16

16 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J FL k. 16 VIII VIII A164 13
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1557/74 Job Boyens Stad Franeker k. 43 met anderen; 1566 ½ k. 42
Jan Jobs x Elisabeth Joris dr v. Joris Ariens en Maritien Aerts
1621 Joris Ariens
1631/40 Antie Gosses wed. Joris Ariens
1655 Gosse Joris x Corsje dr. v. Gerrit Jacob Stevens en Grietje Dirck Boyens
1660/70 Reinder Clases
1696 Ocke Hayes
1699 Cornelis Wops
1708/28 idem
1730 Wop Cornelis
1788 Cornelis Wops de Groot
1798 Piebe Berends Rozendal 20.225 zn v. Berend Jans en Trijntje Piebe Willems
1816 de wed. Piebe B. Rozendal
1822 Sybren Klazes de Groot zn v. Klaas Sybrens en Amerens Wops de groot
boerderij afgebroken, tegenover OBD 976