17

17 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J FL k. 17 V V A148 14 14
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547 Gerrit Jans Stad Franeker + k. 45 ; wrsch. zn v. Jan Jans van Isselmonde
1566 Joris Jans broer van Gerrit Jans
1570/93 idem
1601 Arien Jans Isselmonde
1613/48 Jacob Symens 12.450 + ½ k. 45; x Jobye Corn., zn v. Symen Ariens en Auck Joris
1648/77 Aucke Jacobs
1677 Reyner Clasen zonder huis