35

35 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 7 k. 68 5 32 A444 24 25
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Claes Symonsz. Landsheer/ Staten v. Friesland zie stemnr XIV-XIV; misschien zn van Symon Lenaerts en N. Waling Symons
1536/7 idem 18.506
1547/55 Gerrit Martens 16.126 + k. 33 NwB.
1566/7 wed. Gerrit Martens id.
1570 Cornelis Alberts x Tryn dr v. Gerrit Martens
1574/5 idem 16.126 id.
1584 idem id.
Jan Cornelis Alberts? x Marithien Boyens
1629/30 Boyen Dircks 16.126 + deel k. 33; zn v. Dirck Boyens (broer v. Marithien B.), 1e x  Amerens Corn. Willems, 2e x Tzietske Piers
1674 idem
1680 Jacob Jans Kuiken 1e x Neeltje dr. v. Willem Dirck Ariens, 2e x Antie wrsch. dr v. Dirck Arien Clases
1698 wed. Arien Jans Kuiken wed. is Claasje dr v. Willem Dirck Ariens
1708/18 kk. van Arien Jans Kuiken
1728/38 Waling Walings 16.037 + 22.266 eigen land NwB., W.W. x Dieuwer Arjens Kuiken; Statenreg. 16.000, hornl. perc.nr  220 a.d. OBD
1748 wed. en kk.Cornelis Alberda/Arjen Hijltjes
1752 Jan Albarda koopt van Staten 16.000 koopbrief nr 21
1758 Gerben Jan Oepkes Jan Albarda zie Andringabk/239
1768/98 Arjen Boyens Wassenaar dezelfde
1818/28 Marten Arjens Wassenaar dezelfde 21.000
1838 de erven M.A. Wassenaar dezelfden
1850 Mijntje Roelofs Tjepkema dezelfde zn v. Roelof Mijntjes en Rinske Tjepkes Tjepkema
OBD 723