56

56 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 3/4 k. 46 8 8 47
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Claes Syuerts, Wybe Wybes en Aelef Auckes Landsheer/ Staten v. Friesland  

46.399

 

k. 4

1536/7 idem 24.216 k. 4
1547/8 Pieter Goffensz. 11.272 k. 4
1554/5 Jan Gerrijts 11.272
1566/7 idem 12.326
1570 Jan van Campen ?
1574/5 Jan Gerrijts 12.326
1595 Job Huyberts 11.060 k. 3, hyp.bk 27.2.1612/25.3.1599 J.H. en Reynu Corn. kopen 11.060 land met hekken en stekken v. Gerrit Aernts c.u., de kopers Z., Jan Gerrits schoenm. N., de Hereweg O en Corn. Gerbrands W.
1629/30 Job Huyberts 11.060

7.015

19.125

k. 3

k. 3, 1593 Huybert Jans ± 7 m.

k. 4 w.o. perceel van 2.356 in 1574/5 t.n.v. Huybert Jans; NB Job Huyberts al ovl. voor 1625

1625 Jan Gerbens ± 37.000 x Doedtie Hoites Haytsma, hyp.bk 9/6.5.1625 e.l. kopen van wk. v. Job Huyberts ± 37 m. m. hs en sch
1640 Doedtie Haytsma en erven Jan Gerbens Doedtie H. 1e x Jan Gerbens, 2e x Cornelis Gerben Corn.
1655 de erven Doedtie Haytsma HB 35/13 14.3.1655 D.H. ovl.
Cornelis Gerben Cornelis ± 40.000 zn v. Gerben Corn. en Marichie Minties; HB38/179 7.1.1670 Corn. G.C. ovl. hs en sch. en ontr. v. ± 40 m. land
1670 Cornelis Nannes zn v. Nanne Corn. en Foeckien Clases Idsma
1687/8 Sijke Nannes 1/3, Berber Jans 2/3? S.N. zr v. Cornelis, x Claas Jans Cuperus, Berber Jans dr v. Jan Lammerts en Lijsbet Nannes en x Claas Pieters; hyp.bk 13.6./4.4.1688 Cl.J. verk. 1/3 van hs en sch. a. Cl.P. en B.J. met 12 ½ m.  de rijdweg ten O .
1698/08 Claas Pieters pro se et nom.filii Claas Pieters 2e x Maike Jans; HB49/239 21.10.1705 scheiding nal.schap Berber Jans: sate oud gep.land gr. 42 m. op zuid v. St. Jp. voormaals bij Corn. Nannes bewoond
1718 wed. Claas Pieters, zoon Pieter Clases en nakinderen
1728 Claas Pieters nakind en wed. Pieter Clases u.n.v. dr Claas Reinders wed. en kk. voor enige morgens
1735 wed. Pieter Clases land aan weerszijden v.d. Zuiderweg
1738 Johannes Arjens x Sytske Gerbens, die hertr. met Sipke Beernts, die 1e x Tettie Dircks
1748/68 Sytske Gerbens 47.150
1755 Sytske Gerbens koopt v. Staten 44.300 koopbrief nr 90, land aan weerszijden v.d. Zuiderweg
1778 Dirk Cornelis Kuiken dezelfde x Luikje Pieters Boon, zn v. Corn.Jacobs K. en Grietje Joh. Kuyck
± 1782 in veel percelen verkocht, geen boerderij meer
1832 C471: wed. Kl.Taekes Hoekstra gardenierse, huis en erf