Parenteel Johannes Jans

Generatie I

I  Johannes Jans, glazenmaker, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 22 augustus 1719.

HB55/35 22.8.1719 inv. sth. Joh. Jans, glasmaker St. Ap. Aut. 22.8.1719 cur. kk. Daam Walings ass. en Claas Beerts, bakker. Aut. 2.11.1729 T.D. ovl. Wybe Clases beh.oom, Lwd cur. Jan Joh. HB58/50 12.11.1729 rek. d. Dirk Arjens, koopm. St. Ap. inz. cur.schap wln Claas Beerts.
NB Wybe Clases is getr. met Mayke Joh. van het Vliet te Lwd, Joh. Jans zal dus ook afk. zijn uit Lwd. (hoe W.Cl. dan beh.oom kan zijn is echter niet duidelijk)

Johannes trouwt op donderdag 1 mei 1692 te St. Annaparochie met Teetske Dirks. Teetske is overleden voor woensdag 2 november 1729.

Beiden v. St. Ap.

Van Johannes en Teetske zijn vijf kinderen bekend:

1  Abraham Johannes is gedoopt op donderdag 22 juli 1694 te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 22 augustus 1719. Abraham werd hoogstens 25 jaar en 1 maand.

2  Sara Johannes is gedoopt op donderdag 14 november 1697 te St. Annaparochie, zie II-A.

3  Tietje Johannes is gedoopt op woensdag 29 september 1700 te St. Annaparochie.

Tietje was gehuwd met Andries Johannes. Andries, ruiter, wonende te Leeuwarden.

4  Meintje Johannes is gedoopt op zondag 14 december 1704 te St. Annaparochie.

1729 te Enkhuizen.

5  Jan Johannes Ruitenschild is gedoopt op zondag 15 juli 1708 te St. Annaparochie, zie II-B.

Generatie II

II-A  Sara Johannes, dochter van Johannes Jans (I) en Teetske Dirks, is gedoopt op donderdag 14 november 1697 te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 16 maart 1739. Sara werd hoogstens 41 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Sara trouwt op maandag 1 april 1720 te St. Annaparochie op 22-jarige leeftijd met de hoogstens 25-jarige Claas Cornelis Knechje, zoon van (?)Cornelis Teunis Knechje en Trijntje Clases. Claas, timmerman, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1694 of 1695, is overleden voor maandag 16 maart 1739. Claas werd hoogstens 44 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Aut. 16.3.1739. Corn.Corn. ‘t Hoen cur. 1716. HB59/209 16.3.1739 inv. sth. Cl.C., Pybe Stinnerts mr timmerman en Jan Johannes mr glasmaker beide te St. Ap. cur. kk. 1e huw. Aut. 10.4.1741 Trijntie Clases grm. en erflater ovl., Jan Joh. Blauw, herbergier St. Ap. cur. Procl.bk 13.2.1730 e.l. kopen huis a.d. smalle kant v. Hoge buurt van de mede-erfgen. v. ouders Joh. Jans en T.D.

Claas was later gehuwd (2) met Sytske Romkes.

Beiden v. St. Ap.

Van Claas en Sara zijn drie kinderen bekend:

1  Trijntje Clases Knechje is geboren 1727 of 1728.

2  Cornelis Clases Knechje is geboren 1730 of 1731, zie III-A.

3  Johannes Clases Knechje is geboren 1733 of 1734.

II-B  Jan Johannes Ruitenschild, zoon van Johannes Jans (I) en Teetske Dirks, glasmaker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 15 juli 1708 aldaar.

Recesbk 17.1.1763 alle kk. genoemd.

Jan trouwt op zondag 1 oktober 1730 te St. Annaparochie op 22-jarige leeftijd met Grietje Sjoerds.

Hij v. St. Ap. mr glasm., zij v. Marrum.

Van Jan en Grietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Taetske Jans Ruitenschild is gedoopt op zondag 2 september 1731 te St. Annaparochie.

2  Aaltje Jans Ruitenschild is gedoopt op zondag 5 september 1734 te St. Annaparochie, zie III-B.

3  Johannes Jans Ruitenschild is gedoopt op zondag 23 september 1736 te St. Annaparochie, zie III-C.

4  Janke Jans Ruitenschild is gedoopt op vrijdag 26 december 1738 te St. Annaparochie.

Janke trouwt op zondag 19 januari 1766 te St. Annaparochie op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Poppe Hendriks Hiddinga, zoon van Hendrik Poppes Hiddinga en Casparina Sjoerds Roda. Poppe, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 4 augustus 1737 aldaar.

Dorprechter.

5  Sjoerdtje Jans Ruitenschild is gedoopt op zondag 14 juli 1743 te St. Annaparochie, zie III-D.

6  Meintje Jans Ruitenschild is gedoopt op zondag 29 mei 1746 te St. Annaparochie.

7  Sjoerd Jans Ruitenschild is gedoopt op dinsdag 5 maart 1754 te St. Annaparochie.

Generatie III

III-A  Cornelis Clases Knechje, zoon van Claas Cornelis Knechje en Sara Johannes (II-A), is geboren 1730 of 1731.

Van Cornelis en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Sara Cornelis Knechje is gedoopt op zondag 30 juli 1758 te St. Annaparochie.

III-B  Aaltje Jans Ruitenschild, dochter van Jan Johannes Ruitenschild (II-B) en Grietje Sjoerds, is gedoopt op zondag 5 september 1734 te St. Annaparochie.

Aaltje trouwt op maandag 10 december 1759 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd met Jochum Pieters. Jochum, bakker, wonende te St. Annaparochie en te Wierum.

Hyp.bk 16.1.1761/id. Recesbk 10.9.1764 e.l. te Wierum verk. hs op Noordeind St. Ap. aan Marten Tjerks en Sjoukje Pieters.

Datum is 1e procl.

Van Jochum en Aaltje is een kind bekend:

1  Hitje Jochums is gedoopt op zondag 16 maart 1760 te St. Annaparochie, zie IV-A.

III-C  Johannes Jans Ruitenschild, zoon van Jan Johannes Ruitenschild (II-B) en Grietje Sjoerds, glasmaker en verver, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 23 september 1736 aldaar, is overleden voor dinsdag 19 december 1809. Johannes werd hoogstens 73 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Hyp.bk 8.7/8.7.1788. Was ook dorprechter. Wordt ook Glas genoemd (proclbk 13.1.1794 (2x).

Johannes was gehuwd met Jannigje Ritskes, dochter van Ritske Symens en Antje Sydses. Jannigje is gedoopt op zondag 14 december 1738 te Vrouwenparochie, is overleden voor zondag 7 januari 1810. Jannigje werd hoogstens 71 jaar en 24 dagen.

HB113 19.12.1809 testament wed. Aut. 7.1.1810 de broers worden administrateurs van door kk. v zusters geërfde goederen v. grm.

Van Johannes en Jannigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Grietje Johannes Ruitenschild, zie IV-B.

2  Meintje Johannes Ruitenschild, zie IV-C.

3  Jan Johannes Ruitenschild.

4  Ritske Johannes Ruitenschild.

5  Douwe Johannes Ruitenschild, timmerman en gardenier, wonende te St. Annaparochie en te Leeuwarden, is geboren op donderdag 23 juni 1774, is overleden op zaterdag 9 april 1853 aldaar. Douwe werd 78 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

1811 St. Ap. 224 gardenier.

Douwe trouwt op zondag 19 mei 1799 te St. Annaparochie op 24-jarige leeftijd met Renske Pieters Dijkstra, dochter van Pieter Jans en Heiltje Doedes. Renske is overleden op zondag 10 januari 1836 te Leeuwarden.

III-D  Sjoerdtje Jans Ruitenschild, dochter van Jan Johannes Ruitenschild (II-B) en Grietje Sjoerds, is gedoopt op zondag 14 juli 1743 te St. Annaparochie.

Sjoerdtje trouwt op zondag 22 november 1778 te St. Annaparochie op 35-jarige leeftijd met Reinder Symens Schat, zoon van Symen Reinders Schat en (?)Stijntje Reinders. Reinder, wolkammer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zondag 20 februari 1803.

Procl.bk 20.2.1803.

Beiden v. St. Ap.

Van Reinder en Sjoerdtje is een kind bekend:

1  Stijntje Reinders Schat.

Hyp.bk 20.2.1806/13.2.1805.

Stijntje was gehuwd met Taede Gerbens.

Generatie IV

IV-A  Hitje Jochums, dochter van Jochum Pieters en Aaltje Jans Ruitenschild (III-B), is gedoopt op zondag 16 maart 1760 te St. Annaparochie.

Hitje trouwt op zondag 6 oktober 1782 te St. Annaparochie op 22-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Jan Jacobs Kortje, zoon van Jacob Jans Kortje en Fokeltje Johannes. Jan, snikschipper, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 6 juli 1755 aldaar, is overleden voor zaterdag 19 september 1795. Jan werd hoogstens 40 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Aut. 19.9.1795 J.J.K. ovl., cur. Reinder Symens Schat, mr wolkammer, St. Ap. Procl.bk 26.4.1790 kopen hs a.d. smalle kant Oosteinde.

Beiden v. St. Ap.

Van Jan en Hitje zijn drie kinderen bekend:

1  Fokeltje Jans Kortje is geboren op zaterdag 18 december 1784, is gedoopt op zondag 27 februari 1785 te St. Annaparochie, is overleden op zondag 5 december 1858. Fokeltje werd 73 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Vlgs ovl.akte 76 jr. en wed. v. Pieter Pietersma.

Fokeltje trouwt op zondag 1 april 1810 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieter Heerts Watersma. Pieter, werkman, wonende te St. Annaparochie, is geboren op maandag 26 juli 1784 te Hollum, is overleden op vrijdag 25 september 1840. Pieter werd 56 jaar, 1 maand en 30 dagen.

1811 St. Ap. 161 Pieter Gerryts W. werkman. Naam ook Pieter Geerts W. BP wand.102 Warmoesstr. 18.

2  Jochum Jans Kortje, werkman, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 10 september 1786.

1811 St. Ap. 202 werkman.

Jochum was gehuwd met Grietje Jetses Wijngaarden, dochter van Jetse Sybes en Meinou Jans. Grietje is gedoopt op zondag 18 december 1785 te St. Jacobiparochie.

3  Jacob Jans Kortje is gedoopt op zondag 11 september 1791 te St. Annaparochie.

Hitje trouwt op zondag 15 juni 1806 te St. Annaparochie op 46-jarige leeftijd (2) met de 49-jarige Tiete Sybrens Hoek, kind van Sybren Jans en Froukje Tietes. Tiete, werkman, wonende te St. Annaparochie, is geboren op vrijdag 18 maart 1757, is overleden op donderdag 21 september 1826. Tiete werd 69 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

1811 St. Ap. 138 werkman.

Tiete was eerder gehuwd (1) met Tietje Wiltjes.

Beiden v. St. Ap.

IV-B  Grietje Johannes Ruitenschild, dochter van Johannes Jans Ruitenschild (III-C) en Jannigje Ritskes.

Grietje trouwt op zondag 27 april 1783 te St. Annaparochie met de 20-jarige Pieter Berents Stroosma, zoon van Berent Piers Stroo en Trijntje Pieters. Pieter, werkman en gardenier, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 24 april 1763 te St. Jacobiparochie.

Hyp.bk 14.10.1796/2.12.1795 e.l. kopen huis op Noordend St. Ap. noordelijkste. v.d. “nieuwe huizen”.

Pieter was later gehuwd (2) met Lijsbet Sybes Greidanus.

Beiden v. St. Ap.

Van Pieter en Grietje is een kind bekend:

1  Berend Pieters Stroosma, werkman, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 12 april 1789 aldaar.

1811 St. Ap. 230 werkman.

IV-C  Meintje Johannes Ruitenschild, dochter van Johannes Jans Ruitenschild (III-C) en Jannigje Ritskes.

Meintje trouwt op zondag 19 mei 1799 te St. Annaparochie met de 24-jarige Cornelis Dirks Bakker, zoon van Dirk Arjens Bakker en Baukje Pieters. Cornelis, bakker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 25 december 1774 te Vrouwenparochie, is overleden voor zaterdag 28 oktober 1809. Cornelis werd hoogstens 34 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Hyp.bk 2.9..1809/20.12.1805 kopen bakkerij te St. Ap. Procl.bk 28.10.1809.

Beiden v. St. Ap.

Van Cornelis en Meintje zijn drie kinderen bekend:

1  Baukje Cornelis Bakker.

2  Dirk Cornelis Bakker.

3  Foppe Cornelis Bakker.