NB31

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. k. 38     31 31      
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/55 Daem Cornelis   Landsheer/ Staten v. Friesland 38.016 ook in k. 40
1566/75 Cornelis Daems        
           
1629/30 Dirck Dircks        
1638 Arien Clases en Pieter Pieters de Jonge   de pachters kopen van Staten 38.016 A.Cl. ook k.42., beiden x dr v. Boyen Dircks, A.Cl. 2e x Jannichie Hendricks
    1655 Jannichie wed. Arien Clases en Jannichie wed. Pieter Pieters de J.

elk ½

   
          procl.bk 28.2.1659 Tiepke Harmens c.u., Lwd. koopt 19.008 in k. 38, zie ook k.39 en 40.
           
          Geen huizinge