NB19

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. k. 50     19 19      
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/55 Gerbrant Remmel   Landsheer/ Staten v. Friesland 25.162 ook in k. 3
1566/75 Pieter Gerbrants       idem
  Willem Stevens       hyp.bk 30.3.1612/4.5.1610 verkoopt a. Arien Jacobs c.u. ± 70 mg oud en nw billand m.hs en sch.(stemnr XIII)
1610 Arien Jacobs        
1629/38 Arien Jacobs     25.162 x Trijntje Dirck Boyens, ook in k. 49
    1638 Phil. v. Boshuizen en Anthoni Kurt kopen v. Staten  

25.162

 
1655 Trijntje wed. Arien Jacobs   dezelfde    
    1670 Hendrik Jan Daems 1/2 12.580  
1698 Claas Jobs         3.286

Aaltie Jans         5.181

Marten Pieters 12.590

Reyner Clasen   3.320

  Pieter Taeckes

erven Andries Jarichs

wed. en 6 kk. Hendrik J. Daems

erven Arien Jacobs (w.o. Arien Ariens Brandenburg)

  3.286

5.181

12.590

 

3.320

 

 

Aaltie Jans wed.Hendrik Jan Daems

M.P. x Neeltie dr v. Hendrick Joris en Hendrickie Jan Daems

 

    1708/18 erven Andries Jarichs

Claas Jobs

kk. Reiner Clasen en Antie Gerbens 3/5 v. 3.320

± 12.000 A.J. x Tettie Arien Jacobs

x Tettie Jans Ysselmonde dr. v. J.J.Y. en Ariaantie Arien Jacobs

1728 wed. Jan Willems en zoon 18.860

Binnert Pieters                     3.320

Gerrit Gerrits                       3.311

  wed. Jan Willems en zoon

Gerben Reiners/ A.A. Brandenburg, erven Claas Ariens

kk. Taeke Jorrits, Andries Jarichs

18.086

 

3.320

3.311

 

 

G.G. zn v. Gerrit Hendricks en Rieme Sybrens, kleinzn v. Hendrik Jan Daems en Aaltie Jans

1738 Claas Kuik        
1748 idem

 

Pieter Jans Plat

  Claas Joh. Kuik en kk. Corn. Jans Kuiken

Gerben Reinders en A.A. Brandenburg

21.300

 

 

3.320

hs en sch. in k. 48
          Geen huizinge