Parenteel Pybe Stinnerts

Generatie I

I  Pybe Stinnerts, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor 1670.

1670 St. Ap. Pibo Stinnerts wed. nr. 18.

Pybe was gehuwd met Neeltie Clasen, dochter van Claes Cornelis Willems en Trijntie Ariens.

Van Pybe en Neeltie is een kind bekend:

1  Stinnert Pybes, zie II.

Generatie II

II  Stinnert Pybes, zoon van Pybe Stinnerts (I) en Neeltie Clasen, timmerman, wonende te St. Annaparochie.

BPw95.

Stinnert trouwt op donderdag 12 maart 1682 te St. Jacobiparochie met Trijntje Clases, dochter van Claes Ariens en Neeltie Ariens. Trijntje is overleden voor maandag 10 april 1741.

DG. In de inv. sth. van Corn.Th. Knechje wordt vermeld de inbreng van Tr.Cl. uit de scheiding tussen de 5 kk. v. Claas Arjens en Neeltje Arjens en met stv. Gerrit Pieters. HB59/330 10.4.1741 inv. sth. Tr. Cl., St. Ap., Pybe Stinnerts en de kk. v Claas Corn. en Sara Joh. zijn elk voor de helft erfgen.

Trijntje was later gehuwd (2) met (?)Cornelis Teunis Knechje.

Hij v. St. Ap., zij v. St. Jp.

Van Stinnert en Trijntje is een kind bekend:

1  Pybe Stinnerts, zie III.

Generatie III

III  Pybe Stinnerts, zoon van Stinnert Pybes (II) en Trijntje Clases, timmerman, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 113. Wordt genoemd HB54/1 21.10.1716. Aut. 16.3.1739 cur. en oom v/z v. kk. Claas Cornelis en Sara Joh.

Pybe trouwt op maandag 16 mei 1712 te St. Annaparochie met de hoogstens 24-jarige Aafke Daams, dochter van Daam Arjens Gelder en Jannichie Barthouts. Aafke is geboren 1687 of 1688.

Beiden v. St. Ap.

Van Pybe en Aafke zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Pybes, zie IV-A.

2  Stinnert Pybes, zie IV-B.

3  Jannigje Pybes is gedoopt op zondag 27 september 1722, zie IV-C.

4  Daam Pybes is gedoopt op zondag 10 juni 1725.

Generatie IV

IV-A  Trijntje Pybes, dochter van Pybe Stinnerts (III) en Aafke Daams.

Trijntje trouwt op zondag 12 mei 1737 te St. Annaparochie met Harmen Bartels, zoon van Bartel Harmens en Elske Jacobs. Harmen, molenaar, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor donderdag 23 oktober 1788.

HB61/206 29.9.1749 uitwijzing erfdeel moeder aan 2 voorkk. Elske en Pybe. Procl.bk 5.5.1766 H.B. en N.G. kopen huis op Oosteind bij Arjen Mijntjes bewoond , van Jan v.d. Bildt en Jetske Lubberts te Fran. Procl.bk 23.10.1788.

Harmen was later gehuwd (2) met Jantje Hebbes.
Harmen was later gehuwd (3) met Neeltje Gatses.

Van Harmen en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Harmens is gedoopt op zondag 2 maart 1738 te St. Annaparochie.

2  Elske Harmens is gedoopt op zondag 21 mei 1741 te St. Annaparochie, zie V-A.

3  Piebe Harmens is gedoopt op zondag 7 januari 1748 te St. Annaparochie.

IV-B  Stinnert Pybes, zoon van Pybe Stinnerts (III) en Aafke Daams, timmerman, wonende te St. Annaparochie.

Wass.bk/248. Procl.bk 3.2.1803 de ereven verk. land.

Stinnert trouwt op donderdag 12 december 1743 te St. Annaparochie met Saapje Stevens, dochter van Steven Gerrits en Lijsbet Arjens.

Van Stinnert en Saapje zijn vijf kinderen bekend:

1  Pybe Stinnerts, timmerman, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor maandag 17 mei 1802.

Hyp.bk 17.5.1802/id.

Pybe trouwt op zondag 15 november 1789 te St. Annaparochie met de 56-jarige Minke Ydes, dochter van Yde Broers Stapert en Antje Dirks. Minke is gedoopt op zondag 20 september 1733 te Finkum/ Hijum.

Minke was eerder gehuwd (1) met Tijs Gatses.

2  Steven Stinnerts, gardenier, wonende te St. Annaparochie.

1811 St. Ap. 172 gardenier, décédé. Procl.bk 24.2.1795.

3  Daam Stinnerts, zie V-B.

4  Arjen Stinnerts, wonende te Amsterdam.

Vlgs hs Lont nr Amsterdam en daar getrouwd.

5  Gerrit Stinnerts, distillateur, wonende te St. Annaparochie en te Oudeleye.

Aut. 18.11.1794 G.S. stocker (m.z stoker?) te St. Ap. failliet. Hyp.bk 24/3.2.1792, id. 10.2.1801/11.6.1793 mr. jeneverstoker St. Ap. Procl.bk 24.2.1792.

IV-C  Jannigje Pybes, dochter van Pybe Stinnerts (III) en Aafke Daams, is gedoopt op zondag 27 september 1722.

Jannigje trouwt op zondag 24 mei 1744 te St. Annaparochie op 21-jarige leeftijd (1) met Ouwe Gerrits, zoon van Gerrit Jacobs en Tjerkje Gerrits. Ouwe, boer, wonende te St. Annaparochie en te St. Jacobiparochie, is overleden voor vrijdag 11 februari 1757.

Bnr 9. 1748 gebr. zelfde landen in nr.16 en 17 (k.53 en 52.) als in 1738 Tevis leenderts (k.52 en 53 zonder huisingen).1748 gebr. nr.10, 11 m.(?) m. hs en sch.
Aut. 11.2.1757 cur. Gerrit Jacobs, St. Ap grv. en Hendrik Jeltes, St. Jp. stv.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap

Van Ouwe en Jannigje zijn vier kinderen bekend:

1  Pybe Ouwes is gedoopt op zaterdag 26 december 1744 te St. Annaparochie, zie V-C.

2  Marten Ouwes is geboren 1747 of 1748, zie V-D.

3  Tjerkje Ouwes de Vries is gedoopt op zondag 25 januari 1750 te St. Jacobiparochie, zie V-E.

4  Gerrit Ouwes is geboren 1754 of 1755.

Jannigje trouwt op zondag 6 maart 1757 te St. Jacobiparochie op 34-jarige leeftijd (2) met Hendrik Jeltes. Hendrik, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 9, 62. 1748 gebr. 5m.331r. in nr.18 k.51 en gebr. 20m.100r. in nr.22 k.47 met hs en sch. 1758/68 gebr. 35m.445r. in nr.16 k.53 en gebr. 16m.450r. in nr.17 k.52.1758 gebr. nr.10.
1749 gemene boer 6p. 52.14.0. HB61/453 25.5.1752 H.J. 2e x getr., uitwijzing aan zoon 1e huw. HB62/126 19.6.1758 inz. inbreng 3e huw. Procl.bk 27.1.1749 huurder boerderij NwB. o. St. Jp. gr. 25 m. waarvan wed. L. Hilarides, Pingjum 1/8 verk. a. D.J. Vosma, Harl. Procl.bk Prof. Camper c.u. kopen 5/8 v.d. boerderij van Antje Fopma wed. Gonggrijp.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Ydske Clases.
Hendrik was eerder gehuwd (2) met Welmoed Jetses.

Beiden v. St. Jp.

Van Hendrik en Jannigje zijn drie kinderen bekend:

5  Daam Hendriks is gedoopt op zondag 1 juli 1759 te St. Jacobiparochie, zie V-F.

6  Stindert Hendriks Buikstra, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op vrijdag 13 mei 1763 aldaar.

Bnr 9. Hyp.bk mrt 1810/10.7.1807 huism. OBD o. St. Jp. Recesbk 8.12.1806 erven Schelte Wijbenga, Harl., zeggen huur op aan S.H. en D.M. o. St. Jp. van zathe. Procl.bk 20.5.1807.

Stindert was gehuwd met Doutje Martens Kramer, dochter van Marten Arjens Mich en Jannigje Wybes. Doutje is gedoopt op zondag 18 november 1770.

7  Maartje Hendriks is gedoopt op zondag 23 maart 1766 te St. Jacobiparochie.

Maartje was gehuwd met Jan Sybrens Kuiken, zoon van Sybren Clases en Antje Franses. Jan, boer, wonende te St. Jacobiparochie, is gedoopt op zondag 13 mei 1753 aldaar.

Bnr 165. Procl.bk 11.11.1809 Maartje H. (x J.S.) op NwB. koopt 3/8 v. sate op Oud- en NwB. o. St. Jp.

Generatie V

V-A  Elske Harmens, dochter van Harmen Bartels en Trijntje Pybes (IV-A), is gedoopt op zondag 21 mei 1741 te St. Annaparochie.

Elske trouwt op zondag 4 april 1762 (is gescheiden te St. Annaparochie) op 20-jarige leeftijd met Pier Dirks, zoon van Dirk Dirks en Wytske Piers. Pier, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor dinsdag 22 maart 1803.

Bnr 109, 111, 121, 160, 201. 1768/78 met Jan Dirks gebr. nr.2. 1768/78/88 gebr. nr. 9. Procl.bk 22.3.1803.
DG aut. 13.6.1772.

Datum is 1e procl., beiden v. St. Ap.

Van Pier en Elske zijn zeven kinderen bekend:

1  Wytske Piers Tanja, zie VI-A.

2  Aafje Piers, zie VI-B.

3  Barteltje Piers Tanja.

Barteltje was gehuwd met Jan Johannes Pars, zoon van Johannes Wiltjes en Froukje Sjoerds. Jan, boer, wonende te St. Annaparochie en te Herbayum, is geboren 1774 of 1775, is overleden op donderdag 24 februari 1848 aldaar. Jan werd hoogstens 73 jaar, 1 maand en 24 dagen.

1811 St. Ap. 268 boer.

4  Piebe Piers Tanja.

Bnr 111.

Piebe trouwt op zondag 1 april 1798 te St. Annaparochie met Rinske Bartelds Kuik, dochter van Bartel Dirks Kuik en Tietje Harings Bontekoe.

5  Dirk Piers, boer, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1762 of 1763, is overleden op zaterdag 17 april 1824. Dirk werd hoogstens 61 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Bnr 121.Aut. 9.9.1809 cur. kk. Jarig Dirks en Wytske Piers. Ongehuwd ovl. 1811 St. Ap. 269 boer.

6  Harmen Piers Tanja is geboren op woensdag 17 februari 1768, zie VI-C.

7  Jarig Piers Tanja, boer, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op maandag 19 maart 1770, is overleden op woensdag 21 november 1827. Jarig werd 57 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Bnr 160, 201. 1811 Vrp. 113 boer; bij ovl. erfgezeten.

Jarig was gehuwd met Maartje Johannes Gorter, dochter van Johannes Leenderts Gorter en Eeke Jarichs Schenkius.

Bnr 117.

V-B  Daam Stinnerts, zoon van Stinnert Pybes (IV-B) en Saapje Stevens, timmerman, wonende te St. Jacobiparochie.

Procl.bk 20.10.1791.

Daam was gehuwd met Sjoerdje Aukes, dochter van Aucke Lourens en Anna Jans. Sjoerdje is gedoopt op zondag 22 januari 1764 te Vrouwenparochie.

Van Daam en Sjoerdje zijn vier kinderen bekend:

1  Stendert Daams is gedoopt op zondag 16 november 1794 te St. Jacobiparochie.

2  Auke Daams is gedoopt op zondag 14 januari 1798 te St. Jacobiparochie.

3  Lourens Daams is gedoopt op zondag 5 januari 1800 te St. Jacobiparochie.

4  Piebe Daams is gedoopt op zaterdag 5 december 1801 te St. Jacobiparochie.

V-C  Pybe Ouwes, zoon van Ouwe Gerrits en Jannigje Pybes (IV-C), boer, is gedoopt op zaterdag 26 december 1744 te St. Annaparochie.

Procl.bk 11.1.1785 hsm. op Koehool

Pybe was gehuwd met Amerens Ydes, dochter van Yde Pieters en Tjitske Walings van der Mey.

Van Pybe en Amerens zijn drie kinderen bekend:

1  Neeltje Piebes.

Neeltje trouwt op vrijdag 28 mei 1813 te Het Bildt met de 34-jarige Dirk Alberts Buren, zoon van Albert Dirks Buren en Houkje Jentjes. Dirk, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op donderdag 20 mei 1779.

1811 St. Jp.279 gardenier

Dirk was eerder gehuwd (1) met Arjaantje Pieters de Vries.

2  Yde Piebes Frenk, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op zondag 30 september 1781, is gedoopt op zondag 4 november 1781 aldaar.

1811 St. Jp. 71 gardenier.

Yde was gehuwd met Antje Gerrits Fopma, dochter van Gerrit Ypes en Antje Alderts. Antje is geboren 1782 of 1783, is overleden op dinsdag 30 november 1852 te St. Jacobiparochie. Antje werd hoogstens 69 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

3  Ouwe Piebes Appelhof, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op maandag 12 mei 1783, is overleden op zaterdag 31 augustus 1839. Ouwe werd 56 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

1811 St. Jp. 198 gardenier.

Ouwe was gehuwd met Antje Pieters Runia. Antje is geboren te Berlikum.

V-D  Marten Ouwes, zoon van Ouwe Gerrits en Jannigje Pybes (IV-C), boer, wonende te Tzummarum, is geboren 1747 of 1748.

HB67/826 genoemd bij inv. Jannigje Wybes. Laat kk. dopen te Tzummarum.

Marten was gehuwd met Aaltje Wybes, dochter van Wybe Arjens en Maartje Lammerts.

Van Marten en Aaltje is een kind bekend:

1  Maartje Martens de Boer is geboren 1775 of 1776, zie VI-D.

V-E  Tjerkje Ouwes de Vries, dochter van Ouwe Gerrits en Jannigje Pybes (IV-C), is gedoopt op zondag 25 januari 1750 te St. Jacobiparochie.

Tjerkje trouwt op dinsdag 10 juli 1770 te St. Jacobiparochie op 20-jarige leeftijd met Willem Pieters Koning, zoon van Pieter Clases Koning en Neeltie Willems. Willem, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 13, 26, 62. 1788 eigenr en gebr. nr.3 4m. m. hs en sch. 1788 eigenr en gebr. 2/3 nr. XIII.
Lidm.St. Jp. 4.2.1779 Bokke Johannes, d.o.bel., meier v. Willem Pieters Koning.

Beiden v. St. Jp., beiden met achternaam.

Van Willem en Tjerkje zijn vijf kinderen bekend:

1  Marten Willems Koning, gardenier, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 103. 1811 St. Jp. 252 gardenier.

Marten was gehuwd met Lijsbet Rinses Plat, dochter van Rinse Lases Plat en Trijntje Martens Rollingswier. Lijsbet is geboren 1788 of 1789.

2  Pieter Willems Koning, zie VI-E.

3  Ouwe Willems Koning is geboren op maandag 19 december 1774, zie VI-F.

4  Hendrik Willems Koning is geboren op donderdag 25 januari 1776, zie VI-G.

5  Gerrit Willems Koning is geboren op zaterdag 11 april 1778, zie VI-H.

V-F  Daam Hendriks, zoon van Hendrik Jeltes en Jannigje Pybes (IV-C), boer, wonende te Dronrijp, is gedoopt op zondag 1 juli 1759 te St. Jacobiparochie.

Daam was gehuwd met Neeltje Piebes, dochter van Piebe Willems en Arjaantje Jarigs. Neeltje is gedoopt in 1749.

Van Daam en Neeltje is een kind bekend:

1  Arjaantje Daams is gedoopt op zondag 11 januari 1784 te St. Jacobiparochie.

Generatie VI

VI-A  Wytske Piers Tanja, dochter van Pier Dirks en Elske Harmens (V-A).

Wytske trouwt op zondag 10 mei 1795 te St. Annaparochie met de hoogstens 28-jarige Jarig Dirks, zoon van Dirk Willems en (?)Trijntje Martens. Jarig, bakker, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1766 of 1767, is overleden voor zaterdag 9 september 1809. Jarig werd hoogstens 42 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Aut. 9.9.1809 J.D. ovl., 5 minderj. kk. cur. Dirk Piers, hsm St. Ap. en Dirk Allerds id., toeziend voogden Klaas Dirks en Meindert Tjebbes huisl. St. Ap. Aut. 1.10.1809 cur. Reinder Teunis (Rosendal). Aut. 27.10.1810 A.Ysbr. wed. Jarig Dirks, cur. k. Gerben v.d.Laan, hsm o. St. Ap. en Dirk Dirks, hsm. o. St. Ap. Procl.bk 12.5.1797 e.l. St. Ap. kopen huis met bakkerij (straat en vaart ten W.); id. 16.3.1796 huurt sate o. St. Ap. en Vrp. gr. 33 mg (wordt verhuurd), id. 21.12.1801 huurt huis met stokerij St. Ap.
HB66/324 14.9.1809 inv. sth. J.D., mr bakker St. Ap., Dirk Piers, Meindert Tjebbes, Dirk Alderts en Klaas Dirks cur. 6 minderj. kk. bij W.P. en A.Y.

Jarig was later gehuwd (2) met Arjaantje IJsbrands.

Hij v. Vrp., zij v. St. Ap.

Van Jarig en Wytske zijn vier kinderen bekend:

1  Dirk Jarigs Rosendal is geboren 1795 of 1796 te St. Annaparochie.

2  Pier Jarigs Rosendal is geboren 1799 of 1800 te St. Annaparochie.

3  Willem Jarigs Rosendal is geboren 1800 of 1801 te St. Annaparochie.

4  Pieter Jarigs Rosendal is geboren 1803 of 1804 te St. Annaparochie.

VI-B  Aafje Piers, dochter van Pier Dirks en Elske Harmens (V-A).

Aafje trouwt op zondag 4 mei 1800 te St. AnnaparochiettBeiden v. St. Ap. met de 25-jarige Meindert Tjebbes Walburg, zoon van Tjebbe Meinderts en Aaltje Alles. Meindert, boer en kastelein, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 9 oktober 1774 aldaar.

Bnr 128. 1811 St. Ap.21 boer Hyp.bk 10.1.1803/14.9.1803 e.l. huren herberg, St. Ap. Recesbk 24.1.1803 e.l. casteleins St. Ap.

Van Meindert en Aafje zijn twee kinderen bekend:

1  Wytske Meinderts Walburg.

Wytske was gehuwd met Pier Harmens Tanja, zoon van Harmen Piers Tanja (VI-C) en Antje Jacobs Kuiken.

2  Elske Meinderts Walburg.

Elske was gehuwd met Leendert Dirks Siderius, zoon van Dirk Everts Siderius en Grietje Johannes Gorter. Leendert, boer, wonende te St. Annaparochie.

Bnr 153.

VI-C  Harmen Piers Tanja, zoon van Pier Dirks en Elske Harmens (V-A), molenaar, wonende te St. Annaparochie, is geboren op woensdag 17 februari 1768.

Bnr 121. 1811 St. Ap. 107 molenaar.

Harmen was gehuwd met Antje Jacobs Kuiken.

Van Harmen en Antje is een kind bekend:

1  Pier Harmens Tanja.

Pier was gehuwd met Wytske Meinderts Walburg, dochter van Meindert Tjebbes Walburg en Aafje Piers (VI-B).

VI-D  Maartje Martens de Boer, dochter van Marten Ouwes (V-D) en Aaltje Wybes, is geboren 1775 of 1776, is overleden op dinsdag 17 augustus 1841. Maartje werd hoogstens 65 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Maartje was gehuwd met Gerrit Willems Koning, zie VI-H.

Van Gerrit en Maartje is een kind bekend:

1  Willem Gerrits Koning.

Willem was gehuwd met Tjerkje Ouwes Koning, dochter van Ouwe Willems Koning (VI-F) en Antje Abelius Schenkius.

Bnr 63, 64.

Tjerkje was later gehuwd (2) met Arjen Martens Wassenaar.

VI-E  Pieter Willems Koning, zoon van Willem Pieters Koning en Tjerkje Ouwes de Vries (V-E).

Pieter was gehuwd met Grietje Pieters de Groot, dochter van Pieter Wops de Groot en Grietje Clases Kuik.

Van Pieter en Grietje is een kind bekend:

1  Pieter Pieters Koning.

Bnr 135.

Pieter was gehuwd met Tjerkje Hendriks Koning, dochter van Hendrik Willems Koning (VI-G) en Tetje Cornelis de Groot.

Tjerkje was later gehuwd (2) met Dirk Gerbens de Jong.

VI-F  Ouwe Willems Koning, zoon van Willem Pieters Koning en Tjerkje Ouwes de Vries (V-E), brouwer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op maandag 19 december 1774.

1811 St. Jp. 240 brouwer.

Ouwe was gehuwd met Antje Abelius Schenkius, dochter van Abelius Jarichs Schenkius en Aagje Sjoerds Jonker. Antje is gedoopt op zondag 6 september 1778 te St. Jacobiparochie.

Antje was later gehuwd (2) met N.N..

Van Ouwe en Antje is een kind bekend:

1  Tjerkje Ouwes Koning.

Bnr 63, 64.

Tjerkje was gehuwd (1) met Willem Gerrits Koning, zoon van Gerrit Willems Koning (VI-H) en Maartje Martens de Boer (VI-D).
Tjerkje was gehuwd (2) met Arjen Martens Wassenaar, zoon van Marten Arjens Wassenaar en Aaltje Ysbrands.

Bnr 60.

VI-G  Hendrik Willems Koning, zoon van Willem Pieters Koning en Tjerkje Ouwes de Vries (V-E), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op donderdag 25 januari 1776, is overleden op maandag 26 september 1836. Hendrik werd 60 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Bnr 13, 43. 1811 St. Jp. 95 boer. BP500/10.

Hendrik was gehuwd met Tetje Cornelis de Groot, dochter van Cornelis Wops de Groot en Neeltje Dirks. Tetje is gedoopt op zondag 21 april 1776 te St. Jacobiparochie.

Van Hendrik en Tetje zijn twee kinderen bekend:

1  Tjerkje Hendriks Koning.

Tjerkje was gehuwd (1) met Pieter Pieters Koning, zoon van Pieter Willems Koning (VI-E) en Grietje Pieters de Groot.

Bnr 135.
Tjerkje was gehuwd (2) met Dirk Gerbens de Jong, dochter van Gerben Gerbens de Jong en Grietje Dirks de Jong. Dirk, boer, wonende te St. Jacobiparochie.

Bnr 67.

2  Wop Hendriks Koning.

Bnr 43.

Wop was gehuwd met Grietje Gerrits Wassenaar, dochter van Gerrit Willems Wassenaar en Ymkje Theunis Crap.

VI-H  Gerrit Willems Koning, zoon van Willem Pieters Koning en Tjerkje Ouwes de Vries (V-E), boer, wonende te St. Jacobiparochie, is geboren op zaterdag 11 april 1778, is overleden op donderdag 26 april 1827. Gerrit werd 49 jaar en 15 dagen.

Bnr 13, 62. 1811 St. Jp. 119 boer.

Gerrit was gehuwd met Maartje Martens de Boer, zie VI-D.