11

11 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 3 k. 11 27 26 A41 7 9
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Sem Ysbrants Landsheer/ Staten v. Friesland 23.360
1536/55 Aert van Gelre 23.422 wrsch. zn v. Cornelis de Gelresman
1566/7 Reyner Aerts, Pieter Gerbrants, Joris Arisz.  

23.422

 

+ k.51 NwB. de erven Aert v. Gelre

1570 Pieter Gerbrants zn van Gerbrant Remmelts
1574/5 Pieter Gerbrants en Joris Arisz. 13.191

11.511

Joris Arisz. x Maritien Aerts
1593 wed. Pieter Gerbrants

Joris Adriaens

± 13.000

± 12.000

1629/30 Pieter Pieters de Jonge 16.116 x Jannichie Dirck Boyens, zn v. P.P. de Oude en Trijs Harrents
1632/3 Jan Ariens Borger x Jannichie Pieters, misschien dr v. P.P. de Oude
Pieter Lous zn. v. Lou Aerssen en Maritie Pyters
1655 Gaele Auckes 19.000 zn v. Aucke Jacobs en Perck Gaeles, x Clasie Jaspers, dr v. Jasper Thonis en Niel Doens
1670 idem
1698 Freerck Willems
1700/18 de wed. Fr. Willems en kk.
1718 Beert Willems gebruiker
1726/8 H. Gonggrijp en kk. Willem Hendriks 30.260 + 5.300 k.52 NwB.
1738 Piebe en Neeltje Willems 30.400 vlgs Statenreg. hornleger perc.nr 100 N. v.d. Westerweg
1748 Piebe Willems 1752 Piebe Willems koopt van Staten 30.000 koopbrief nr. 26; het hornleger lag Nrd v.d. Westerweg, niet op perceelskaart maar wel op Eekhoffkrt, op perceelskrt huizinge op perc. 81 a.d. OBD
1758/68 idem dezelfde
1778/88 Willem Piebes 1778/18 de erven Piebe Willems
1818/28 Leendert Arjens Buren 1828 de kk. v. Hendrik en Piebe v. Rozendal Vlgs Sannes 18 ½ mg.
1829 idem dezelfde
1832 Tjeerd Hendriks van Rozendal 1833 C.Joh. v.d. Veen 23.88.33. ha oud- en nwbildt
1838 idem 1838/50 idem
1850 wed. Tj. H. van Rozendal
kad.1832: A41 hoek OBD/de Nieuwe weg ten W. hs en erf eigenr L.A. Buren c.s.
de locatie Nrd a.d. Westerweg is kad. A66, hs en erf. eigenr. Everh.v.Loon
OBD 1147