Stemnrs St. Jp.

STEMNUMMERS STATENLAND OUDBILDT ST. JACOBIPAROCHIE

 

  1655 1670 1698   adres aantekeningen
1 wed. Arien Pieter Pieters erven Tonis Roker Jan Tonis Roker en Simon Simons Roker 1 OBD 1185 BP500/4
2 wed. Andries Sybes kk. Willem Dircks Arjen en Clasie Willems, Claes Danckerts, Corn. Ysbrands n.u. 2 Groenedijk (Westhoek) Bestaat niet meer
3 Albart van Buren kk. Albert v. Buren Reiner Clasen 3 Westeinde Z. geen boerderij meer
4 Barthout Cornelis Beert Cornelis erven grtm. Schepper 4 OBD 771 BP500/20
5 Boyen Dircks Boyen Dircks wed. Arjen Jans en 4 kk.

(Claasie Willems)

32 OBD 723 BP500/24
6 Barthout Dircks Cornelis Beerts, Albert Wijtsen Beert Boyens, Albert Wijtsen, Arjen Clasen, Daam Walings, Feike Sjoerds 6 Middelweg-West 230 BP500/21
7 Cornelis Daems ass. Jan Pieters Spannenburgh Neeltje Wijngaarden 7 Kadal 2 Schierhuisplaats
8 Doedke Haytsma erven Cornelis Nannes Claas Pieters pro se en nom.filii 8 Zuiderweg, ten O. geen boerderij meer
9 Claes Barthout Claes DG Claes Barthouts DG Jan Arjens Kuikens nagel. dochter 9 Koudeweg 21  
10 Cornelis Gerben Tonis Tonis Jans Roker Cornelis Martens 10 OBD 1177 BP500/5
11 Cornelis Gerben Cornelis Cornelis Gerben Cornelis     1655 niet in 512
12 wed. Christaan Stevens kk. Chr. Stevens Trijntje Christiaans, Lenert Corn. Joncker n.u. 11 Koudeweg Z.18 Kronenburg
13 Corn. Dircks Hollander erven Lijsbeth, Medemblik wed./erven Antoni de Man 12 Koudeweg Z., ten O. bestaat niet meer
14 Claes Dircks Fokeltie Jelles Eelke Gerrits 13 Koudeweg Z. 4 Bloemterp, afgebroken
15 Claes Daems Claes Daems DG Tjebbe, Steven en Claes Clasen, kk. Daam Clasen 14 OBD 683 BP500/26
16 Dirck Pieters, gardenier Dirck Pieters ass Gosse Jacobs ass. 15 Middelweg-west 239 Noordzigt
17 Dirck Pieters, gardenier Dirck Pieters id.  Jan Jans Prater n.u. 16 Westerweg 9 De Mars
18 Dirck Arien Jacobs DG wed. Dirck Arien Jacobs Willem Dircks, kk. Gerrit

Hendricks

17 OBD 627 BP500/28
19 Dirck Arien Claes Hendrik Joris 8 kk. v. Hendrik Joris 18 Hoek Groenedijk/ Hovensterweg, ten W. Hovensterweg 2  
20 wed. Dirck Willem Dircks erven Willem Dircks Arjen Willems, Claes Danckerts, Corn. Ysbrands 19 Groenedijk (Westhoek) bestaat niet meer
21 Dirck D. Monnickhuys DG kk. Dirck D. Monnickhuys Cornelis Folkerts Gelder 20 Oude Fenne zuidelijker verplaatst?
22 Frans Pieters, gebr. Claes Tiepckes Agge Andries Brunia Duco v. Hemmema 21 OBD 835 BP500/18
23 Gerben Ariens, ontv. erven juffr. Anna v. Nijs Otto v. Simonides 22 Koudeweg Z. 1 Molenschot
24 Jan Rokers, gebr. Cornelis Jans erven Tonis Jans Roker Trijntje Tonis Roker 23 OBD 1225Westhoek BP500/2
25 Gerrit Pieters Bastelier Harrent Pieters Claas Cornelis n.u. 24 Koudeweg Z, ten W. verplaatst nr Middelweg

 

26 Gerben Jan Gerbens Gerben Jan Gerbens wed. Jan Gerbens en 2 kk 25 Koudeweg N 24  
27 Gale Aukes Gaele Auckes Freerk Willems 26 OBD 1147 BP500/7
28 Harrent Pieters de Jonge Harrent Pieters Reiner Clasen n.u. 27 OBD 1223 BP500/3
29 Hendrik Folkerts ’t Hoen Hendrik Folkerts ‘t Hoen Pieter Sjoukes n.u. 28 Koudeweg N 36 v/h Uilenburg, afgebroken
30 Hessel Fransen Jan Riencks DG wed. Jan Gerbens en 2 kk 29 Statenplaats bestaat niet meer
31 Hendrick Arien Claes DG kk. Hendrick Arien Claes Jan Hendricks, Gerrit Mijntjes 30 Koudeweg N. 26 Uilenburg
32 Hendrik Joris Hendrik Joris 8 kk. v. Hendrik Joris 31 OBD 1171 BP500/6
33 Jan Jacob Stevens DG kk. Jan Jacob Stevens Claasie Willems en 4 kk. 5 OBD 749 BP500/22
34 erven Jan Marten Claes Claes Heres Maartje Claas Heres met 3 kk. 33    
35 Jan Jansen Isselmonde Jan Jans Isselmonde Jacob Jans Kuiken en Claasie Willems 34 Koudeweg N ten W. afgebroken
36 Joris Cornelis DG caduc        
37 Jannichie Jan Jaspers

gebr. Willem Ariens

Jannichie Jan Jaspers (nu x Gosse Jacobs) Gosse Jacobs ass. 35 Middelweg-west 243 De Kas
38 Jan Jansen Tzietza wed. Jan Jans Tzietsa Jan Jans Tzietsa, Jan en Freerk Willems, Daam Walings, Feike Sjoerds 36 Westerweg 17 bestaat niet meer
39 Jan Hendrick Claes DG Ruird Martens c.s DG Hans Cornelis n.u. 37 Hegedyk 2, Wier Sparrenheining
40 Marten Piers DG wed. Marten Piers papist        
41 wed. Marten Jan Martens kk. Marten Jan Martens        
      Claas Pieters pro se et nom.lib 38 Groenedijk/ W. v. Zuiderweg bestaat niet meer
42 wed. Pieter Pieters de Jonge Cornelis Walings 3 kk. Cornelis Walings 39 OBD 833 BP500/19
43 wed. Pieter Pieters de Roij Lammert Lous dr Eisma nom.lib., Pietie Louws, kk. Antie Louws 45 Hovensterweg 1 geen boerderij meer
44 Riemer Cornelis Daems erven Waling Cornelis 3 kk. Jan Everts 41 Koudeweg 40/OBD BP500/27
45 Sijmen Walings erven Dirck Dircks Waling Walings 42 OBD geen boerderij meer, BP500/17
46 Willem Dirck Ariens, 3 plaetsen Smon Claes, Makkum Freerk en Jan Willems 43 Zondervans reed 1

(Westerweg ten Z.)

geen boerderij meer
47 Waling Cornelis kk. Waling Cornelis wed. Claas Aarts, ass. 46 Westerweg 19  
48 Willem Jan Daems kk. Willem Jan Daems Dirck Jarichs 40 Hogedijk 34 bestaat niet meer
49 Winout Ebes Albert v. Wijngaarden dr de Horn n.u. 44 Groenedijk/ O.v.d. Koudeweg, Hegedyk 14, Wier