirck Dircks Monnickhuys op sate Munnichuys te Wier en samen met Eernst Foclerts op sate “De Winckel”, x Grietje dr v. Marten Clases en Wopck Jans Schellingwou; zn v. Dirck Laurijs Dircks en Wyts Gerrit Jacobs
1670 kk. v. D.D. Monnickhuys
1698 Cornelis Folckerts Gelder zn v. Folckert Eernstes en Aeltie Cornelis, GJ2009/252; Saapke een zr v. Corn. F.G. tr. Tiepke S. Gratama, Harl.zn v. Seerp Tj. Gr. en Jancke Jacobs (Scheltinga)
1700/08 Tjomme Hansen 36.478 Tj. H. 1698 n.u. eigenr 12 ½  pm in stem nr 25 Oosterbierum
1718 Heere Wybes 49.171
1728 wed. en kk. Heere Wybes
1738 Steffen Jans wrsch. van Tzummarum; op Statenkaart v. 1735 gebruikt Steffen Jans ook land a.d. noordz. v.d. vaart om klein boerderijtje heen
1748 kk. Steffen Jans/Crijn Bouwes c.s. Statenreg.: Atte Steffen Jans en zijn 4 kk. als kopers

47.300

1758/68 Aart Pieters 1752 Folkert Pieters Schellingwou ½ en als curator v.Trijntje Gerlofs Schellingwou ½ , Harlingen kopen van Staten  

 

47.300

A.P. x Aaltje Folkert Corn. v. Gelder, zn v. Pieter

Aarts en Jeltje Gepkes

koopbrief nr 83, 34 m. ten Z. v.d. Kleine Blikvaart en 15 m. ten N. ervan

1778/98 Cornelis Gelder c.s. 1758/98 Allert Scheltinga 49.000 x Trijntje Gerlofs Schellingwou, zn v. Ruurd Allards Scheltinga en Antje F. Nieuwenhuis, die 2e x Folkert P. Schellingwou. Corn. Cl. Gelder is kleinzn v. Corn. Folckerts G.
voor 1818 in percelen verkocht
1828 Wed. Arjen Jans Osinga dezelfde 37.450 wed. is Aaltje Jans Twijnstra
1838/50 wed. en Jan Arjens Osinga dezelfden
Oude Fenne, iets zuidelijker verplaatst