41

41 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 9 k. 31 30 A515 33
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1542/55 Dominicus Hillebrands Landsheer/ Staten v. Friesland 22.548

 

15.312

x Jobje dr v. Cornelis Harrents en Jannemoer Hendricks, zn v. Hillebrand Meyles

k. 10

1561/75 wed. Dom. Hillebrands 22.458

15.312

4.096

 

k. 10

k. 8

1570 Job Mijntijs ? (nr 75)
1629/30 Hendrick Joris 18.114

8.163

x Hil Corn. Femmes, zn v. Joris Ariens en Maritien

k. 10                                                             Aerts

1632/3 Hendrick Ariens 18.114

8.153

x Lijsbeth Jans Kuyck (zr v. Evert J.K.), zn v. Arien

k. 10        Claes Hendricks en Neeltje Dirck Boyens

1640 idem 26.270
1655 Hendrick Arien Claes DG
1670 kk. Hendrick Arien Claes
1698 Jan Hendricks en Gerrit Mijntjes elk ½ J.H. x Grietje Jurjens, G.M. x  Pleuntie Martens, wed. Arien Hendricks
1700 Jan Hendricks 37.116
1705 Claes Corn. Schierhuis 33.000 hyp.bk 15.9.1706/28.1.1705 verkoop pachtrecht, J.H. huurt nog voor 5 jr, Dirck Stevens landen O., Alb. Dircks brouwer Z., de weg W. en Willem Dircks N.
1708/18 idem x Maertie Corn. Walings, zn v.Corn. Jacobs en Engeltje Clases Schierhuis
1728/38 de wed. en zoon
1735/48 Cornelis Clases Schierhuis x Maartje dr v. Sjoerd Jarichs (Wenselaar) en Claasje Roelofs; Statenreg. 23.000, hornleger perc.nr 293, de zuidelijkste v.d. boerderijen
1753 Cornelis Cl. Schierhuis koopt van Staten  

41.000

 

koopbrief nr 104, 18.000 onder St. Ap.

1758/68 idem dezelfde
1778 Claas Clases Post(ma) n.u. dezelfde x Maartje Corn. Schierhuis
1788/98 Cornelis Cl. Post Corn. Cl. Post ½ en Jacob Scheltes Kuiken n.u. ½ 49.228 J.Sch. K. x Klaasje Kl. Post, zn v. Schelte Jac. K. en Tjitske Feyes
1818 kk. Jacob Sch. Kuiken dezelfden
1828 Klaas Jacobs Kuiken de kk. Jacob Sch. Kuiken Klaas, Schelte, Cornelis en Jacob Jacobs K.
Jan Foppes van der Mey 1832 Taetske Cats wed. Medendorp 32.015
Koudeweg N 26, nu Uilenburg