BP500-8

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 3 k.           8  
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
      Landsheer/ Staten v. Friesland    
1570 ?        
1574/5 Joris Arisz.     11.511 + ½ v. 33 m. NwB., zie ook nr. 27/26
           
  Hendrick Cornelis (v. Gelder)        
1613 Aert Hendricks       1.400 + 6 m. NwB.
1629/30 Allert Cornelis

Hendrick Corn. Gelder

      0.500

0.500

x Trijntie Feyckes, kleindr v. H. Corn. van Gelder

+ deel k. 51 NwB.

1639 Job Cornelis       x Trijntie Feyckes (wed. Allert Corn.), zn v. Cornelis Boyens en Rins Jans
           
1700 Freerck en Jan Willems        
1735 wed. Jan Willems       is Aafje Claas Aerts Wassenaar