72

72 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. k. 32 37 37 B660 17
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/55 Andries Andriesz. Landsheer/ Staten v. Friesland 38.396
1566/75 Hendrick Walings en Aene Andries
1629/3/ Olphert Heeres ½

Pieter Annes ½

P.A. zn v. Anne Andries, 1e x Lijsbet Hobbes, 2e x Marytie Hendrick Joris
1638 Waling Olpherts en Philips Philips

 

Ass. v. Viersen koopt van Staten 38.396 Ph.Ph. v.d. Mey x Trijntje Pieter Annes, hyp.bk 8.7.1622/5.5.1620 e.l. St. Jp., onderpand stede billands met hs en sch. v/h Pieter Annes, vader.

HB35/47 2.5.1656 sterfhuis Ph.Ph. v.d. M. op NwB.

1640 Cornelis Jans Ass. v. Viersen stemreg. 1640 binnen -/buiten 39 m. als huurder v. V.Viersen
1655 Arien Abrams Ass. v. Viersen
1682 Auke Rinties vlgs hyp.bk naastl. ten O. v. k.33
1698 Lenert Everts 1670/98 kk. v. Viersen resp. wed. Gijsbert v. Viersen L.E. zn v. Evert Corn. en Claasje Corn. Gelder, x Neeltie Ariens
1708/18 wed. Lenert Everts/Arjen Lenerts idem resp. Phil. v. Viersen 38.398 A.L. x Antje Foppes, die 2e x Waling Ph. v.d. Mey;

aut. 24.6.1738 e.l. in leven huisl. NBD o. St. Jp.

1728 Waling Philips (v.d.Mey) Phil. v. Viersen W.Ph. 2e x Amerens Beerts Kuiken
1738 wed. Waling Ph. v.d. Mey W. van Haren
1748 Dirk Okkes idem met hs en schuur; zn v. Ocke Hayes en Sytske Thomas, x Trijntje Jans
1752 idem 1752/78 dr H. Saakens, Lwd. procl.bk 24.4.1752
1758 Johannes Pieters x Maartje Leenderts, hyp.bk 2.7.1760/23.5.1758 e.l. te Hallum huren v. H.S.
1768 Jacob Tjetses x Antje Sickes
1778 de wed. Jacob Tjetses
1788/18 Ysbrand Clases (Hoekstra) Bern. Schrader x Sytske Jacob Tjetses, zn v. Claas Martens en Claasje Ysbrands
W.J. van Dijk verkoping 10.10.1818 Watze J. v. Dijk c.u. e.l. te Ferwerd kopen, maar in 1826 is Joh. Stinstra al eigenaar
1828 kk. Jan Post 1828/50 Joh. Stinstra, Franeker 39.102 Jan Jans Post 1e x Maartje Jans Kuiken, 2e x Lijsbeth Tjerks Terpstra, de kk. uit 2e huw.
1838/50 Klaas Wytzes v.d. Weit
1e boerderij ten W. v. Zwarte Haan a.d. zeedijk, nu geen boerderij meer.