42

42 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 7 k. 71 35 34
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1570 Lenert Frans (v.d.Mey) Landsheer/ Staten v. Friesland zn v. Frans Jans en Calesge Daems en x Adriaentie Claes Barthouts
1574/5 idem 22.000 van Claes Barthouts zie stemnr 9/9
1655 Jan Jans Ysselmonde x Ariaentie dr v. Arien Jacob Stevens, Jannichie een zuster v. Arien was getr. met Barthout Clases
1670/74 idem 23.563
1698 Jacob Jans Kuiken en Claasje Willems zn v. Jan Jacob Stevens en x Neeltje Willems, zuster v. Claasje
1708/18 Jacob Jans K. en de kk. v. Claasje Willems Cl.W. x Arien Jans Kuiken broer v. Jacob
1728 idem de huisinge afgebroken en de landen verdeeld
1749 idem idem
1755 Reiner Clasen koopt van Staten   4.150 koopbrief nr 191, geen hornleger, perceelnrs 261/3 ten W. v.d. Koudeweg N.
1758 Reiner Clasen dezelfde met hs en sch.
1768 erven Reiner Clasen dezelfde
1778 wed. Beert Jans Kuiken dezelfde
1788 Teunis Cornelis (Crap) dezelfde x wed. Beert J. Kuiken
1832 Wiltje Joh. Pars huis en erf gr. 290 m2 kad. A415; WJ.P. op stemnr 26/25