12/13

12/13 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 3 k. 12 XIII XIII 9/10 10/11
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Ewout Doens Landsheer/ Staten v. Friesland 14.423

7.019

Ewout Doens en zijn zoon Doen in 1547/8 andere percelen in k. 3
1536/55 Albert Claesz.   7.487 + k. 49 NwB.
1566/7 Cornelis Alberts 12.487 id.; x Trijn Gerrits
1570 Pieter Stansz.
1574/5 idem 12.487 id.
1593 Neeltie Daems 12.487 dr. v. Daem Corn., 1e x Harrent Corn., 2e x Fonger Jelgers
1606 Willem Stevens ± 70.000 oud + nwB (k. 50 + ½ k. 49); zn v. Willem Claesz., schoonzn Harrent Corn.
1610/29 Arien Jacobs 29.000 + 41.000 NwB.
1638 Arien Jacobs koopt v. Staten 29.078 geen NwB. gekocht
1640/55 wed. Arien Jacobs dezelfde 29.078 + 25.000 in k. 53 pacht
1669 Abe Lourens dezelfde
1696 Jan Willems 1696 Hendrik (2/3) en Jan Willems (1/3) 29.078
1700/18 idem Jan Willems   9.427
1728/38 wed. Jan Willems en zoon dezelfden Statenreg. wed. Jan Willems eigen landen hornl. perc.nr 93 (west) en erven Willem Hendricks id. nr 101 (oost)
1748/58 Cornelis Jacobs Kuiken dezelfde west
1768/98 Dirk Cornelis Kuiken dezelfde
1811 Cornelis Dirks Kuiken
1818 wed. Dirk Cornelis Kuiken en kk. dezelfde
1828 wed. Dirk Corn. Kuiken dezelfde 19.000
Voor 1838 in gedeelten verkocht
OBD 1127
kad.1832: west A56 wed. Dirk Corn. Kuiken
oost: OBD 1115
1698 Hendrik Willems dezelfde 19.252
Willem Hendriks dezelfde
1728

 

de kk. Willem Hendriks dezelfden

 

 

 

Pieter Clases Koning dezelfde
1788 Willem Pieters Koning dezelfde
1811 Gerrit Willems Koning Jan Dijkstra, L’den
1818 Hendrik Willems Koning
1832 Oebele Jans Dijkstra c.s., L’den kad. A79