36

36 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
J k. 7 k. 69 XV XV A448 25 26
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Hillebrand Meilerts Landsheer/ Staten v. Friesland 26.090
1536/7 idem 26.338
1566/75 Heercke Walichs 19.487 + k. 32 NwB. met Ane Andries; misschien zn v. Waling Symons en Foockel N.
1570 Heerco Walings
1629/30 Olphert Heres 1e x N.N., 2e x Lutgher Hendricks
1638 Waling Olpherts koopt van Staten 19.487 + pachter k. 32 deels; x Trijntje Ariens Symons (Slm)
1646 Pieter Philips van der Mey x wed. Waling Olpherts, zn v. Phil.Phil. v.d. Mey en Trijntje Pieters
1648 Joris Jacobs zie stemnr XIV; was lakenkoper te Lwd. en bezat huis in de Sacramentsstr. “alwaar het Swart Kruys uithangt”
1680 S(ymen?) Lieuwes 1670 de erven Joris Jacobs
1698 Arien Cornelis Rintje Hessels Tamboeser R.H.T. zn v. Hessel Selis en Maycke Sicke Tiercks
1718 Jan Pieters 1704 Dirck Sickes, Harlingen D.S. x Pietje Jacobs Braam
1728 Cornelis Arjens SLM wed. Dirck Sickes en kleinkind C.A. x Mayke Ates, zn v. Arjen Symens en Arjaantje Corn. ‘t Hoen
1738/48 Pieter Ruurds 1748 Jacob Braam
Sytse Aeges 1754/68 Arjen en Corn. Beerts Kuiken 19.485 + 7.00 NwB.
1778/88 Cornelis Beerts Kuiken dezelfde x Sjieuwke dr. v. Rutger Fransen en Berber jacobs
1798/18 Rutger Tjeerds Fopma dezelfde zn v. Tjeerd Rutgers en Antje Dirks
Pieter Ennes Haarsma en Sieds Arjens Reitsma, meiers P.R.H. x Neeltje P. Wijngaarden, wrsch zn v. Inne Innes en Magdalena P. Struys; S.A.R. x Geertje/Grietje Aarts, zn v. Arjen Rintjes en Antje Teunis
1828/50 Wilke Joh. Rooda dezelfde 48.300 x Sjuwke dr v. Rutger Corn. Kuiken en Ytje Tjeerds, zn v. Joh. Jacobs R. en Jannigje Wilkes
OBD 699  Zwart Kruis