NB39

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. k. 30     39 39      
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Lijsbet Jan Goverts wed.   Landsheer/ Staten v. Friesland 33.585 ook k. 31
1554/5 Jan Goverts       idem
1566/75 Jacob Philips       J.Ph. Buyrtien x Geertyen Cornelis en wrsch. ook x Gerrytien Goverts; ook pachter stemnr 18/17 (BP500/28)
           
1629/30 Daam Cornelis Femmes ½

Harmen Jacobs, Jan Gerrits ’t Hoen en Olphert Heeres ½

       
1638 Reyner Jan Nannings, Jan Jaspers, Heere Clasen, Claas Pieters en Heere Olpherts   Keth

Heere Olpherts

Jan Jaspers

Heere Clasen

kopen van Staten

  6.040

6.040

17.000

4.510

 

hyp.bk 29.1.1647/4.2.1646 G.Keth, oud burgemrr. Harl., verhuurt a. Jacob Olpherts en Willemke Gerrits en Andries Clasen en Rins Boyens e.l. a.d. Oude en Nieuwe Dijk o. St. Ap. en St. Jp., 33 ½ m. land met aanwas bij hen in gebruik met 2 huizen en schuren in en neffens 28e (S. m.z. 29e) en 30e kavel, vorige huurder was Arien Boyens
1655 Dirck Arien Jacobs   dezelfde ½

rest kleine percelen

  x Doedke Jan Jaspers, zn v. A.J. Symens en Heyltie Ariens
1670 de wed. Dirck Arien Jacobs   dezelfde ½

div. kleine percelen ½

  procl.bk 26.2.1683 en 16.3.1685 Gerrit Hendricks en Willem Dircks kopen ¼ resp. 1/3 v. 17 m. in k.30 en 15 m. statenland m. hs en sch. v. Arjen Dircks resp. Jan Dircks (broers Willem); hyp.bk 3.4.1685/8.6.1684 Jan Dircks c.u. op NwB. o. St. Jp.
1698 Willem Dircks (Rozendal)   Willem Dircks/Rieme Sybrens wed. Gerrit Hendricks ½

secr. Widenbrugh c.s./Dieuwke Pieters Braam- Hoogstra + div.

  zn v. D.A.J. en x Aafke Sjoerds

G.H.zn v. Hendrick Jan Daems en 1e x Jannichie dr v. D.A.J., 2e x Rieme Sybrens

ook in k. 31

1708 Willem Dircks 1/2   Willem Dircks ¼

de kk. Gerrit Hendricks ¼

erven Danckert Taeckes

verder als 1698

   
1718 wed. Willem Dircks

wed. Jelle Ofkes  6.120

  kk. Willem Dircks ¼

kk. Gerrit Hendricks ¼

Braam/Widenbrugh + div.

   

J.O. aut. 27.10.1713 huism. NBD o. St. Ap.

1728 Claas Walings ½

Rinnert Baukes

Jan Andries

  kk. Willem Dircks ¼

Gerrit Gerrits ¼

wed. Wijdenbrugh

Waling Joh./Aart Stevens/ e.a.

  Jan Andries zie k. 31; Aart Stevens ook in k. 31 en 29.

G.G. zn v. Gerrit Hendricks en Rieme Sybrens

1738 Rinnert Baukes

Jan Andries

wed. Wassenaar

  kk. Willem Dircks

zoon v. Gerrit Gerrits

verder als 1728

   
1748 Claas Boyens

Jan Tjerks

Reinder Clasen ½

  Claas Reinders wed. en kk.

Wijdenbrugh/Sijgers ter Borgh

wed. en kk. Boyen en Aart Arjens

   
1758 Reinder Clasen

wed. Phil. Hendriks (v.d.Mey)

H. Wassenaar cum fratre

Claas Boyens

  erven wed. Claas Reinders

Wijdenbrugh

Sijgers ter Borgh

Claas en Arjen Boyens

19.239

6.120

5.330

2.211

 
1768 Beert Jans Kuiken

Sijbe Hendriks

Beert Wassenaar

Arjen Boyens

  erven Reinder Clasen

Gratema

S. ter Borgh

Arjen Boyens

   
           
          Geen boerderij