31

31 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 5 k. 67 4 4 20 21
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Aeryaen van Gelre

Jan Jansz.

Landsheer/ Staten v. Friesland 11.513

13.148

1536/7 idem 12.166

13.488

 

samen 26.054

1547/8 Hendrick Laurijsz.

 

Ysbrant Nannincks

12.166

6.544

6.544

+ k. 36 NwB.

 

+ k. 37

1554/5 Philips Willems 26.054 + k. 36 rn 37; man v. wed. Henrick Louweris
1566/7 wed. Philips Willems 26.054 idem en in k.7 9.485
1570 Marrie Hendricks
1574/5 wed. Philips Willems 26.054
1629/30 Sjoerd Walings 17.544 + k. 37; x Neeltie Jan Jobs, zn v. Waling Walings en Griet Hendriks
1632/3 Barthout Cornelis + k. 37, zn v. Corn. Willems en Maartje Walings (zr v. Sjoerd W.), 2e x Trijntje Waling Ariens
1640 idem 17.565 + k. 37 (eigenr W.v.Viersen)
1655/70 idem ± 14.000
1698/18 erven de Schepper/ Joris Hendricks
1727 Jan Ymes/ Joris Hendricks 13.300
1728/48 Jan Ymes
idem 1752 Jan Ymes koopt van Staten 13.000 koopbrief nr 2
1758/88 Beert Reinders Kuiken 1758 Jan Ymes B.R. was een Wassenaar, maar noemde zich Kuiken naar zijn moeder
1768/78 dr G. Coopmans n.u.
1780/8 Cornelis Beerts Kuiken 43.400 oud- + nwB.
1800 idem Neeltje Corn. Kuiken wed. v. Beert Reinders Kuiken
Reinder en Corn. Beerts Kuiken 1837 Corn. Beerts Kuiken c.s.
1852 Wybren Taekeles Hoogterp OBD 771