Parenteel Lenert Jacobs

Generatie I

I  Lenert Jacobs, zoon van Jacob Reyners en (?)Willemtie Lenerts.

In 1655 koopt Lenert Jacob Reyners 400 roeden land o. St. Ap. van Folckert Jacobs, Sjoerd Daems heeft recht van reed en drift en Jacob Reyners idem naar zijn huis (procl.bk 12.2.1655). Recesbk 29.10.1660 Lenert Jac. en Maertie Jans verk. 400 r NwB. o. St. Ap. aan Jacob Reyners en Willemtie Lenerts.
HB 31 24.1.1735 inz. erfenis Tietje Lenerts, broers en zusters genoemd.

Lenert trouwt op donderdag 1 januari 1660 te Vrouwenparochie met Maedt Jans.

Datum is 1e procl., hij v. St. Ap., zij v. Vrp.

Van Lenert en Maedt zijn zes kinderen bekend:

1  Jacob Lenerts Bocken, zie II-A.

2  Tietje Lenerts is overleden in 1734.

Tietje trouwt op zondag 6 juli 1721 te St. Jacobiparochie met Jelte Bockes, zoon van Bocke Clases en Yefke Jeltes. Jelte, wonende te Ferwerd en te Vrouwenparochie.

Lidm.reg. Ferwerd: 2.6.1737 van Vrp. NBD.

3  Dirkje Lenerts.

Dirkje trouwt op donderdag 8 mei 1692 te St. Annaparochie (1) met Sipke Jans.
Dirkje trouwt op donderdag 10 juli 1698 te St. Annaparochie (2) met de 30-jarige Anne Paulus, zoon van Paulus Annes en Grietie Gerbens. Anne, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 23 februari 1668 aldaar.

Anne was eerder gehuwd (1) met Antje Wietses.

Dirkje trouwt op zondag 4 december 1707 te St. Annaparochie (3) met de hoogstens 50-jarige Siemen Ritskes, zoon van Ritske Jans en Bauck Symens. Siemen, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1656 of 1657, is overleden voor maandag 13 februari 1730. Siemen werd hoogstens 73 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Hyp.bk 26.5.1685/8.1.1682 verk. met zr Geertie ruim 1 mg land op zuid v. St. Ap. gebuirte. Procl.bk4.5.1716 naastl. brede kant Warmoesstr. Procl.bk 13.2.1730 D.L. wed. S.R. verk. huis brede kant Warmoesstr.

Siemen was eerder gehuwd (1) met N Gosses.

4  (?)Janke Lenerts, zie II-B.

5  Pieter Leenderts, zie II-C.

6  (?)Willemtie Lenerts, zie II-D.

Generatie II

II-A  Jacob Lenerts Bocken, zoon van Lenert Jacobs (I) en Maedt Jans, wonende te Vrouwenparochie.

Hyp.bk 12.3.1725/20.7.1713 J.L. en G.A. e.l. OBD o. St. Ap. sch. a. Steven Gerrits, hsm. NBD o. Vrp., borg is zuster Tiet Lenerts ongetr. OBD o. Vrp.

Jacob trouwt op donderdag 13 januari 1695 te St. Jacobiparochie met Gaatske Arjens, dochter van Arien Jans Borger en Grietje Cornelis.

Van Jacob en Gaatske zijn zeven kinderen bekend:

1  Lenert Jacobs Bocken is gedoopt op dinsdag 6 december 1695 te Vrouwenparochie, zie III-A.

2  Arjen Jacobs Borger, zie III-B.

3  Jan Jacobs Bokken, zie III-C.

4  Maartje Jacobs is gedoopt op donderdag 14 januari 1700 te Vrouwenparochie, zie III-D.

5  Ank Jacobs ook genaamd Antje Jacobs.

Bij huwelijk Antje.

Ank trouwt op zondag 22 mei 1729 te St. Jacobiparochie met Reiner Meinards.

6  Tjitske Jacobs.

1735 ongehywd.

7  Neeltje Jacobs.

1735 gealimenteerd.

II-B  (?)Janke Lenerts, dochter van Lenert Jacobs (I) en Maedt Jans.

(?)Janke trouwt op donderdag 3 mei 1691 te St. Annaparochie met Jan Andries, zoon van Andries N.. Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

1728/38 St. Ap. gebr. 3m.172r. in nr.8 k.29.1738 St. Jp.gebr. nr.38 k.31 en 2m.211r.in nr.39 k.30.
In St. Ap. laat ook een Jan Andries Roordke in 1697 Neelke en Andries dopen.
Procl.bk 12.4.1728 gebruikt boerderij NwB. gr. 30m.13r. liggende in 3 kavels, verkocht door de erven Dieuwke P. Hoogstra (Wijdenbrug, Fontein etc.) en geniaerd door Aart Stevens, hsm. OBD o. Vrp. als naastl.

Beiden v. St. Ap.

Van Jan en (?)Janke zijn vijf kinderen bekend:

1  Ytje Jans, zie III-E.

2  Maartje Jans is gedoopt op donderdag 17 januari 1692 te St. Annaparochie, is overleden voor 1735. Maartje werd hoogstens 42 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

3  Neelke Jans is gedoopt op donderdag 28 maart 1697 te St. Annaparochie.

Neelke trouwt op zondag 1 mei 1729 te St. Annaparochie op 32-jarige leeftijd met de 28-jarige Winolt Ebes, zoon van Ebe Winolts en Maartje Michiels. Winolt, schoenmaker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 20 februari 1701 aldaar.

Aut. 15.4.1739 cur. kk. Jan Arjens. 1749 de wed. bestaat redelijk wel 1 p. 12.4.0. Procl.bk 17.10.1729 W.E. mr schoenm. St. Ap. verk. huis in de Scholsteeg St. Ap.
Geen dopen gevonden.

4  Lijsbet Jans is gedoopt op zondag 26 februari 1702 te St. Annaparochie, is overleden voor 1735. Lijsbet werd hoogstens 32 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

5  Andries Jans is gedoopt op zondag 2 maart 1704 te St. Annaparochie, zie III-F.

II-C  Pieter Leenderts, zoon van Lenert Jacobs (I) en Maedt Jans.

Pieter trouwt op zondag 8 mei 1707 te St. Annaparochie met de 27-jarige Maartje Paulus, dochter van Paulus Annes en Grietie Gerbens. Maartje is gedoopt op donderdag 18 januari 1680 te Tzummarum.

Beiden v. St. Ap.

Van Pieter en Maartje is een kind bekend:

1  Paulus Pieters Bokken.

Vlgs gegevens Jaap de Boer 1730 in de kost bij Arjen Jacobs (Borger) en 1731 bij Dirkje Leenderts.

II-D  (?)Willemtie Lenerts, dochter van Lenert Jacobs (I) en Maedt Jans.

(?)Willemtie trouwt op zondag 1 januari 1708 te St. Annaparochie met de 22-jarige Johannes Symens, zoon van Symen Annes en (?)Gaatske Arjens. Johannes, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op maandag 4 juni 1685 aldaar.

Hyp.bk 26.6./8.6.1719 Joh. S. Burrel en W.L. e.l. St. Ap.

Johannes was later gehuwd (2) met Trijntje Jans.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Johannes en (?)Willemtie zijn vier kinderen bekend:

1  Lenert Johannes is gedoopt op woensdag 30 januari 1709 te St. Annaparochie.

2  Gaatske Johannes is gedoopt op zondag 6 december 1711 te St. Annaparochie.

3  Janke Johannes is gedoopt op zondag 10 mei 1716 te St. Annaparochie.

4  Symen Johannes is gedoopt op zondag 3 maart 1720 te St. Annaparochie.

Generatie III

III-A  Lenert Jacobs Bocken, zoon van Jacob Lenerts Bocken (II-A) en Gaatske Arjens, is gedoopt op dinsdag 6 december 1695 te Vrouwenparochie.

Lenert trouwt op zondag 18 januari 1733 te St. Annaparochie op 37-jarige leeftijd met Sytske Douwes.

Hij v. Vrp., zij v. St. Ap.

Van Lenert en Sytske zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Leenderts Borger, zie IV-A.

2  Douwe Leenderts, zie IV-B.

III-B  Arjen Jacobs Borger, zoon van Jacob Lenerts Bocken (II-A) en Gaatske Arjens.

Arjen trouwt op zondag 6 februari 1724 te St. Annaparochie met de 21-jarige Douwtje Douwes, dochter van Douwe Clases en Antje Douwes. Douwtje is gedoopt op zondag 23 april 1702 te St. Annaparochie.

Douwtje was eerder gehuwd (1) met Allert Reiners.

Datum is att. St. Ap., hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Arjen en Douwtje zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Arjens Borger, zie IV-C.

2  Douwe Arjens Borger, zie IV-D.

III-C  Jan Jacobs Bokken, zoon van Jacob Lenerts Bocken (II-A) en Gaatske Arjens.

Jan trouwt op zondag 29 maart 1750 te St. Annaparochie met Rinske Pieters.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Jp.(!).

Van Jan en Rinske zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Jans Bokken is gedoopt op zondag 10 oktober 1751 te St. Jacobiparochie, zie IV-E.

2  Arjen Jans Bokken is gedoopt op zondag 7 december 1755 te St. Jacobiparochie.

3  Tjitske Jans Bokken is gedoopt op zondag 29 januari 1758 te St. Jacobiparochie.

III-D  Maartje Jacobs, dochter van Jacob Lenerts Bocken (II-A) en Gaatske Arjens, is gedoopt op donderdag 14 januari 1700 te Vrouwenparochie.

Maartje trouwt op zondag 10 juli 1729 te Vrouwenparochie op 29-jarige leeftijd met Jan Jans Kort, zoon van Jan Kort.

Aleen bij huwelijk naam Kort.

Beiden v. Vrp.

Van Jan en Maartje zijn zes kinderen bekend:

1  Hittie Jans is gedoopt op zondag 4 december 1729 te St. Annaparochie.

2  Jacob Jans Kortje is gedoopt op zondag 9 april 1730, zie IV-F.

3  Jan Jans Kort is gedoopt op zondag 15 april 1731 te St. Annaparochie.

HB67 19.8.1772 in een inventarisatie komt voor als winkeldebiteur: Jan Jansen Post Kortje, misschien dezelfde als J.J. timmerman, deze heeft dr Maartje!

4  Trijntje Jans Kortje is gedoopt op dinsdag 12 januari 1734 te St. Annaparochie, zie IV-G.

5  Gaatske Jans is gedoopt op zondag 16 oktober 1735 te St. Annaparochie, zie IV-H.

6  Maartje Jans is gedoopt op donderdag 28 maart 1737.

Op 1.11.1737 laat een Jan Jans te St. Ap. dr. Maat dopen.

III-E  Ytje Jans, dochter van Jan Andries en (?)Janke Lenerts (II-B).

Ytje was gehuwd (1) met Tijs Doens. Tijs, wonende te St. Annaparochie.

Huwelijk m. Ytje Jans niet zeker.

Van Tijs en Ytje zijn twee kinderen bekend:

1  Doen Tijses is gedoopt op zondag 29 oktober 1719 te St. Annaparochie.

2  (?)Janke Tijses is gedoopt op zondag 19 maart 1724 te St. Annaparochie, zie IV-I.

Ytje trouwt op zondag 11 december 1740 te Vrouwenparochie (2) met Cornelis Jans.

Geen dopen gevonden.

Beiden v. Vrp.

III-F  Andries Jans, zoon van Jan Andries en (?)Janke Lenerts (II-B), wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 2 maart 1704 aldaar.

1749 Quotisatie: St. Ap. de wed. v. Andrys Jans Rootje, wint de kost bezwaarlijk 1+1 8.4.0.

Andries was gehuwd met Janke Giekes.

HB61/243 8.2.1751 staat v. inbreng door Janke Giekes (site Tresoar bij huw. Joukje G.) bij huwelijk met mr. Corn. H. ‘t Hoen (chir.?) en uitwijzing aan haar 2 voorkk. Antje en Janke Andries.

Janke was later gehuwd (2) met Cornelis Hendriks ‘t Hoen.

Van Andries en Janke zijn twee kinderen bekend:

1  Antje Andries, zie IV-J.

2  Janke Andries is gedoopt op zondag 23 september 1742.

Generatie IV

IV-A  Jacob Leenderts Borger, zoon van Lenert Jacobs Bocken (III-A) en Sytske Douwes, wonende te Oudebildtzijl, is overleden op donderdag 29 juli 1813 te Vrouwenparochie.

Bij ovl. o. Vrp. en bij 3e huw. te OBZ (trbk.Marrum)

Jacob trouwt op zondag 12 februari 1758 te Vrouwenparochie (1) met Antje Pieters.

Beiden v. Vrp.

Van Jacob en Antje is een kind bekend:

1  Leendert Jakobs Borger, arbeider, wonende te Vrouwenparochie, is geboren in april 1765, is overleden op zondag 14 april 1811. Leendert werd 46 jaar.

Leendert trouwt op maandag 18 mei 1801 te Vrouwenparochie op 36-jarige leeftijd met de 25-jarige Gaatske Johannes, dochter van Johannes Jans en Hiske Pieters. Gaatske is geboren in 1776, is overleden op dinsdag 25 juni 1816 te Vrouwenparochie. Gaatske werd 40 jaar.

In overlijdenakte: wed. v. Leendert bijgenaamd Bokken.

Jacob trouwt op zondag 5 november 1775 te Vrouwenparochie (2) met Baukje Eeltjes.

Beiden v. Vrp.

Van Jacob en Baukje is een kind bekend:

2  Eeltje Jacobs Borger, werkman, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op zondag 2 maart 1783, is overleden in 1858. Eeltje werd 75 jaar.

1811 Vrp. 208 werkman.

Eeltje trouwt op zondag 21 december 1806 te Vrouwenparochie op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Saapke Jacobs Hiemstra, dochter van Jacob Abes en Elske Karstes. Saapke is gedoopt op zondag 23 april 1786 te Vrouwenparochie.

Jacob trouwt op dinsdag 1 augustus 1780 te Vrouwenparochie (3) met Willemke Jans.

Hij v. Vrp., zij v. Marrum

IV-B  Douwe Leenderts, zoon van Lenert Jacobs Bocken (III-A) en Sytske Douwes, wonende te Nieuwwebildtzijl, te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie.

Bij doop kk. vermeld dat vader ongedoopt is.

Douwe trouwt op zondag 14 januari 1770 te St. Annaparochie (1) met de 19-jarige Neeltje Jeltes, dochter van Jelte Tjallings en Hiltje Hendriks. Neeltje is gedoopt op zondag 4 oktober 1750 te St. Annaparochie.

Datum is 1e procl.

Van Douwe en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Hiltje Douwes is gedoopt op vrijdag 20 november 1772 te St. Jacobiparochie.

2  Leendert Douwes is gedoopt op zondag 4 december 1774 te St. Annaparochie.

Douwe trouwt op zondag 20 december 1778 te Vrouwenparochie (2) met Sieuwke Harmens.

Sieuwke was eerder gehuwd (1) met Pieter Jans Bokken (zie IV-E).

Beiden v. Vrp.

Van Douwe en Sieuwke zijn twee kinderen bekend:

3  Harmen Douwes Borger, dienstknecht, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 9 mei 1784, is overleden op dinsdag 29 augustus 1820. Harmen werd 36 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Ongehuwd en vlgs ovl.akte 40 jr.

4  Meindert Douwes is gedoopt op zondag 13 april 1788 te Vrouwneparochie.

IV-C  Jacob Arjens Borger, zoon van Arjen Jacobs Borger (III-B) en Douwtje Douwes.

Naam op site Tresoar Boxger.

Jacob trouwt op zondag 18 augustus 1754 te St. Annaparochie met Antje Jans.

Datum is 1e procl.

Van Jacob en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Arjen Jacobs Borger is geboren op vrijdag 10 september 1756, is gedoopt op zondag 7 september 1760 te St. Jacobiparochie, zie V-A.

2  Jan Jacobs Borger is geboren in 1758, is gedoopt op zondag 7 september 1760 te St. Jacobiparochie, zie V-B.

3  Douwe Jacobs Borger is geboren in 1759, is gedoopt op zondag 7 september 1760 te St. Jacobiparochie.

4  Douwe Jacobs van der Zee is gedoopt op zondag 15 februari 1767 te St. Jacobiparochie, zie V-C.

IV-D  Douwe Arjens Borger, zoon van Arjen Jacobs Borger (III-B) en Douwtje Douwes.

Douwe trouwt op zondag 28 januari 1753 te St. Annaparochie met Geeske Jans.

Datum is 12e procl., beiden v. St. Ap.

Van Douwe en Geeske zijn drie kinderen bekend:

1  Jouke Douwes Borger, schoenmaker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 10 juni 1759 aldaar, is overleden op zaterdag 14 juni 1817. Jouke werd 58 jaar en 4 dagen.

1811 St. Ap. 58 schoenm.

Jouke trouwt op zondag 11 juni 1809 te St. Annaparochie op 50-jarige leeftijd met de 34-jarige Dieuwke Taekes, zie V-J.

2  Anne Douwes Borger is geboren op dinsdag 15 oktober 1765, zie V-D.

3  Teunis Douwes Borger is geboren op vrijdag 12 april 1771 te St. Annaparochie, is gedoopt op maandag 4 mei 1772 aldaar, zie V-E.

IV-E  Pieter Jans Bokken, zoon van Jan Jacobs Bokken (III-C) en Rinske Pieters, wonende te Nieuwebildtzijl, is gedoopt op zondag 10 oktober 1751 te St. Jacobiparochie.

Bij doop kk. geb. te NBZ.
NB Aanname van Jaap de Boer dat Pieter jans een zn is van Jan jac. Bokken, wrsch. gezien de naam Rinske. Sieuwke H. is echter zeer wrsch. een dr. v. Douwe Harmens te Hallum ( ged. Hallum 31.12.1752) en heeft een zuster die Rinske heet!

Pieter trouwt op zondag 17 mei 1772 te Vrouwenparochie op 20-jarige leeftijd met Sieuwke Harmens.

Sieuwke was later gehuwd (2) met Douwe Leenderts (zie IV-B).

Beiden v. Vrp.

Van Pieter en Sieuwke zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Pieters is gedoopt op zondag 21 augustus 1774 te Vrouwenparochie.

2  Rinske Pieters is geboren op maandag 20 januari 1777, is gedoopt op zondag 6 augustus 1780.

IV-F  Jacob Jans Kortje, zoon van Jan Jans Kort en Maartje Jacobs (III-D), wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 9 april 1730.

Jacob trouwt op zondag 11 april 1751 te St. Annaparochie op 21-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 21-jarige Fokeltje Johannes, dochter van Johannes Clases en Yetske Thomas. Fokeltje is geboren 1729 of 1730.

Beiden v. St. Ap.

Van Jacob en Fokeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Yetske Jacobs Kortje is gedoopt op zondag 14 november 1751 te St. Annaparochie, zie V-F.

2  Jan Jacobs Kortje is gedoopt op zondag 6 juli 1755 te St. Annaparochie, zie V-G.

3  Maartje Jacobs Kortje is gedoopt op zondag 21 november 1762 te St. Annaparochie.

Jacob trouwt op zondag 14 februari 1768 te St. Annaparochie op 37-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Doutje Dirks, dochter van Dirk Douwes en Rins Lieuwes. Doutje is gedoopt op zondag 11 december 1740 te St. Annaparochie.

Datum is 1e procl.

Van Jacob en Doutje is een kind bekend:

4  Rinske Jacobs Kortje is gedoopt op zondag 19 februari 1769 te St. Annaparochie.

IV-G  Trijntje Jans Kortje, dochter van Jan Jans Kort en Maartje Jacobs (III-D), is gedoopt op dinsdag 12 januari 1734 te St. Annaparochie, is overleden op donderdag 28 april 1814 aldaar. Trijntje werd 80 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Trijntje trouwt op zondag 4 december 1757 te St. Annaparochie op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Gijsbert Martens, zoon van Marten Everts en Doutje Gijsberts. Gijsbert, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 23 november 1732 aldaar.

Hyp.bk 11.11.1788/12.5.1774 e.l. St. Ap.

Datum is 1e procl.

Van Gijsbert en Trijntje zijn tien kinderen bekend:

1  Scheltje Gijsberts is overleden op donderdag 15 maart 1838 te St. Annaparochie.

Bij ovl. 86 jr. doch dit moeilijk te rijmen met trouwdatum ouders,

Scheltje was gehuwd met Hendrik Daniëls van der Vee. Hendrik, koemelker, wonende te St. Annaparochie, is geboren te Oudeleye, is overleden op zondag 23 mei 1824.

Procl.bk 3.1.1806.

2  Doutje Gijsberts is gedoopt op zondag 24 februari 1760 te St. Annaparochie.

3  Maartje Gijsberts is gedoopt op zondag 30 januari 1763 te St. Annaparochie, zie V-H.

4  Jantje Gijsberts Kuip is gedoopt op zondag 22 december 1765 te St. Annaparochie, zie V-I.

5  Martentje Gijsberts is gedoopt op zondag 17 april 1768 te St. Annaparochie.

6  Jan Gijsberts is gedoopt op zondag 6 januari 1771 te St. Annaparochie.

7  Marten Gijsberts is gedoopt op zondag 6 januari 1771 te St. Annaparochie.

Tweeling met Jan.

8  Neeltje Gijsberts is gedoopt op zondag 11 september 1774 te St. Annaparochie.

9  Gaatske Gijsberts is gedoopt op zondag 6 april 1777 te St. Annaparochie.

10  Dirkje Gijsberts Kuipers is gedoopt op zondag 21 november 1779 te St. Annaparochie.

IV-H  Gaatske Jans, dochter van Jan Jans Kort en Maartje Jacobs (III-D), is gedoopt op zondag 16 oktober 1735 te St. Annaparochie, is overleden op dinsdag 21 oktober 1817 te Vrouwenparochie. Gaatske werd 82 jaar en 5 dagen.

In ovl.akte: dr v. Jan Jans en Maartje Jacobs. HB64/917 22.5.1774 Gaatske jans hertr., uitwijzing aan dr Maartje H. 1/9 van 4 mg. greide in de blikken o. St. Jp. en 300 cg. Procl.bk 21.2.1797 koopt 1/3 v. sate gr. 27 mg. op de Pollen o. St. Ap. door haar bewoond. Procl.bk 4.5.1800 koopt hs a.d. OBD o. St. Ap. Procl.bk 12.5.1808 verk. a. Dirk Everts Siderius c.u. huis met schuurtje op NwB. o. St. Ap. met vrije gang naar en van het hout over de Nieuwevaart met 1/5 v.h. onderhoud, de kopers ten O.

Gaatske trouwt op zondag 18 december 1763 te St. Annaparochie op 28-jarige leeftijd (1) met Hendrik Jans Polboer, zoon van Jan Abes en Trijntje Bokkes. Hendrik, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 9 maart 1770.

Bnr 164, 249/250. 1738/48/58 Vrp. gebr. nr.21/22 k.5/6 ca. 37 m.
Aut. 9.3.1770 cur. kk. 1e huw. Jan Scheltes, rechter Fran.dl en Corn. Teunis DG hsm. o. Vrp. HB67 9.3.1770 inv. sth. H.J. op de Pollen o. St. Ap., bezit o.a. 1/4 van sate o. Menaldum, geërfd v.d. moeder v.d. overledene, 2/4 aan Jan Scheltes nom.lib. en 1/4 a. Ymkje Jans wed. A.rjen Osinga.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Antje Joris.
Hendrik was eerder gehuwd (2) met Janke Annes.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap.

Van Hendrik en Gaatske is een kind bekend:

1  Maartje Hendriks Polboer is gedoopt op zondag 7 augustus 1768.

Op site Trsoar Gaatske Jans vermeld als vader!

Gaatske trouwt op zondag 16 december 1770 te St. Annaparochie op 35-jarige leeftijd (2) met Taeke Jans, zoon van Jan Clases en Grietje Jacobs. Taeke, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 164. Polhoeder Bildtpollen. Recesbk 30.12.1799 en 20.6.1800 Teunis Corn. Crab c.s. (Jan Aebes Boonstra en P. de Kuur) hebben zate op de Pollen bewoond door G.J., wed. T.J., verkocht aan Dirk Dirks Blaumuts. Procl.bk 7.5.1794 T.J. en G.J kopen huis NBD

Beiden v. St. Ap.

Van Taeke en Gaatske zijn vier kinderen bekend:

2  Grietje Taekes is gedoopt op zondag 28 april 1771 te St. Annaparochie.

Grietje trouwt op zondag 7 juli 1799 te St. Annaparochie op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Lourens Klazes van der Plaats, zoon van Klaas Feikes en Trijntje Johannes. Lourens, werkman, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 26 januari 1772 te St. Jacobiparochie, is overleden op donderdag 19 november 1846 aldaar. Lourens werd 74 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

1811 St. Ap. 86 werkman.

3  Dieuwke Taekes is gedoopt op zondag 12 maart 1775 te St. Annaparochie, zie V-J.

4  Jantje Takes is gedoopt op zondag 23 november 1777 te St. Annaparochie.

Jantje trouwt op zondag 20 mei 1798 te St. Annaparochie op 20-jarige leeftijd met de 27-jarige Pieter Heins Dijkstra, zoon van Hein Pieters en Grietje Johannes. Pieter, schipper, is gedoopt op zaterdag 15 september 1770 te Vrouwenparochie, is overleden op zondag 28 november 1819. Pieter werd 49 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

1811 Vrp. 232 werkman. Procl.bk 25.5.1802 e.l. kopen kamer a.d. NBD o. Vrp.

5  Klaasje Takes Dankert is gedoopt op zondag 19 september 1779 te St. Annaparochie.

Klaasje was gehuwd met Sijger Everts Siderius, zoon van Evert Dirks Siderius en Sytske Jans Poelstra.

Procl.bk 21.10.1805 te Tzummarum verk. 1/36 van zate bij Pieter Sydses in gebr, gr. 34 1/2 mg.

IV-I  (?)Janke Tijses, dochter van Tijs Doens en Ytje Jans (III-E), is gedoopt op zondag 19 maart 1724 te St. Annaparochie, is overleden voor vrijdag 4 mei 1764. (?)Janke werd hoogstens 40 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Procl.bk 3.6.1765 J.T. verk. aandeel in Lutekebuurt , geérfd v. moei Neeltje Jans wed. Winolt Aebes, maar overlijdt tijdens verkoop; cur. 3 kk. zijn Heere en Jetze Nannes en Ytje Pieters en haar man Coenraad Coens.

(?)Janke trouwt op zondag 4 februari 1742 te Vrouwenparochie op 17-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieter Sjoerds, zoon van Sjoerd Eelkes en Minke Pieters. Pieter, wonende te Vrouwenparochie, is gedoopt op zondag 28 juni 1716 aldaar, is overleden voor vrijdag 4 mei 1764. Pieter werd hoogstens 47 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Procl.bk 3.5.1779 de erven verk. hs met hornleger a.d. Pruilhoeksterweg o. St. Ap., de weg ten W.en B. Dorhout c.u. O.Z. en N. bewoond door Jan Groninger.

Beiden v. Vrp.

Van Pieter en (?)Janke zijn vier kinderen bekend:

1  Sjoerd Pieters, wonende te Oudebildtzijl.

2  Doetje Pieters.

3  Ytje Pieters is gedoopt op zondag 13 oktober 1743 te Vrouwenparochie, zie V-K.

4  Tijs Pieters Hoekstra, werkman, wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op zondag 24 oktober 1756 te St. Annaparochie, is overleden op donderdag 2 augustus 1821. Tijs werd 64 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

1811 Vrp. 187 werkman, geb.datum 30.9.1752 !.

Tijs was gehuwd met Jitske Piers. Jitske is geboren te Hallum.

IV-J  Antje Andries, dochter van Andries Jans (III-F) en Janke Giekes.

Antje trouwt op zondag 5 juni 1757 te St. Annaparochie met Anne Jacobs Fedder, zoon van Jacob Caspers Fedder. Anne, hovenier, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zondag 19 oktober 1766.

Bij doop Anna vader al ovl. Hyp.bk 6.8.1762/23.3.1761 e.l. St. Ap. Procl.bk 3.6.1765 A.J. koopt helft in de Luttekebuurt bestaande uit huis m hovinge en 3 1/4 m. greide ten Z. v. St. Ap. van Janke Tyssen wed. Pieter Sjoerds te St. Ap., de vaart O. Antje ‘t Hoen W.Z. en N.; Antje Andries, Anne Jacobs en verkoperse eigen geworden als erfgen. v. ons moei Neeltje Jans wed. Winolt Aebes. Procl.bk 9.12.1765 e.l. verk. Luttekebuurt a. Steven Walings Proost, mmr bakker en Ettje Eises e.l. Vrp.

Datum is 1e procl.

Van Anne en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Anna Annes Fedder is gedoopt op donderdag 12 september 1652.

2  Tjitske Annes Fedder is gedoopt op zondag 23 april 1758 te St. Annaparochie.

3  Janke Annes Fedder is gedoopt op zondag 12 juli 1761 te St. Annaparochie.

4  Andries Annes Fedder is gedoopt in maart 1764 te St. Annaparochie.

Generatie V

V-A  Arjen Jacobs Borger, zoon van Jacob Arjens Borger (IV-C) en Antje Jans, werkman, is geboren op vrijdag 10 september 1756, is gedoopt op zondag 7 september 1760 te St. Jacobiparochie, is overleden op zondag 25 november 1827 aldaar. Arjen werd 71 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

1811 St. Ap. 88 werkman.

Arjen trouwt op zondag 1 september 1782 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd met Arjaantje Dirks Braaksma, dochter van Dirk Johannes en Leentje Jentjes.

Beiden v. Hallum.

Van Arjen en Arjaantje is een kind bekend:

1  Leentje Arjens Borger is geboren 1801 of 1802.

Leentje was gehuwd met Cornelis Dirks Ket, zoon van Dirk Cornelis Ket en Baukje Taekes Ferwerda. Cornelis, wever, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1782 of 1783, is overleden op zaterdag 30 november 1833. Cornelis werd hoogstens 50 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

1811 St. ap. 278 wever, bij ovl. verversknecht.

V-B  Jan Jacobs Borger, zoon van Jacob Arjens Borger (IV-C) en Antje Jans, wonende te St. Annaparochie, is geboren in 1758, is gedoopt op zondag 7 september 1760 te St. Jacobiparochie.

Recesbk 8.9.1777 te St. Ap.

Jan was gehuwd met Tjitske Abrahams, dochter van Abraham Gerrits en Jantje Dirks.

Van Jan en Tjitske zijn zeven kinderen bekend:

1  Jacob Jans Borger is gedoopt op zondag 20 februari 1780 te St. Jacobiparochie.

2  Douwtje Jans Borger is geboren op vrijdag 19 januari 1781, is gedoopt op zondag 10 april 1791 te St. Annaparochie.

3  Abraham Jans Borger is gedoopt op zondag 2 maart 1783 te St. Annaparochie.

4  Reinder Jans Borger, werkman, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op woensdag 19 maart 1783, is gedoopt op zondag 5 januari 1794 te St. Annaparochie, is overleden op donderdag 25 februari 1858. Reinder werd 74 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

1811 Vrp. 161 werkman, geb.datum 10.9.1783.

Reinder was gehuwd met Gelske Jarigs Annema, dochter van Jarig Sjoerds Annema en Antje Bouwens. Gelske is gedoopt op zondag 14 augustus 1785 te Vrouwenparochie.

5  Antje Jans Borger is geboren op donderdag 8 december 1785, is gedoopt op zondag 5 januari 1794 te St. Annaparochie.

Antje was gehuwd met Lieuwe Jans Reitsma, zoon van Jan Lieuwes Reitsma en Neeltje Jans Kuiken. Lieuwe, werkman, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op zaterdag 13 december 1783, is gedoopt op zondag 22 februari 1784 aldaar, is overleden op dinsdag 2 mei 1843. Lieuwe werd 59 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

1811 Vrp. 220 werkman.

6  Jantje Jans Borger is geboren op maandag 18 augustus 1788, is gedoopt op zondag 5 januari 1794 te St. Annaparochie.

7  Heiltje Jans Borger is gedoopt op zondag 12 mei 1793 te St. Annaparochie.

V-C  Douwe Jacobs van der Zee, zoon van Jacob Arjens Borger (IV-C) en Antje Jans, herbergier en gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 15 februari 1767 aldaar.

Zonder achternaam, om Oost. Bij doop Cornelis in 1808 achternaam Borger, bij ovl. v.d. Zee.
1811 St. Jp. 7 Douwe Jac. v.d. Zee herbergier.

Douwe trouwt op maandag 14 mei 1792 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd met Trijntje Reins Krottje, dochter van Rein Gerrits Krottje en Neeltje Rienks.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Douwe en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Rienk Douwes van der Zee is gedoopt op zondag 19 juni 1803 te St. Jacobiparochie.

2  Arjen Douwes van der Zee is gedoopt op zondag 14 juni 1801 te St. Jacobiparochie.

Bnr 68.

3  Jacob Douwes van der Zee is gedoopt op zondag 20 december 1795 te St. Jacobiparochie.

4  Cornelis Douwes van der Zee is gedoopt op zondag 31 januari 1808.

5  Neeltje Douwes van der Zee is gedoopt op zondag 18 mei 1806 te St. Jacobiparochie.

6  Rein Douwes van der Zee is gedoopt op zondag 22 december 1793 te St. Jacobiparochie.

Bnr 110.

Rein was gehuwd met Rinske Jans Kuiken, dochter van Jan Jacobs Kuiken en Rinske Okkes de Pett. Rinske is geboren op woensdag 29 oktober 1800, is gedoopt op zondag 7 december 1800 te St. Annaparochie.

V-D  Anne Douwes Borger, zoon van Douwe Arjens Borger (IV-D) en Geeske Jans, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren op dinsdag 15 oktober 1765, is overleden op zaterdag 24 januari 1835. Anne werd 69 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Bnr 153. 1811 St. Ap. 76 boer.

Anne was gehuwd met Jannigje Tjebbes Walburg, dochter van Tjebbe Meinderts en Aaltje Alles.

Van Anne en Jannigje is een kind bekend:

1  Aaltje Annes Borger is geboren 1787 of 1788, is overleden op maandag 29 december 1828. Aaltje werd hoogstens 40 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Aaltje was gehuwd met Jan Cornelis de Vries, zoon van Cornelis Jans de Vries en Trijntje Johannes Hoitsma. Jan, boer, wonende te Vrouwenparochie en te St. Annaparochie, is geboren op dinsdag 23 augustus 1785, is overleden op zaterdag 9 februari 1833 aldaar. Jan werd 47 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Bnr 215. Vrp. 1811 97 boer.

V-E  Teunis Douwes Borger, zoon van Douwe Arjens Borger (IV-D) en Geeske Jans, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op vrijdag 12 april 1771 te St. Annaparochie, is gedoopt op maandag 4 mei 1772 aldaar, is overleden op zaterdag 30 maart 1833. Teunis werd 61 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

1811 St. Jp. 24 gardenier. Vlgs doopbk geb.datum 20.4.1772.

Teunis trouwt op zondag 6 mei 1798 te St. Annaparochie op 27-jarige leeftijd met de 19-jarige Neeltje Jetzes, dochter van Jetze Dirks en Baukje Jacobs. Neeltje is gedoopt op zondag 10 mei 1778 te St. Jacobiparochie, is overleden op maandag 3 maart 1828. Neeltje werd 49 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Teunis en Neeltje is een kind bekend:

1  Baukje Teunis Borger is gedoopt op zondag 28 april 1799 te St. Jacobiparochie.

V-F  Yetske Jacobs Kortje, dochter van Jacob Jans Kortje (IV-F) en Fokeltje Johannes, is gedoopt op zondag 14 november 1751 te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 22 november 1803. Yetske werd hoogstens 52 jaar en 8 dagen.

Aut. 13.11.1803.

Yetske trouwt op zondag 17 mei 1778 te St. Annaparochie op 26-jarige leeftijd (1) met Jan Jacobs, zoon van Jacob Jans en Tetje Oepkes. Jan, kuiper, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 4 april 1797.

HB66/49 4.4.1797 inv. t.h.v. Ytske Jacobs wed. Jan jac. mr kuiper, wed. hertr. Leendert Dirks, Jacob jans grv. en Oepke Tjommes mr grofsmid St. Ap. neef v. Jan Jac.; Leendert Willems (?!) zal treden in nal.sch. v. Jan Jac. HB66/189 22.11.1803 inv. sth. Y.J. wed. Leendert Dirks mr kuiper, Douwe Reinders strandmr en Harmen Piers mr molenaar beiden St. Ap. cur. kk. 1e huw.

Beiden v. St. Ap.

Van Jan en Yetske zijn drie kinderen bekend:

1  Tetje Jans is overleden voor dinsdag 22 november 1803.

2  Fokeltje Jans.

3  Jacob Jans.

Yetske trouwt op zondag 30 april 1797 te St. Annaparochie op 45-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Leendert Dirks, zoon van Dirk Leenderts en Grietje Pieters Boon. Leendert, kuiper, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 1 maart 1767 aldaar, is overleden voor dinsdag 22 november 1803. Leendert werd hoogstens 36 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Beiden v. St. Ap.

V-G  Jan Jacobs Kortje, zoon van Jacob Jans Kortje (IV-F) en Fokeltje Johannes, snikschipper, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 6 juli 1755 aldaar, is overleden voor zaterdag 19 september 1795. Jan werd hoogstens 40 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Aut. 19.9.1795 J.J.K. ovl., cur. Reinder Symens Schat, mr wolkammer, St. Ap. Procl.bk 26.4.1790 kopen hs a.d. smalle kant Oosteinde.

Jan trouwt op zondag 6 oktober 1782 te St. Annaparochie op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Hitje Jochums, dochter van Jochum Pieters en Aaltje Jans Ruitenschild. Hitje is gedoopt op zondag 16 maart 1760 te St. Annaparochie.

Hitje was later gehuwd (2) met Tiete Sybrens Hoek.

Beiden v. St. Ap.

Van Jan en Hitje zijn drie kinderen bekend:

1  Fokeltje Jans Kortje is geboren op zaterdag 18 december 1784, is gedoopt op zondag 27 februari 1785 te St. Annaparochie, is overleden op zondag 5 december 1858. Fokeltje werd 73 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Vlgs ovl.akte 76 jr. en wed. v. Pieter Pietersma.

Fokeltje trouwt op zondag 1 april 1810 te St. Annaparochie op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieter Heerts Watersma. Pieter, werkman, wonende te St. Annaparochie, is geboren op maandag 26 juli 1784 te Hollum, is overleden op vrijdag 25 september 1840. Pieter werd 56 jaar, 1 maand en 30 dagen.

1811 St. Ap. 161 Pieter Gerryts W. werkman. Naam ook Pieter Geerts W. BP wand.102 Warmoesstr. 18.

2  Jochum Jans Kortje, werkman, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 10 september 1786.

1811 St. Ap. 202 werkman.

Jochum was gehuwd met Grietje Jetses Wijngaarden, dochter van Jetse Sybes en Meinou Jans. Grietje is gedoopt op zondag 18 december 1785 te St. Jacobiparochie.

3  Jacob Jans Kortje is gedoopt op zondag 11 september 1791 te St. Annaparochie.

V-H  Maartje Gijsberts, dochter van Gijsbert Martens en Trijntje Jans Kortje (IV-G), is gedoopt op zondag 30 januari 1763 te St. Annaparochie.

Maartje trouwt op zaterdag 20 november 1784 te St. Annaparochie op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Hendrik Willems Schutrop. Hendrik, werkman, wonende te St. Annaparochie, is geboren op zondag 29 december 1754.

1811 St. Ap. 14 werkman.

Beiden v. St. Ap.

Van Hendrik en Maartje is een kind bekend:

1  Fennigje Hendriks Schutrop is gedoopt op zondag 7 mei 1786 te St. Annaparochie.

Fennigje was gehuwd met Ritske Dirks Tulner, zoon van Dirk Taekes Tulner en Trijntje Ritskes. Ritske, schipper, wonende te St. Annaparochie, is geboren op maandag 15 mei 1786, is overleden op vrijdag 2 maart 1855. Ritske werd 68 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

1811 St. Ap. 221 schipper, bij ovl. werkman.

V-I  Jantje Gijsberts Kuip, dochter van Gijsbert Martens en Trijntje Jans Kortje (IV-G), is gedoopt op zondag 22 december 1765 te St. Annaparochie, is overleden op donderdag 6 februari 1845 aldaar. Jantje werd 79 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Jantje trouwt op zondag 29 mei 1785 op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Pieter Pieters Haarsma, zoon van Pieter Pieters Haarsma en Rientje Liebbes. Pieter, schoenmaker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 6 juni 1762 aldaar.

1811 St. Ap. 156 schoenm.

Beiden v. St. Ap.

Van Pieter en Jantje is een kind bekend:

1  Pieter Pieters Haarsma, werkman, wonende te St. Annaparochie, is geboren op zaterdag 17 februari 1787.

1811 St. Ap. 156 werkman.

V-J  Dieuwke Taekes, dochter van Taeke Jans en Gaatske Jans (IV-H), is gedoopt op zondag 12 maart 1775 te St. Annaparochie.

Dieuwke trouwt op zondag 24 mei 1795 te St. Annaparochie op 20-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Gerrit Lieuwes Schulp, zoon van Lieuwe Gerrits en Antie Cornelis (Slim). Gerrit is gedoopt op zondag 27 december 1767 te St. Jacobiparochie.

Beiden v. St. Ap.

Dieuwke trouwt op zondag 6 mei 1798 te St. Annaparochie op 23-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Jarich Martens, zoon van Marten Klases en Maartje Jarigs Wenselaar. Jarich is gedoopt in 1767.

Hyp.bk 29.10.1795/2.7.1794 Jarig en Knierke Martens op de Bildtpollen.

Beiden v. St. Ap.

Van Jarich en Dieuwke zijn drie kinderen bekend:

1  Maartje Jarichs is gedoopt in 1799 te St. Annaparochie.

2  Marten Jarichs Wenselaar is gedoopt in 1801 te Vrouwenparochie.

Marten trouwt op zondag 17 juli 1831 op 30-jarige leeftijd met de hoogstens 42-jarige Rinske Jacobs Kamminga, dochter van Jacob Abes en Janke Hanses. Rinske is geboren 1788 of 1789.

Naam ook Kamstra.

Rinske was eerder gehuwd (1) met Sjoerd Jacobs van Slooten.

3  Gaatske Jarichs is gedoopt in 1804 te St. Annaparochie.

Dieuwke trouwt op zondag 11 juni 1809 te St. Annaparochie op 34-jarige leeftijd (3) met de 50-jarige Jouke Douwes Borger, zoon van Douwe Arjens Borger (IV-D) en Geeske Jans. Jouke, schoenmaker, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 10 juni 1759 aldaar, is overleden op zaterdag 14 juni 1817. Jouke werd 58 jaar en 4 dagen.

1811 St. Ap. 58 schoenm.

Beiden v. St. Ap.

V-K  Ytje Pieters, dochter van Pieter Sjoerds en (?)Janke Tijses (IV-I), is gedoopt op zondag 13 oktober 1743 te Vrouwenparochie.

Ytje trouwt op zondag 12 juni 1763 te St. Annaparochie op 19-jarige leeftijd met Coenraad Kuhns. Coenraad, wonende te St. Annaparochie.

Procl.bk 7.10.1765 (2x) dochtertje Antje bij wln Trijntje Abrams.

Coenraad was eerder gehuwd (1) met Trijntje Abrams.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap.

Van Coenraad en Ytje zijn vier kinderen bekend:

1  Coenraad Coenraads.

2  Sjoerd Coenraads.

3  Janke Coenraads.

4  Pieter Coenraads Brouwer, gardenier, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 15 september 1765 aldaar, is overleden op maandag 1 december 1828. Pieter werd 63 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Bij ovl. 67 jr. 1811 St. Ap. 284 bierbrouwer.

Pieter was gehuwd met Antje Arjens Keizer, dochter van Arjen Hendriks Keyser en Hendrikje Pieters. Antje is geboren 1763 of 1764, is overleden op vrijdag 24 juni 1825. Antje werd hoogstens 61 jaar, 5 maanden en 24 dagen.