24

24 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 3 k. 46 43 C158 53
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
Landsheer/ Staten v. Friesland
1655 Willem Dirck Ariens drie plaatsen, 1 stem; misschien incl. Gerrit Claes (1570/36) en Joh. Witthies (1570/33)
1670 Simon Claes Bilcker, Makkum x Maartje Everts Kuyck, die 1e x Dirck Willems zn v. W.D.A.; S.Cl.B. was broer van vrouw v. Danckert Taeckes
1698 Freerk en Jan Willem Jan Daems zie ook stemnr 38/36
1700/18 de wed. Freerk Willems en kk.
1728 Hans Gongrijp wegens kk. en de kk. v. Willem Hendriks H.G. x Amerens Hendricks, met broer W.H. kk. van Hendrick Willems (broer v. Freerk en Jan) en Neeltie Steven PIeters
1738 H. Gongrijp wegens kk./Binnert Pieters
1748 Harmanus en Hendrik Gongrijp elk ½ 37.000 vlgs Statenreg.
1752 Harmanus en Hendrik Gongrijp kopen van Staten  

38.300

 

koopbrief nr 16

1758 Dirk Eeltjes Hendrik Gonggrijp ½ , Joh. Haitsma en P. Ennema ½
1768/78 Heere Pieters 1768 erven Joh. Haitsma en wed. P. Ennema 39.300 H.P. x Trijntje Martens, zn v. Pieter Aarts en Jeltje Gepkes
1778 Taetske Haitsma ½ en J. Mebius n.u. ½
1788/98 Aebe Atzes Wiegersma erven Taetske Haitsma, J. Mebius n.u. 39.252 x Geertje Pieters, zn v. Atse Gerrits en Dirkje Aebes, dit echtpaar afkomstig van Engwierum
1798 Wed. Ennema en J. Mebius n.u.
1818 idem dezelfde
1828/38 de erven A.A. Wiegersma dezelfden 66.000 erven zijn de kk. v. Johan Alb. Schepers
1850 Nanne Joh. Osinga Jan Freerks Hoekstra 42.000
West v. St. Jp. ten Z. v.d. weg, geen boerderij meer, Zondervans reed 1