NB28

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. k. 41     28 28      
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Thet Rompckes   Landsheer/ Staten v. Friesland 38.012  
1554/5 Thet Lieuwesz. zoon       Thet wed. Lieuwe N.
1566/7 Thonis Lyeuwesz.        
1617 Gerben Thonis en Abbe Gerbens       hyp.bk 2.10.1621/25.5.1617; G.T. 1e x Rints Abbes, 2e x Trijntie Foppes; A.G. zoon
1623 Berent Eskes       5.450 hyp.bk 4.1.1624/30.3.1623
1629/30 Gerben Thonis       ovl. voor 1621
1638 Gerbrant Thonis, Thonis Gerbrants, Hendrick Philips en Berent Eskes   Willem v. Viersen koopt van Staten  

38.012

procl.bk 28.1.1644
1655 Lijsbet wed. Arien Gerbens 1/3   Alb. Wijngaarden/Keth   Lijsbet dr v. Corn. Willems en Maartje Walings; inz. Keth zie k. 43
    1670 Hendrick Folckerts ’t Hoen ½

meerdere personen 1/2

  procl.bk 5.2.1666 H.F. ’t H. koopt 13 m. in k. 40 (m.z. 41 !) van erven Lijsbet Arien Gerbens, Heyltie Lourens en kk. Willemtie Beerts O., Sj. en Jan Ariens W., de koper N.
1698  

 

Waling Walings en kk. Corn. Walings 8.375

 

 

Reiner Jans

wed. en kk. Claas Aarts

Hendrik Willems

Dirk Samuels

1698 Daam Walings n.u. en Feike Sjoerds n.u.

Waling Walings en kk. Corn. Walings

Reiner Gerbens en wed. Dirck Lourens (v.d.Mey)

Grietje en Anna Westra

wed. en kk. Claas Aarts

Hendrik Willems

Dirk Samuels

 

14.089

 

4.000

 

4.375

3.416

1.493

7.320

2.107

D.W. (Proost) x Hendrikje Stevens, Feike Sjoerds x Willemtie Stevens (2e x Rienk ’t Hoen), drs v. Steven Barthouts en Kunira Jans Tzietsa, die 1e x Willem Jan Daems, hieruit Hendrik Willems;

Daam W. zn v. Waling Waling Daem Jansen Antie Lammerts;

W.W. en Corn. Walings kk. v. Waling Corn. en Maartje Gerrits, Waling Corn. zn v. Corn. Willems en Maartje Walings;

procl.bk 14.2.1670

    1728 Daam Walings en vrouw v. Rienck C. ’t Hoen

Hans Gongrijp

Rienck C. ’t Hoen

Gerben Reinders

wed. Dirk Samuels

Dirck Clasen en Boyen en Aart Arjens

 

13.416

12.368

3.416

4.000

2.107

 

1.493

 
1738 Cornelis Kuiken/ Rienk ’t Hoen        
1748 Steven Daams

Arjen Tjebbes   ± 14 m.

Reinder Gerbens

  Steven Daams

kk. Hans Gongrijp

Reinder Gerbens

17.232

+ 14.000

4.028

 
1758/78 Arjen Tjebbes resp. de kk. 1758/78 Hendrik Gongrijp 15.363 A.Tj. en huizinge in k. 42
           
          Geen huizinge