60

60 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. k. 49 20 20 B133
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Albert Claesz. Landsheer/ Staten v. Friesland 33.217
1566/7 Cornelis Albrechts
1574/5 Pieter Stansz. x Neeltie dr v. Adriaen Lenerts en Emmerentia Corn. Bonteman
1629/30 Pieter Pieters de Jonge en Arien Jacobs P.P. de J. achterkleinzn v. Albert Claesz.

A.J. ook k.50, zn v. Jacob Symens en Jobye Corn., HB21 23.10.1643 Arien Jacobs de Jonge op NwB en id. 23.12.1644 a.d. Nieuwe Dijk

1638 Jan Reyners en Arien Jacobs Jacob Jans Losen namens moeder 33.217 J.R. ook in k.52, A.J. ook in k. 50
1655 Claas Abels 1655/70 Symen Jans Losen c.s. Cl.A. x Jantien Obbes
1698 Jetse Gerrits    31.000

Ype Pieters       2.300

Hilbrand Vis, Enkhuizen

Waing Proost (bewindh. VOC)

31.000

2.300

J.G. x Welmoed Obbes, HB49/253 6.11.1705 inv. sth. W.O. wed. J.G. a.d. NBD o. St. Jp.
1708/18 Gerrit Jetses 1723 Jan Willems, assessor 31.000 hyp.bk 16.9.1724/3.9.1723
1728 Douwe Gerbens

wed. Jan Willems

dezelfde

dezelfde

  2.300

31.000

1738 Claas Joh. Kuik de wed. Jan Willems 31.000
1748/68 idem Claas Joh. Kuik
1778 de wed. Claas Joh. Kuik dezelfde
1788/98 Pieter Wops (de Groot) Arjen Boyens n.u. ½ en Pieter Wops n.u. ½  

31.000

A.B.W. x Klaasje Kl. Kuik, P.W. x Grietje zr v. Klaasje
1818 Joh. P. de Groot 1818 Marten Arjens Wassenaar 16.000 M.A.W. zn v. Arjen Boyens W.
1828 Arjen Martens Wassenaar 1828/50 idem 20.137 x Tjerkje Ouwes Koning
1838 Marten Arjens Wassenaar
1850 Willem Gerrits Koning zn v. Gerrit W. K. en Maartje Martens de Boer, x Tjerkje O. Koning, wed. A.M. Wassenaar.
Voor 1700 kennelijk boerderij a.d. NBD, later OBD
OBD 1088