19

19 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J FL k. 21 III III A165 15
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547 wed. Adriaen Claesz. Stad Franeker + k.42 38.137
1566 Remmelt Gerbrants + ¾ k.42
1570 idem
1574 idem
1593 Wiltje Lieuwes 29.300
1613/40 Arien Claesz. 28.585 koopt in 1638 k. 42 van Staten
1655 wed. Arien Clases
1670 Sjoerd en Jan Ariens
Arien Hendricks zn v. Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems, 1e x Amerens Wopkes, 2e x Dirckie dr v. Jarig Lammerts Wenselaar en Marichie Sjoerd Jan Daems
1706 Sjoerd Jarichs (Wenselaar) 29.193
1714/40 de kk. v. Sjoerd Jarichs
1748 Jarich Sj. Wenselaar en Claas Joh. Kuik 30.000
1758 Claas Joh. Kuik
1766/88 Jacob Cornelis Kuiken 44.000
1801 Dirk Sijbes de Jong
nieuw boerderijtje OBD 933