BP500-10

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 3 k.     XIII XIII   10 11
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
      Landsheer/ Staten v. Friesland    
          zie BP550/9
1696 Hendrik Willems   dezelfde 19.252  
1700/18 Willem Hendriks   dezelfde    
1728/38 de kk. v. Willem Hendriks   dezelfden    
1748/68 Pieter Clasen Koning n.u.   dezelfde    
1778 wed. P. Cl. Koning   dezelfde    
1788/98 Willem Pieters Koning   dezelfde    
1811 Gerrit Willems Koning   dezelfde    
1818/28 Hendrik Koning 1818 erven W.P. Koning    
    1828 fam. Dijkstra   kk. v. Jan Oebeles Dijkstra, koopman Lwd.
1838 wed. Corn. Hendriks Koning 1838/50 ds Dominicus Holwerda 25.300 x Rinkje Jans Dijkstra
1840 Rochus v.d. Weg