NB16

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. k. 53     16 16     1
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1554/5 Albert Claesz.   Landsheer/ Staten v. Friesland 47.226  
1566/75 Claes en Pieter Alberts       P.A. x Marithien Pieters
           
1629/30 Arien Gerbrands, Pieter Pieters en Gerrit Harmens       A.G. zn v. Gerben Thonis en Trijntie Foppes;

P.P.(de Olde) zn v. Pieter Alberts en x Trijs Harrent Cornelis

G.H. x Rins Cornelis, hyp.bk 27/25.5.1618

1638 Cornelis Gerbens, Pieter Pieters de Olde en Gerrit Harmens   Arien Jacobs, Jan Daams en Gerrit Harmens kopen van Staten  

47.226

Corn. G. broer v. Arien Gerbrands; A.J. x Trijntie Dirck Boyens, zn v. Jacob Stevens; J.D. zn v. Daem Jans en Dirckje Barthout Barthouts
1655 Cornelis Jans, Cornelis Gerbens en Arien Pieters   Jan Roker 46.000 J.R. ook eigenr pachtrecht stem nr 24/23 en 10/10;

hyp.bk 10.5.1650/8.7.1649 en 10.5.1650/3.5.1650 Corn. Gerbens en Gerrit Harmens verk. resp. 17.155 en 9.000 aan Tonis Jans Roker

    1670 erven Tonis Jans Roker    
    1698 idem

kind Harrent Arjens

45.000

1.000

H.A. zn v. Arjen Pieters en Jannichie Dirck Boyens en achterkleinzn v. P.P. de Olde
           
           
          geen huizinge