30

30 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 4 k. 65 42 39 A315 19 20
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/37 Daem Cornelis Landsheer/ Staten v. Friesland 28.541
1548/8 idem + k.38 en ½ k. 40 NwB.
1556/7 wed. Daem Cornelis
1566/7 Cornelis Daems + k.38; x Gertie v.d. Mey dr. v. Jan Frans v.d. M. en Dieucke Philips
1570 idem
1574/5 idem id.
1583 idem ± 36.000
1606 Daem Cornelis x Rins Marten Claeses
1629/30 Dirck Dirck Monnickhuys 35.549 x Sytske Synes, zn v. Dirck Alb.M. en Tryn Dirck Lourijs
1632/3 Pieter Pieters de Jonge 35.549 + k.38 met anderen;
1655 de wed. Pieter Pieters de Jonge
1670 Cornelis Walings x Amerens Sjoerd Daems, zn v. Waling Corn. Willems en Maartje Gerrit Barthouts
1698 de kk. Cornelis Walings deel k. 38 (9m.)
1708 Claas Reinders Wassenaar Claas R. Wassenaar n.u. 1/3, Beert Arjens Kuiken n.u. 2/3 Cl.R.W. x Jannigje Corn. Walings, B.A.K. x Neeltje Corn. Walings
1718 Beert Arjens Kuiken idem 41.300 + 9.100 in k. 38; vlgs Statenreg. 38.150
1728/38 wed. en kk. 1728/38 de weduwen en kk. 41.364
1748/68 Arjen Beerts Kuiken 1748 Arjen B. Kuiken 2/3, wed. en kk. Cl.R. Wassenaar 1/3
1753 Arjen B. Kuiken 1/3, Jan B. Kuiken 1/3 en wed. Claas Reinders W. 1/3 kopen v. Staten 34.150 koopbrief nr. 125
1758 Arjen B. Kuiken 1/3, erven wed. ClR.Wassenaar 1/3  

37.364

1768 Arjen B. Kuiken 1/3, Beert Jans Kuiken cum sorore 2/3
1778 Beert Jans Bos Arjen B. Kuiken 1/3, Beert Jans Bos n.u. 2/3 B.J.Bos x Amerens Arjens Kuiken
1788/98 de kk. Beert Jans Bos dezelfden
1818/28 Arjen Beerts Bos dezelfde 39.300 x Antje Kl. de Groot, dr v. Klaas Sybrens en Amarens Wops de Groot
1838/50 Beert Arjens Bos dezelfde 1832 55 ha oud- en nwbildt; 1e x Jantje Pieters Stender, 2e x Maike Riemers Kuiken
OBD 833