67

67 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. k. 40 29 29 B451 14
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Daem Cornelis ½

Jan Jans v. Ysselmonde ½

Landsheer/ Staten v. Friesland 35.309
1554/5 Daem Cornelis ½

Joris Jans ½

Joris Jans zn v. J.J. v. Y.
1566/7 Daem Cornelis ½

wed. Jasper Jans ½ (m.z.Joris J.?)

1574/5 Jacob Gerrits en Jan Walings J.W. x Mate Damus dr v. v. Daem Corn.; J.G. wrsch zn v. Gerrit Jans v. Ysselmonde en x dr. v. Thonis Lieuwes
Gerbrand Thonis (voor 1621) zn v. Thonis Lieuwes
1621 Berend Eskes    5.300 hyp.bk 20/17.4.1621 Berent Esses en Maertie Hendricks a.d. nwe zeedijk o. St. Jp. kopen bruikw. v. 5 ½ m. v. Jan Gerbrands als mede-erfgen. v. vader Gerbrand Thonis, de kopers O., weesk. v. Abbe Gerbens W., NBD N. en Geertie Gerbrants Z.; id. 4.1.1624/30.3.1623 B.E. c.u. kopen 5 ¾ m. v. erven Gerbrand Thonis
1629/30 Gerrit Barthouts, Barthout Clases en Berent Eskes G.B. x Geertie Gerbrants; B.Cl. zn v. Claes Barthouts en Aeffien Heeres en x Jannichie Jacobs
1638 idem W. v. Viersen koopt van Staten 35.309
1655 Claes Ariens de erven v. Jannichie Jacob Stevens, wed. Barthout Clases dr v. Jacob Stevens en Corsie Ariens Scheyff;

Cl.A. zn v. Arien Jacobs (broer v. Jannichie Jac.) en Trijntie Dirck Boyens

1658 idem Tjepke Harmens (Piersma), Lwd 27.476 procl.bk 28.2.1659 erven Jannichie Jac. Stevens verk. 19.082 m. in k.38 en ± 28 m. m.hs en sch. in k. 39 en 40, in huur bij Claes Arien Clases; Tj. H. x Tydtie Teeckes Brunia v. Franeker
1670 idem
1698 Waling en Cornelis Walings Nic. Haringa en Symen Fransen n.u.

Waling en Corn. Walings

 

27.476

7.319

N.H., Lwd. x Antie Tjepkes Piersma; S.Fr., Harl. x Lijsbet Tjepkes Piersma
1708 Lammert Harings Symen Fransen

Waling Walings

27.476 + 18.525 in k. 38; hyp.bk 29.4.1718/4.10.1712 S.Fr. en Nic. H. verh. a. Lammert Harings, Wynaldum, sate NwB m. hs en sch. gr. 47 m., nu in huur bij Joris Jacobs, eigenr. is later Elisabeth Tjepkes Piersma (x Symen Fransen)
1718 Claes Huyberts Braam n.u.

Waling Walings

C.H.B. x Elisabeth dr v. Symen Fransen
1728/38 Junius Munter

Gerben Reinders

1728 wed. Claes H. Braam

Gerben Reinders

27.476

7.594

J.M. x Elisabeth Braam
1738 idem 1738 Junius Munter/ Gerben Reinders
1748 Junius Munter/ Reinder Gerbens idem/Reinder Gerbens k. 40 geheel zonder huizinge, wel huis op Eekhoffkrt
hierna alleen de boerderij:
1758/68 Dirk Lammerts 1758/78 wed. Munter- Braam
1778 wed. Dirk Lammerts idem
1788/18 Rein Gaukes Kuiken kk. Tymen Taekes 2/3, Maartje Reinders 1/3  

47.000

Maartje dr v. Reinder Gerbens W. en Claasje B. K.

incl. k. 38; Cl.B.K. 2e x. T.T.; R.G.K. x Neeltje Tymens ; procl.bk27.11.1786 T.T. en M.R. kopen v. Jac. Munter

1828 Tymen R. Kuiken Tymen en Gauke Reins Kuiken 46.446
1838/50 Dirk Gerbens de Jong Yde Fred. de Haan, Lwd. 36.300 23.1.1830 (nots Oeberius) verk. aan. Y.F. de Haan(nots Oeberius) sate m. hs en sch. gr. ± 33 bunder;

D.G. de J. x Tjerkje Hendriks Koning

boerderij staat het land in, OBD 838