15

15 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J FL k. 15 VII VII A97 12 13
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547 Daem Cornelis Stad Franeker + k. 46
1554/74 Harrent Cornelis idem ; zn v. Corn. Harrents en Jannemoer Hendricks, x Neeltie Daem Cornelis, zij 2e x Fonger Jelgers
1570 Harrent Cornelis
Cornelis Jans x Neeltje Dircks dr. v. Dirck Ariens en N. Harrent Cornelis, zn v. Jan Jobs en Elisabeth Joris
1593 Jan Jobs
1618 Hendrick Philips van der Mey 24.430 x Geertie Lourens
1651 Claes Arien Jacobs
1670 de wed. Claes Arien Jacobs
1689/18 Gerrit Pieters 33.000 1711
1723 Marten Clases
1733 Dirck Ariens Joncker zn v. Arien Corn. Joncker en Jantie Dircks
1743 Wop Cornelis x Tettie dr v. Claas Douwes en Hiske Sybrens, zn v. Corn. Wops en Maartie Hendrick Joris
1768/78 wed. Wop Cornelis
1788 Jan Wops de Groot
1816 wed. Piebe van Rozendal   0.450 met huizinge
in 1807 verkocht in 31 percelen
1832 wed. Piebe B. Rozendal eigenr huis en erf
Geen boerderij meer, tegenover OBD 1016