6

6 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 1 k. 3 24 23 A1 2 4
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1536/48 Cornelis Jans Landsheer/ Staten v. Friesland 13.393
1554/5 Michiel Cornelis 13.562
1566/7 idem 13.582
1570 Michiel Cornelis
1574/5 idem 30.575 17.003 van Nanninck Thijs
Aeltie Michiels erft A.M. x Cornelis Femmes
1615 Daem Corn. Femmes in 1615 bewoner en gebruiker van 16 m. met huis
Waling Heres ovl. 1602 wed. Anna Pyters hertr. Gijsbert Claes (Wass.bk 146/7)
1602 Gerrit Harmens hyp.bk 27/25.5.1618 en 10/3.5.1650
1629/30 idem 13.581
1650 Thonis J. Roker/ Gerrit Harmens 15.000 + 9.000 in k.53 NwB.
idem/ Pieter Pieters
1655 Jan Roker/ Cornelis Jans
Thonis J. Roker/
1698 Trijntje Th. Roker/
1708 Claas en Corn. Maarts/
1728 Harrent Cornelis
1730 Arjen Jans Mich 22.300 + pol buitendijks; 1e x Trijntje Aarts, 2e x Douwtje Martens en zn v. Jan Arjens en Maertie Corn. Abes (zuster v. Harrent Corn.)
1753 Arjen Jans Mich Arjen Jans Mich ½  en kk. 1e vrouw ½ kopen van Staten  

21.000

 

+ quota pollen, koopbrief nr. 113

1772 erven Arjen Jans MIch Age Reinalda, Harlingen 21.000 + 4.000 buitendijks
1778 Harrent Arjens Kramer idem zn v. Arjen Jans Mich
1788 Gerrit Alles Sybrand P. Feitema G.A. wrsch. zn v. Alle Rinnerts
1798 idem wed. S. Feitema
1811 Tjalling Willems de Boer 1818 Tjalling W. de Boer
1826/43 wed. T. Medendorp – Cats 20,6 ha
Kornelis Piebes van Rozendal
1843 Auke Piers van der Ploeg OBD 1225