43

43 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 7 k. 72 9 9 A393 28
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Corenlis Harrents sosteren Landsheer/ Staten v. Friesland 58.113
1536/7 Jan Goverts

Claes Jacobs

30.284

30.284

x Lysken Harrents
1547/55 Claes Barthouts

Claes Jacobs

30.284

30.284

Cl.B. 1e x Neeltie Jan Goverts, 2e x Aeffien Heere Walings, 3e x Marityen Remmelt Gerbrands
1566/7 Claes Barthouts 60.569
1570 idem
1574/5 idem 38.569 22.000 naar Lenert Fransz.(v.d.Mey), schoonzoon van Claes Barthouts
1629/30 Barthout Clases ? 49.214 vlgs rentmr.rek. k.7 S. wrsch fout m.z. N.; x Jannichie Jacob Stevens
1655/70 Claes Barthouts 1e x Antie Barthouts, 2e x Neeltie Tonis
1698/08 Feyckje Jans Kuiken 45.215 dr. v. Jan Arjens Kuiken en Ymckie Gabbe Jeltes, J.A.K. zn v. Arien Jans K. en Classje Wllem Dirck Ariens
1718/28 Jan Jacobs Kuiken n.u. x Feyckje Jans K., zn v. Jacob Jans K. en Antie Dirck Ariens (Jacob en Arien waren broers)
1738 de kk. Jan Jacobs Kuiken (Antie en Jacob elk ½ )
1748/58 Beert Wassenaar n.u. 1754 Antje J. Kuiken koopt van Staten 51.300 x Antje Jans Kuiken; koopbrief nr 155; B.W. zn v. Corn. Barthouts W. en Sijke Hoites v. Buren
Jarig Lammerts Wenselaar 1767 J.A. du Tour 57.000 procl.bk 19.10.1767 koopt v. Antje J. Kuiken
1768 wed. Jarich L. Wenselaar wed. is Knierke Walings (Proost); J.L.W. zn v. Lammert Jarichs W. en Jannichie Gerrits
1778/98 wed. en kk. Beert Jans Kuiken dezelfden zie ook stemnr 23/22, wed. x Teunis Corn. Crap
1818 Jan Beerts Kuiken dezelfde ongehuwd ovl. te Leeuwarden
1828/38 Hendrik Willems Koning 1828 Pieter Cats 57.250 x Tetje Corn. Wops de Groot, zn v. Willem Pietres K. en Tjerkje Ouwes de Vries
1850 Wop Hendriks Koning 1838/50 Sjuwke Cats, wed. Bieruma Oosting x Grietje G. Wassenaar dr v. Gerrit Willems W. en Ymkje Teunis Crap
Koudeweg 21 N. ten W.