Parenteel Lieuwe Douwes

Generatie I

I  (?)Lieuwe Douwes, zoon van Douwe Lieuwes en Tryn Sybrens, wonende te Oudebildtzijl.

Ged. op bel. Vrp. 23.4.1647.

Van (?)Lieuwe en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Berber Lieuwes is gedoopt op woensdag 21 mei 1642 te Vrouwenparochie.

Berber trouwt op vrijdag 4 juni 1666 te Vrouwenparochie op 24-jarige leeftijd met Arjen Arjens.

2  Douwe Lieuwes is gedoopt op donderdag 15 april 1649 te Vrouwenparochie, zie II-A.

3  Eelcke Lieuwes is gedoopt op vrijdag 19 april 1652 te Vrouwenparochie.

(?)Lieuwe trouwt op dinsdag 21 juli 1654 te Vrouwenparochie (2) met Maert Symens.

Beiden v. OBZ.

Van (?)Lieuwe en Maert zijn twee kinderen bekend:

4  Arjen Lieuwes is gedoopt op donderdag 1 juli 1655 te Vrouwenparochie, zie II-B.

5  Mijntie Lieuwes is gedoopt op donderdag 28 augustus 1659 te Vrouwenparochie.

Generatie II

II-A  Douwe Lieuwes, zoon van (?)Lieuwe Douwes (I), wonende te Oudebildtzijl, is gedoopt op donderdag 15 april 1649 te Vrouwenparochie.

Douwe trouwt op vrijdag 8 januari 1672 te Vrouwenparochie op 22-jarige leeftijd met Leentje Jacobs.

Beiden v. OBZ.

Van Douwe en Leentje zijn drie kinderen bekend:

1  Maet Douwes is gedoopt op donderdag 23 februari 1673 te Vrouwenparochie, zie III-A.

2  Berber Douwes is gedoopt op vrijdag 1 april 1678 te Vrouwenparochie.

3  Lieuwe Douwes is gedoopt op donderdag 18 oktober 1685 te Vrouwenparochie.

II-B  Arjen Lieuwes, zoon van (?)Lieuwe Douwes (I) en Maert Symens, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 1 juli 1655 te Vrouwenparochie.

Van Arjen en een onbekende vrouw zijn zeven kinderen bekend:

1  Lieuwe Arjens is gedoopt op donderdag 16 maart 1679 te St. Annaparochie.

2  Sybe Arjens is gedoopt op donderdag 19 februari 1682 te St. Annaparochie.

3  Mients Arjens is gedoopt op vrijdag 11 februari 1684 te St. Annaparochie.

4  Myntie Arjens is gedoopt op donderdag 21 maart 1686 te St. Annaparochie, zie III-B.

5  Maat Arjens is gedoopt op donderdag 27 januari 1689.

6  Claas Arjens is gedoopt op donderdag 8 november 1691 te St. Annaparochie.

7  Rentz Arjens is gedoopt op donderdag 7 februari 1692 te St. Annaparochie.

Generatie III

III-A  Maet Douwes, dochter van Douwe Lieuwes (II-A) en Leentje Jacobs, is gedoopt op donderdag 23 februari 1673 te Vrouwenparochie.

Maet trouwt op donderdag 19 februari 1699 te Vrouwenparochie op 25-jarige leeftijd (1) met Joost Goris. Joost, wonende te Vrouwenparochie.

Beiden v. Vrp.

Van Joost en Maet zijn twee kinderen bekend:

1  Leentie Joostes is gedoopt op woensdag 7 juli 1700 te Vrouwenparochie.

Vermelding doop: genoemd naar vrouws moeder.

2  Jacob Joostes is gedoopt op zondag 17 januari 1706 te Vrouwenparochie.

Maet trouwt op zondag 22 december 1715 te Vrouwenparochie op 42-jarige leeftijd (2) met Arjen Cornelis de Boer. Arjen, schipper, wonende te Oudebildtzijl.

Hyp.bk 26/21.5.1714 A.C. de Boer en Maet Douwes e.l. OBZ schipper (NB zie datum huwelijk), sch. a. Arjen Hiddes OBZ (zn v. Hidde Jacobs schipper OBZ (hyp.bk 31.1.1715/21.4.1713). Recesbk 3.2.1716 wordt gealimenteerd.

Arjen was eerder gehuwd (1) met Antje Willems.

Beiden v. OBZ.

III-B  Myntie Arjens, zoon van Arjen Lieuwes (II-B), wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op donderdag 21 maart 1686 aldaar.

Hyp.bk 2.1.1729/31.12.1728 e.l. St. Ap. sch. a. Corn. Arjens Slm. Procl.bk 29.6.1711 M.A. c.u.kopen huis smalle kant v. Oosteind, St. Ap.

Myntie trouwt op zondag 30 juni 1709 te St. Annaparochie op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Jannigje Arjens, dochter van Arjen Jans Sopper en Aafke Jans. Jannigje is gedoopt op donderdag 1 november 1685 te St. Annaparochie.

Beiden v. St. Ap.

Van Myntie en Jannigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Aafje Mynties is gedoopt op zondag 24 januari 1712 te St. Annaparochie, zie IV-A.

2  Arjen Mynties is gedoopt op zondag 17 mei 1716 te St. Annaparochie, zie IV-B.

3  Jan Mynties is gedoopt op zondag 28 september 1721 te St. Annaparochie.

4  Trijntje Mynties is gedoopt op zondag 28 september 1721 te St. Annaparochie.

Trijntje was gehuwd met Jan Feikes. Jan, wonende te St. Annaparochie.

Proclbk. 8.12.1782 e.l. OBD o. St. Ap. verk. hs a.d. OBD door hen bewoond.

5  Jeltje Mynties is gedoopt op zondag 2 mei 1723 te St. Annaparochie.

Generatie IV

IV-A  Aafje Mynties, dochter van Myntie Arjens (III-B) en Jannigje Arjens, is gedoopt op zondag 24 januari 1712 te St. Annaparochie.

Aafje trouwt op zondag 25 september 1735 te St. Annaparochie op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Roelof Taekes, zoon van Taeke Roelofs en Hylck Beerns. Roelof, ruiter, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 6 december 1711 te Jelsum.

1744 St. Ap. ruiter 7 p.

Hij v. St. Ap., zij v. Harlingen.

Van Roelof en Aafje zijn drie kinderen bekend:

1  Mijntje Roelofs, zie V-A.

2  (?)Gooitske Roelofs, zie V-B.

3  Taeke Roelofs, koopman, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1748 of 1749, is gedoopt op vrijdag 24 maart 1758 aldaar, is overleden voor zaterdag 12 mei 1798. Taeke werd hoogstens 49 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Bnr 109. Bij doop 9 jr oud. 1778 St. Ap. n.u. 1/4 eigenr nr.2 Hyp.bk 24.1.1788/id Jannigje Sybes vr.v. T.R. heeft schuld, onderpand 1½ mg. land o. St. Ap. Hyp.bk 3.5.1788/id. J.S.heeft schuld te Lwd wegens aan haar man geleverd leer, maar hij is uitlandig en ze weet niet waar hij is (Sannes/7: was patriot).
Procl.bk 11.2.1782 koopt hs a.d. smalle kant te St. Ap.: id. 31.10.1785 verk. 1/4 v. boerderij a. Jan Driks en Grietje Arjens ten W. V. St. Ap.
Procl.bk 12.5.1798

Taeke trouwt op zondag 11 oktober 1772 te St. Annaparochie op hoogstens 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Jannigje Sybes, dochter van Sybe Andries en Grietje Cornelis. Jannigje is gedoopt op zondag 25 januari 1750 te St. Annaparochie.

IV-B  Arjen Mynties, zoon van Myntie Arjens (III-B) en Jannigje Arjens, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 17 mei 1716 aldaar.

1749 St. ap. bootsgezel 2+1 13.1.0. Aut. 29.10.1794 grootouders Gerrit Feddes, Mari Yetes winkelierse. Procl.bk 26.1.1761 A.M. c.u. koopt huis St/ Ap., maar het wordt geniaerd. Procl.bk 7.11.1793 de wed. naastl. Oosteinde.

Arjen trouwt op zondag 14 november 1745 te St. Annaparochie op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Mary Yetes, dochter van Yete Pieters en Hittie Riemers. Mary is gedoopt op zondag 26 maart 1724 te Vrouwenparochie.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap.

Van Arjen en Mary zijn twee kinderen bekend:

1  Jannigje Arjens, zie V-C.

2  Hittie Arjens.

Hittie was gehuwd met Teunis Arjens Wagenaar, zoon van Arjen Gerrits en Arjaantje Feddes. Teunis, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 24 oktober 1756 aldaar.

Procl.bk 2.5.1782.

Generatie V

V-A  Mijntje Roelofs, zoon van Roelof Taekes en Aafje Mynties (IV-A), wonende te St. Annaparochie.

BP Warmoesstr. wand. 110. Procl.bk 4.5.1767 e.l. St. Ap. kopen huis in Schoolsteeg op Oosteind.

Mijntje trouwt op zaterdag 5 mei 1764 te St. Annaparochie met Antje Aukes.

Datum is 1e procl.

Van Mijntje en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Jannigje Mijntjes Koning is overleden op maandag 2 september 1811.

Bij ovl. zonder achternaam.

Jannigje trouwt op zondag 14 mei 1797 te Vrouwenparochie met de 32-jarige Auke Wybrens Bonteman, zoon van Wybren Jans Bonteman en Trijntje Aukes. Auke, werkman, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op maandag 12 november 1764, is overleden op vrijdag 24 april 1829. Auke werd 64 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

1811 Vrp. 112 werkman.

2  Teeke Mijntjes.

3  Goikje Mijntjes Keuning is geboren in 1764, zie VI-A.

4  Roelof Mijntjes is gedoopt op zondag 18 september 1774 te St. Annaparochie, zie VI-B.

V-B  (?)Gooitske Roelofs, dochter van Roelof Taekes en Aafje Mynties (IV-A).

(?)Gooitske trouwt op zondag 25 juli 1762 te St. Annaparochie met de 45-jarige Jacob Attes Wiglama, zoon van Atte Clases en Sytske Jacobs. Jacob, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 11 oktober 1716 te Marssum.

Bnr 112. 1768 gebr. nr. 38.
NB 1748 St. Ap. is Atte Jacobs gebr. nr. I. Procl.bk 25.2.1771 J.A. en G. R. St. Ap. kopen huis Oosteind (brede kant), van erven v.d. Feen, bewoond door Jan Clasen, voerman. Recesbk 13.2.1769 Taco Sloterdijk, Harl., zegt huur op aan J.A. van sate Valbrug.
MEN weesbk 18.6.1751 met Joost Jacobs, Jelsum vgd. v. Griet dr v. Gosse Klazes, Engelum en Maartje Jacobs.
Procl.bk 15.3.1793 G.R. de wed.te Ureterp verk. hs in de buurt v. St. Ap. (Oosteinde)

Jacob was eerder gehuwd (1) met Antje Hendriks Hiddinga.

Datum is 1e procl, hij v. St. Ap., zij v. Britsum.

Van Jacob en (?)Gooitske zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Jacobs is gedoopt op zondag 11 november 1764 te St. Annaparochie.

2  Atte Jacobs is gedoopt op zondag 14 mei 1769 te St. Annaparochie.

3  Sypkje Jacobs is gedoopt op vrijdag 1 januari 1773 te St. Annaparocjie.

V-C  Jannigje Arjens, dochter van Arjen Mynties (IV-B) en Mary Yetes.

Jannigje trouwt op zondag 21 mei 1775 te St. Annaparochie met de 29-jarige Fedde Arjens Wagenaar, zoon van Arjen Gerrits en Arjaantje Feddes. Fedde, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 30 januari 1746 aldaar, is overleden op vrijdag 10 januari 1823. Fedde werd 76 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Aut. 29.10.1794 Mari Yetes grm. ovl. erflaatster, Gerrit Feddes weeskind., cur. Riemer Yetes, hsm. NwB. en Sybrandus Cup chir.
1811 St. Ap. werkman geb. datum 21.10.1784 (!!). Procl.bk 10.3.1787 met broers.

Van Fedde en Jannigje is een kind bekend:

1  Gerrit Feddes is gedoopt op zondag 25 oktober 1778 te St. Annaparochie.

Generatie VI

VI-A  Goikje Mijntjes Keuning, dochter van Mijntje Roelofs (V-A) en Antje Aukes, is geboren in 1764, is overleden op maandag 14 december 1829 te Finkum. Goikje werd 65 jaar.

Goikje was gehuwd met Jan Sijes van der Woude.

Van Jan en Goikje is een kind bekend:

1  Eelkje Jans van der Woude.

Eelkje trouwt op vrijdag 12 december 1828 te Leeuwarderadeel met de 23-jarige Gerrit Tieles Bergsma, zoon van Tiele Gerrits Bergsma en Lijsbet Dirks Dijkstra. Gerrit is geboren in 1805.

In trouwakte namen grootouders genoemd.

VI-B  Roelof Mijntjes, zoon van Mijntje Roelofs (V-A) en Antje Aukes, wonende te Vrouwenparochie en te Nieuwebildtzijl, is gedoopt op zondag 18 september 1774 te St. Annaparochie.

Hyp.bk 14/13.11.1804 NBD o. Vrp.

Roelof trouwt op zondag 26 mei 1799 te Hallum op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Rinske Tjepkes Tjepkema, dochter van Tjepke Cornelis en Etje Franses. Rinske is gedoopt op zondag 1 augustus 1773 te Vrouwenparochie.

Rinske was later gehuwd (2) met Pieter Gerrits Groen.

Hij v. hallum, zij v. Vrp.

Van Roelof en Rinske is een kind bekend:

1  Mijntje Roelofs Tjepkema.

Bnr 35.

Mijntje was gehuwd met Geertje Martens Wassenaar, dochter van Marten Arjens Wassenaar en Aaltje Ysbrands.

Bnr 114.