20

20 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J FL k. 22 II II A275 16 17
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547 Thet Romckes wed. Lieuwe Stad Franeker + k.41 38.012
1554 zoon van Thet Lieuwes
1566/74 Thonis Lieuwes
1570 Thonijs Lyewesz.
1593 Gerben Thonis 1e x Rints Abbes, 2e x Trijntie Foppes
1619/30 wed. Gerben Thonis
1631 Arien Gerbens Langius 24.306 x Lijsbet dr v. Corn. Willems en Trijntje Walings
1655 wed. Arien Gerbens Langius
1666 wed. Waling Buwes W.B. x Antie dr v. Pieter P. de Jonge en Jannichie Dirck Boyens, zn v. Buwe Clasen en Trijn Walings
1670 Steven Barthouts
1692 Hendrick Willems
1728 Rienk Corn. ’t Hoen met Daam Walings
1738 Steven Daams
1748/65 idem 41.300
1766 Alle Rinnerts 2e x Trijntje Jans wed. Dirk Okkes, zn v. Rinnert Alles en Rinsie Gerrits
1780 wed. Alle Rinnerts
1792 Okke Dirks
1801 wed. Tjeerd Rutgers Tj.R. 1e x Antie Dirks, 2e x Janke Lieuwes, uit 2e huw. dr Ytje Tjeerds
1818/28 Wilke Joh. Rooda x Sjuwke dr v. Rutger Corn. Kuiken en Ytje Tjeerds; Rutger C.K. was zn v. Corn. Beerts K. en Sjuwke Rutgers, wrsch. zuster v. Tjeerd Rutgers
in gedeelten verhuurd en boerderij afgebroken