7

7 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 1 k. 5 28 27 A8 3 5
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/48 Sem Ysbrands resp. zijn erven Landsheer/ Staten v. Friesland
1554/67 Fem Pieters 21.565
1570 Cornelis Femmes zn v. Fem Pieters en N.N.
1574/5 idem ook pachter in k. 2 en 3.
1605 wed. Cornelis Femmes zie stemnr 24/23
1629/30 Dirck Steven Willems 20.180
1632 25.105 5.000 gekocht
1637 Lieuwe Gerbens 25.105 + aanwas; zn v. Gerben Thonis en Trijntje Foppes
1655 Harrent Pieters de Jonge 1e x Antie Willem Dirck Ariens 2e x Antie Jans, zn v. Pieter Pieters de Jonge en Antie Dirck Boyens
1678 Antie Jans wed. Harrent Pieters
1698/28 Trijntje Feikes dr v. Feike Jobs en Tettie Pieters, nicht van Harrent Pieters en erfgen. van zijn weduwe
1738 Sjoerd Reinders en Tr. Feikes en kk./Reiner Rinses  

± 29.000

de moeder van Reiner Rinses was oomzegger van Harrent Pieters; vlgs Statenreg. 26.000
1748 Dirk Rinses wrsch. zn v. Rinse Dircks en Anck Jetses
Hendrik van Theeken, Berlikum Vlgs hyp.bk 17./1.3.1756 verkoopt H v. Th. de ontruiming van deze plaats en nr. 2/2 oud gepacht billand aan Lammert Hauckema c.s. die ze vervolgens v.d. Staten kopen
1756/78 Willem Arjens Kramer 1756 Lammert Hauckema c.u. en gebrs Houtjer kopen van Staten 24.594 koopbrief nr 271 dd 28.2.1756 !

W.A.Kramer is zn v. Arjen Jans Mich en Trijntje Aarts zie nr, 24/23

1788 Tjeerd Gerbens Kerk Midlum zie Andringabk/240
1797 idem Herke Dirks, Minnertsga en Rutger Tjeerds (Fopma), St. Jp. 48.000 incl. nr 2/2. procl.bk 29.7.1797
1811 Rutger Tjeerds Fopma idem x Dirkje Atzes Wiegersma stiefdr v. Heerke Dirks
1826 Jan Jochums Lettinga Wed. T. Medendorp-Cats
OBD 1223