52

52 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 7 k. 58 23 22 C627 41
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Steven Willems Landsheer/ Staten v. Friesland 47.536 x Hadewij Dircks (Ned.Leeuw 2001)
1536/48 wed. Steven Willems 55.035
1554/5 Willem Stevens (de Olde) 45.529 x Amerens Gerrit Lourens
1566/7 idem 55.035
1570 idem
1574/5 idem 55.035

20.224

1629/30 Cornelis Willems 69.224

0.430

x Maartje Waling Walings
1642 de wed. Corn. Willems
1655 Gerben Ariens Langius 62.261 x Griet Harrent Claes, zn v. Arien Gerben Thonis en Lijsbeth Corn. Willems; 1660/1 G.A.L. koopt 2x ¼ v.d. andere kk. v. Corn. Willems, hij had zelf al ½
1670  erven Anna v. Nijs wed. Simonides/ Jacob Clasen  

56.546

J.Cl. x Willemtie dr v. Jan Jacobs Kuiken en Dieuwer Ariens Slm; pr.bk 16.2.1680 Jac. Cl. te Winsum
1698/08 Otto v. Simonides resp de erven
1718/28 Sjoerd v. Molenschot 62.546 x A.S. v. Gramsbergen, kleindr v. O.v.Simonides
1737 wed. Molenschot Statenreg. 62.150
1748 wed. en kk. Claas Reinders (Wassenaar) 1755 wed. Claas Reinders koopt van Staten  

56.150

wed. is Jannigje Cornelis en achterkleink. v. Corn. Willems; Cl.R. zn v. Reyner Clases en Aefke Jans Tzietsa; koopbrief nr 190
1768 erven Reinder Clasen dezelfden: Beert J. Kuiken n.u. en Jannigje Reinders elk ½  

56.546

B.J.K. x Amerens Reinders, deze 2e x Teunis Corn. Crap, B.J.K. zn v. Jan Beert Arjens K. en Aafke Claes Reinders Wassenaar
1778 wed. Beert Jans Kuiken dezelfde
1788/98 Teunis Corn. Crap dezelfde
1818 Waling Lammerts Brouwer dezelfde 49.546 Gerrit Willems Wassenaar 7.000; WL.B. x Aafje Beerts Kuiken
1828/50 Klaas Boyens Wassenaar dezelfde 61.300 kleinzoon v. Jannigje Reinders
Molenschot, Koudeweg Z. 1