45

45 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 4 k. 62 7 7 A292 29
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Claes Jans Landsheer/ Staten v. Friesland 45.465
1536/7 Claes Jans van Ysselmonde 41.536
1547/8 Cornelis Claesz.   9.200

3.533

1554/5 idem 18.107
1566/7 Jan Walings   7.008 x Mate Damus dr v. Daem Corn., zn v. Waling Symons en Foockel N.
Daem Jans ? zn v. Jan Walings, maar te St. Ap.
1635/40 Cornelis Daems ook op Fran.Land totaal 67 m.; 1e x Antie Reymers, wed. v. Jan Gerbens (Verlaen)
1655 idem + Fr.plaats nr VI
1670 Jan Pieters Spannenburgh + idem, 1e x Trijntie Bynties, 2e x Neeltje Alb. Wijngaarden, zn v. Pieter Jacobs en Jancke Joh.
1698/08 Neeltje Wijngaarden
1718/38 Claasje Roelofs en haar voorkk.

statenreg. de voorkk. elk 10/36 en nakind 6/36

dr. v. Roelof Pieters en Trijntje Claas Aarts (Wassenaar), 1e x Sjoerd Jarichs zn v. Jarich Lammerts Wenselaar en Marichie Sjoerd Daem Jans, 2e x Feike Dirk Arjens
1748/68 Cornelis Clasen Schierhuis 35.000 x Maartje Sjoerd Jarichs, zn v. Claes Corn. Schierhuis en Maartie Corn. Walings (kleindr v. Sjoerd Daem Jans)
1753/68

 

Maartje Sjoerds x Corn. Clasen Schierhuis koopt van Staten 32.300

 

1778 Claas Clasen Post(ma) dezelfde n.u. 35.000 x Maartje Corn. Schierhuis
1788/98 Jacob Scheltes Kuiken Corn. Clases Post ½ en Klaasje Cl. Post ½  

21.116

Jac. Sch. K. x Kl. Clases Post
1818 kk. v. Jacob Sch. Kuiken dezelfden
1828 Jan Everhardus van Loon dezelfde 19.000 voor 1838 in gedeelten verkocht
1838/50 Botte Wiglius Schultetus Aenee dezelfde 11.300 x Maartje Gosses de Boer, dr v. Gosse Rienks en Grietje Pieters
Schierhuisplaats, Kadal 2