68

68 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. k. 37 32 32 B505 15
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Ysbrand Nannincks Landsheer/ Staten v. Friesland 39.082
1554/67 wed. Philips Willems Ph:W. x Marie N., wed. Hendrick Lourijs zn v. Lourijs Coster
1569/70 wed. Cornelis (?) Willems
1574/5 wed. Philips Willems
1629/30 Sioerd Walings x Neeltie Jan Jobs, zn v. Waling Walings en Griet Hendricks, Griet misschien dr v. Hendrick Lourijs en Marie (Marichie) N.
1638 Barthout Cornelis en Marigje Walings Willem v. Viersen koopt v. Staten 39.082 zn v. Cornelis Willems en Maartje Walings; B.C. 1e x Teunke Gerrits, 2e x Trijntje Walings; W.v.V. koopt ook k. 40, 41 en 44 deels
1655 Barthout Cornelis dezelfde
1658 fam. de Schepper procl.bk 5.4.1658 Barth. Corn. c.u. verk. hele k. 37 met huis c.a.
1670 Gerard Adius x Aeltie de Schepper
1698 Joris Hendriks erven grietman de Schepper zaak H.v. Fr.
1708/18 idem Martinus Scheltinga/ kk. de Schepper/ wed. Plettenburgh procl.bk 17.3.1721 Meinert Jans, OBZ en Corn. F. v. Gelder, Berl. kopen 1/3 v. sate o. St. Jp. waarvan 39.082 NwB. in huur bij Joris Hendricks, van erven De Schepper (stemnr 4/4)
1728 Dirk Eeltjes 2/3

Meile Ollema 1/3

1728/38 Jan Ymes, Franeker 2/3

Meile Ollema 1/3 (noord)

procl.bk 20.9.1723 Antie Tjallings wed Meinert Jans verk. ½ v. 1/6 aan M.O.
1738 Tjeerd Jacobs Ruiter 1748/58 Jan Ymes/ wed. Ollema Tj.J. x Arjaantje Theunis; hyp.bk4.7.1735/12.11.1731 Tj.J. huurt sate NwB o. St.Jp. met nieuwe stelp, gr. 24 ½ m. v. Meile Ollema (10 m. in k.36)
1748 Claas Martens  13 m. wed. Ollema m. hs en sch.; 1e x Claasje Ysbrands, 2e x Fettie Pieters
1758 idem

Jan Ymes

J.D. Toussant n.u.

Jan Ymes

13.000

26.000

J.D.T. x Geertje Ollema
1768 Beert Reinders

Claas Martens

Jan Ymes/ dr G. Coopmans n.u.

J.D. Toussaint n.u.

 

Cl.M. ook in k. 36 en 35

1778 Beert Reinders

Claas Martens

J.D. Toussaint n.u.

dr Coopmans n.u.

 

Aut. 8.8.1783 wed. Claas Martens doet afstand v.d. boedel, schuldeiser Daniël Toussaint, Harl.

1788 Beert Reinders

Dirk Dirks

Cornelis Beert Kuiken

J.D. Toussaint

met stemhuisje
1798 Folkert Maurits dezelfde F.M.Bouma x Dirkje dr v. Claas Martens, koopbr. 21.10.1789 erven Toussaint verk. a. F.M. c.u. sate “De Stelp”, gr. 34.150, in gebr. bij D.D. de Jonge en Pietje Arjens (procl. 27.9.1790)
1801 Aart Arjens Jongsma dezelfde x Tetje Douwes, procl.bl 28.2.1802 A.A. c.u. kopen sate NwB gr. 35 m. v.d. erven Folkert Maurits
1811/18 Klaas Jacobs Kuiken erven A.A. Jongsma K.J.K. x Geertje A. Jongsma
1828 idem Geertje A. Jongsma
1838 Arjen Douwes van der Zee baron v. Sytzema, Friens
1850 Jan Reins van der Zee J.H.Boelens x Stijntje Medendorp
Zeedijk 13