VI-VI

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J FL/k.4 k.   23 VI ? VI ?      
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Claes Jans   Landsheer/ Staten v. Friesland 45.465  
1536/7 Claes Jans van Ysselmonde     41.536  
1547/55 idem       7.000  
1566/7 Barthout Barthouts     17.596  
1570 idem        
1574/5 idem     17.596

14.000

 
           
1627/32 Cornelis Daem Jans     22.061 Franeker land; zn v. Daem Jans en Dirkje Barthout Barthouts
1635/40 idem     67.000 incl. Franeker land
1655 idem       VI FL + nr 7/7 (Schierhuis)
voor 1661 Arien Jans Gelder       x Feyckie dr v. Cornelis Daems en Antie Reymers, zn v. Jan Corn. G. en Lijsbet Romckes
1662 Jan Pieters (Spannenburgh)       1e x Trijntie Bijnties, 2e x Neeltje Wijngaarden, zn v. Pieter Jacobs en Jancke Johannes
1670 idem       VI + nr 7/7
1680/98 Neeltje Wijngaarden       alleen nr 7/7