33

33 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 5 k. 64 33 5 A368 22 23
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 zie stemnr 6/6 (BP500/21) Landsheer/ Staten v. Friesland
1554/74

1566/75

Steven Claes

idem

29.356

9.485

+ k. 35 met Maritge Barthouts en k. 34

k. 7

1570 Steven Claesz. 1e x N. Claes Stans, 2e x Jannigje Lourens (Coster)
1602 Jacob Stevens zn 2e huw. Steven Claes, x Corsie dr v. Arien Heymans Scheyff
1612 Jan Jacobs (Kuiken)
1629/30 idem 23.098
1640 idem 32.300 + 30.000 NwB.
1655 idem + k. 34 en 35 deels
1670 de kk. Jacob Jans/Arjen Jans Kuiken
1698 wed. Arjen Jans K. en kk.
1708/18 3 kk. v. Arjen Jans Kuiken
1708 Waling Walings de Jonge gebr. x Dieuwer Arjen Jans Kuiken
1728/38 wed. Beert Arjens Kuiken Statenreg. de 7 kk. v. B.A.Kuiken, hornleger perc.nr 195, het land in
1748 3 kk. B.A. Kuiken/Waling Beerts Kuiken
1755 Waling en Klaasje Beerts Kuiken kopen van Staten  

46.000

1758/68 Waling Beerts Kuiken 1768/98 de kk. van Waling en Klaasje
1778/98 Beert Walings Kuiken 47.300
Dirk Reimers Kuiken
1818 Arjen Jans Kuiken Arjen Jans Kuiken nom.lib. ½ en kk. Klaasje Beerts Kuiken ½ ook op stemnr 6/6
1828/38 Johannes Dirks Siderius zie ook stemnr 6/6
voor 1850 in 16 gedeelten verkocht
OBD 749