Parenteel Pieter Clases Plat

Generatie I

I  Pieter Clases Plat.

HB21 21.5.1638 Pyter Claes Platt vs Gercke Tyalles.

Van Pieter en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Jan Pieters Plat, zie II.

Generatie II

II  Jan Pieters Plat, zoon van Pieter Clases Plat (I), boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 154. Procl.bk 21.3.1659 J.P.Plat huurder boerderij NwB a.d. westkant v. nieuwe weg, k.23. Recesbk 1.12.1651 J.P.Plat.1680 lidmaten.

Jan was gehuwd met (?)Jannichie Sijes, dochter van Sije Saskers en Clasie Martens.

Klopt chronologisch niet met Jan P. Plat, misschien 2e huw.?

Van Jan en (?)Jannichie zijn drie kinderen bekend:

1  Albert Jans Plat, zie III-A.

2  Tjeerd Jans Plat.

3  Pieter Jans Plat, zie III-B.

Generatie III

III-A  Albert Jans Plat, zoon van Jan Pieters Plat (II) en (?)Jannichie Sijes, wonende te St. Annaparochie.

Hyp.bk 25.9./27.8.1668 A.J.P. en J.P. e.l St. Ap. HB23 5.12.1681 J.P. + kk. bij A.J. nu x G.Cl. Vrp.

Albert was gehuwd met Jobie Pieters, dochter van Pieter Foppes en Jantie Philips Scheyff.

Jobie was later gehuwd (2) met Gaatze Clasen.

Van Albert en Jobie zijn twee kinderen bekend:

1  Sjoucke Alberts Plat is gedoopt op donderdag 22 juni 1679 te St. Annaparochie.

2  Ybeltje Alberts Plat is gedoopt op vrijdag 18 december 1682 te St. Annaparochie.

III-B  Pieter Jans Plat, zoon van Jan Pieters Plat (II) en (?)Jannichie Sijes, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 154. Procl.bk 18.3.1689 Pytter Jansen Plat huurder land 23e k. NwB. met huis etc. Vrp. att. 24.9.1670 Pieter Jans v. St. Ap. x Rinske Corn. v. OBZ.

Van Pieter is een kind bekend:

1  Jan Pieters Plat, zie IV.

Generatie IV

IV  Jan Pieters Plat, zoon van Pieter Jans Plat (III-B), boer, wonende te St. Jacobiparochie en te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 9 januari 1747.

Bnr 61. 1738 St. Jp. gebr. 20m. in nr.21 k.48.
Aut. 9.1.1747 e.l. ovl. (geen achternaam) OBD o. St. Jp., cur. Claas Joh., huism. OBD o. St. Jp. HB60/220v. 9.1.1747 inv. sth. J.P. en B.L. i.t. e.l. huisl. op NwB. o. St. Jp., Claas Joh. Kuik, hsm. o. St. Jp. cur. kk. HB60/250 22.3.1747 taxatie sth. J.P.Plat en B.L. OBD o. St. Jp.

Jan trouwt op zondag 23 juni 1715 te St. Annaparochie met de 29-jarige Baukje Lases Hilverda, dochter van Laas Gerbens Hilverda en Jancke Franses. Baukje is gedoopt op donderdag 16 augustus 1685 te Menaldum, is overleden voor maandag 9 januari 1747. Baukje werd hoogstens 61 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Beiden v. St. Ap.

Van Jan en Baukje zijn vijf kinderen bekend:

1  Reinsje Jans Plat is gedoopt op zondag 26 september 1717 te St. Annaparochie.

2  Pieter Jans Plat is gedoopt op vrijdag 27 januari 1719 te St. Annaparochie, zie V-A.

3  Rinsje Jans Plat is gedoopt op zondag 6 april 1721 te St. Annaparochie.

Rinsje trouwt op zondag 12 april 1744 te St. Jacobiparochie op 23-jarige leeftijd met Albert Clases, zoon van (?)Claas Sybrens en Tjitske Alberts. Albert, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 65, 66. 1748/58/68 gebr. 1/4 nr.25 k.44 met hs en sch. gebr. 1/2 nr.26 k.43 en 10m. in nr.27 k.42.
Aut. 10.11.1784 cur. kk. Gerben Jans Plat HB64/751 25.8.1769 hsm. NwB. o. St. Jp. Hyp.bk 18.6.1800/13.11.1771 op NwB. koopt door hem gebruikte sate, omtrent het Strandmeestershuis (procl.bk 23.3.1772 NwB. gr. 34 m. gek. v. Grietie Fransen (x T.Tjallingi Pieters). Procl.bk25.5.1807 de erven verk. sate NwB o. St. Jp. gr. 36 mg. aan Rein Gaukes c.u.

4  Laas Jans Plat is gedoopt op zondag 14 maart 1723 te St. Annaparochie, zie V-B.

5  Gerben Jans Plat is gedoopt op zondag 8 juni 1727 te St. Annaparochie, zie V-C.

Generatie V

V-A  Pieter Jans Plat, zoon van Jan Pieters Plat (IV) en Baukje Lases Hilverda, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op vrijdag 27 januari 1719 te St. Annaparochie.

Bnr 61. 1748 gebr. 3m.320r. in nr.19 k.50 en 29 m. in nr.21 k.48 (met hs en sch.).
Aut. 3.1.1756 Tr.Cl. ovl., cur. Sybren en Albert Clases beiden St. Jp. HB64/751 25.8.1769 rek. d. Alb. Clases, hsm. NwB. o. St. Jp.

Pieter trouwt op zondag 22 september 1743 te St. Jacobiparochie op 24-jarige leeftijd met Trijntje Clases, dochter van (?)Claas Sybrens en Tjitske Alberts. Trijntje is overleden voor zaterdag 3 januari 1756.

Beiden v. St. Jp.

Van Pieter en Trijntje is een kind bekend:

1  Tjitske Pieters Plat is geboren 1743 of 1744.

Tjitske trouwt op zondag 16 april 1769 te St. Jacobiparochie op hoogstens 25-jarige leeftijd met Arjen Jans Schipper. Arjen, wonende te St. Jacobiparochie.

Bij huwelijk naam Schipper.

V-B  Laas Jans Plat, zoon van Jan Pieters Plat (IV) en Baukje Lases Hilverda, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 14 maart 1723 te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 20 januari 1778. Laas werd hoogstens 54 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Bnr 47, 62, 66. 1748/58 gebr. 2m.571r. in nr.27 k.42.17568/78/88 gebr. nr. 15. Procl.bk 20.1.1778.

Laas trouwt op zondag 22 januari 1747 te St. Jacobiparochie op 23-jarige leeftijd met Baukje Clases.

Beiden v. St. Jp.

Van Laas en Baukje zijn drie kinderen bekend:

1  Jannigje Lases Plat is gedoopt op zondag 24 mei 1750 te St. Jacobiparochie.

2  Jan Lases Plat is gedoopt op zondag 10 juni 1753 te St. Jacobiparochie, zie VI-A.

3  Rinse Lases Plat is geboren op vrijdag 28 december 1764, zie VI-B.

V-C  Gerben Jans Plat, zoon van Jan Pieters Plat (IV) en Baukje Lases Hilverda, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 8 juni 1727 te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 10 november 1768. Gerben werd hoogstens 41 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Bnr 62. 1748 Laas Jans Plat nu Gerben Jans Plat gebr. 39m.510r. in nr.22 k.47, met hs en sch.
Aut. 10.11.1768 G.J.Plat ovl., cur. kk. Albert Clasen, huism., o. St. Jp. en Corn. Wops, huism. o. St. Jp. HB67 10.11.1768 G.J.P. ovl., hsm NwB. o. St. Jp., 4 onm. kk., huurcontr. met Cornelis Jans, bijbel met initialen G.P.I. 1738. HB64/820 30.6.1772 rek. d. Albert Clases, 6 kk.

Gerben trouwt op zondag 1 februari 1750 te St. Jacobiparochie op 22-jarige leeftijd (1) met Neeltje Sjoerds.

Beiden v. St. Jp.

Gerben trouwt op zondag 24 december 1752 te St. Jacobiparochie op 25-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 22-jarige Lijsbeth Jans Gelder, dochter van (?)Jan Pieters Gelder en Sjoukje Paulus. Lijsbeth is geboren 1729 of 1730.

Beiden v. St. Jp.

Van Gerben en Lijsbeth is een kind bekend:

1  Lijsbet Gerbens Plat.

Lijsbet was gehuwd met Sippe Jetses. Sippe, wonende te Minnertsga.

Gerben trouwt op zondag 30 juni 1754 te St. Jacobiparochie op 27-jarige leeftijd (3) met Grietje Tjerks Kandidat.

Beiden v. St. Jp.

Van Gerben en Grietje zijn drie kinderen bekend:

2  Jan Gerbens Plat.

3  Tjerk Gerbens Plat, zie VI-C.

4  Laas Gerbens Plat.

Gerben trouwt op zondag 20 mei 1764 te St. Jacobiparochie op 36-jarige leeftijd (4) met Rinsje Dirks Dijkstra.

Beiden v. St. Jp.

Van Gerben en Rinsje is een kind bekend:

5  Baukje Gerbens Plat is gedoopt op zondag 31 maart 1765 te St. Jacobiparochie, is overleden op dinsdag 9 mei 1826. Baukje werd 61 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Bij ovl. 63 jr.

Baukje was gehuwd met Klaas Hendriks de Roos. Klaas, schipper, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren te Heeg.

1811 St. Jp. 285 schipper. Hyp.bk 27/11.11.1788 schuitevoerder St. Jp.

Generatie VI

VI-A  Jan Lases Plat, zoon van Laas Jans Plat (V-B) en Baukje Clases, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 10 juni 1753 aldaar.

Bnr 22. 69. 1788 gebr. deels nr. 33 en 34 k.36 resp.35. 1811 St. Jp. 151 boer. Procl.bk 9.7.1802.

Jan was gehuwd (1) met Jannigje Wybrens, dochter van Wybren Arjens en Maartje Meinderts.

Vlgs ovl.akte dr Baukje patroniem moeder Reinders (kw.st. Kees Kuiken).

Van Jan en Jannigje is een kind bekend:

1  Baukje Jans Plat.

Baukje trouwt op maandag 28 maart 1814 te het Bidlt met de 27-jarige Dirk Reins Kuiken, zoon van Rein Gaukes en Neeltje Tiemens Kuiken. Dirk, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op zaterdag 3 juni 1786.

Bnr 65. 1811 St. Jp., 128 boer.

Dirk was eerder gehuwd (1) met Sjoukje Abelius Schenkius.

Jan was gehuwd (2) met Aagje Jobs Wassenaar, dochter van Job Arjens Wassenaar en Pietje Annes Mug.

VI-B  Rinse Lases Plat, zoon van Laas Jans Plat (V-B) en Baukje Clases, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op vrijdag 28 december 1764.

Bnr 47 en 55. 1811 St. Jp. 162 boer. Recesbk 26.1.1801 Jacob Kuiken, hsm. St. Jp. zegt huur op a. R.J. Plat.

Rinse trouwt op zondag 7 september 1788 te Slappeterp op 23-jarige leeftijd met de hoogstens 23-jarige Trijntje Martens Rollingswier. Trijntje is geboren 1764 of 1765, is overleden op maandag 1 november 1819 te St. Jacobiparochie. Trijntje werd hoogstens 54 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Beiden v. St. Jp.

Van Rinse en Trijntje is een kind bekend:

1  Lijsbet Rinses Plat is geboren 1788 of 1789.

Lijsbet was gehuwd met Marten Willems Koning, zoon van Willem Pieters Koning en Tjerkje Ouwes de Vries. Marten, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 103. 1811 St. Jp. 252 gardenier.

VI-C  Tjerk Gerbens Plat, zoon van Gerben Jans Plat (V-C) en Grietje Tjerks Kandidat, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 119, 139. 1811 St. Ap. 26 boer.

Tjerk trouwt op zondag 11 januari 1789 te St. Annaparochie met de 28-jarige Sybrigje Sybrens, dochter van Sybren Clases en Kinke Aukes. Sybrigje is gedoopt op dinsdag 25 maart 1760 te Vrouwenparochie.

Sybrigje was eerder gehuwd (1) met Gerrit Jans.

Beiden v. St. Ap.

Van Tjerk en Sybrigje is een kind bekend:

1  Kinke Tjerks Plat is gedoopt op zondag 10 januari 1790 te St. Annaparochie.

Kinke was gehuwd met Jan Jacobs Kuiken, zoon van Jacob Cornelis Kuiken en Maartje Wops de Groot. Jan, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren op zondag 7 januari 1770, is overleden op donderdag 15 januari 1824 aldaar. Jan werd 54 jaar en 8 dagen.

Bnr 70, 141. 1811 St. Ap. 27 boer, naam Kuik.
HB66/381 25.4.1810 inv. t.h.v. Jan Jac. K., hsm. o. St. Ap hertr. Kinke Tjerks, Trijntje Berends en Pieter Berends beiden St. Ap. resp. grm. en oude oom van kind 1e huw.

Jan was eerder gehuwd (1) met Rinske Okkes de Pett.