Parenteel Roelof Taekes

Generatie I

I  Roelof Taekes, boer, wonende te Ferwerd, te Britsum en te Jelsum.

1698 Jelsum gebr. nr. 8. Vlgs lim. boeken 29.12.1692 van Ferwerd nr Britsum, vandaar Pasen 1699 nr Jelsum en vandaar 26.7.1708 nr Ferwerd.
Ged. op bel. Ferwerd 2.1.1690 met vermelding geb. a.d. oudedijk.
NB Bornwird 3.3.1667 Roelof Taekes tr. Doetie Lieuwes beiden v. Bornwird, dit zou 1e huwelijk van R.T. kunnen zijn en dan T.R. hieruit geboren.

Roelof was gehuwd met Trijntje Sybes.

Van Roelof en Trijntje is een kind bekend:

1  Taeke Roelofs is gedoopt op donderdag 15 maart 1668 te Ferwerd, zie II.

Generatie II

II  Taeke Roelofs, zoon van Roelof Taekes (I) en Trijntje Sybes, wonende te Jelsum en te Cornjum, is gedoopt op donderdag 15 maart 1668 te Ferwerd.

Lidm.bk Cornjum 23.8.1733 van Jelsum, 1752 lidm. vrouw is Jetske Sjoerds. 1749 Cornjum T.R. arm persoon 2p. 11.9.0.

Taeke trouwt in november 1703 te Jelsum op 35-jarige leeftijd (1) met Hylck Beerns. Hylck is overleden in maart 1715.

Zij v. Jelsum.

Van Taeke en Hylck zijn vier kinderen bekend:

1  Lieuwe Taekes, arbeider, wonende te Britsum, is gedoopt op zondag 10 februari 1704 te Jelsum.

Bij huwelijk v. Britsum.

2  Beernt Taekes is gedoopt op zondag 26 september 1706 te Jelsum.

3  Doetje Taekes is gedoopt op zaterdag 6 april 1709 te Jelsum, zie III-A.

4  Roelof Taekes is gedoopt op zondag 6 december 1711 te Jelsum, zie III-B.

Taeke trouwt op woensdag 5 januari 1718 te Jelsum op 49-jarige leeftijd (2) met Trijntje Abes.

Beiden v. Jelsum.

Van Taeke en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

5  Antje Taekes is gedoopt op zondag 11 april 1723 te Jelsum.

6  Auke Taekes is gedoopt op zondag 13 augustus 1719 te Jelsum.

7  Sjoeke Taekes is gedoopt op donderdag 16 april 1716 te Jelsum.

Taeke trouwt op zondag 19 juli 1733 te Cornjum op 65-jarige leeftijd (3) met Jetske Jelles.

Hij v. Jelsum, zij v. Cornjum.

Generatie III

III-A  Doetje Taekes, dochter van Taeke Roelofs (II) en Hylck Beerns, is gedoopt op zaterdag 6 april 1709 te Jelsum.

Doetje trouwt op zondag 22 maart 1733 te Jelsum op 23-jarige leeftijd met Jan Sjoerds. Jan, boer, wonende te Vrouwenparochie.

1749 Vrp. zetmeyer 4+2 33.0.0. Laat kk. kennelijk te St. Ap. dopen.

Beiden v. Vrp.

Van Jan en Doetje zijn vier kinderen bekend:

1  Hyke Jans is geboren 1733 of 1734, is gedoopt op vrijdag 15 april 1740 te St. Annaparochie.

Bij doop 6 jr.

2  Lijsbet Jans is geboren 1736 of 1737, is gedoopt op vrijdag 15 april 1740 te St. Annaparochie.

Bij doop 3½ jr.

3  Sjoerd Jans is geboren in 1739, is gedoopt op vrijdag 15 april 1740.

Bij doop 1¼ jr.

4  Lijsbet Jans is gedoopt op zondag 28 april 1743 te St. Annaparochie.

III-B  Roelof Taekes, zoon van Taeke Roelofs (II) en Hylck Beerns, ruiter, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 6 december 1711 te Jelsum.

1744 St. Ap. ruiter 7 p.

Roelof trouwt op zondag 25 september 1735 te St. Annaparochie op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Aafje Mynties, dochter van Myntie Arjens en Jannigje Arjens. Aafje is gedoopt op zondag 24 januari 1712 te St. Annaparochie.

Hij v. St. Ap., zij v. Harlingen.

Van Roelof en Aafje zijn drie kinderen bekend:

1  Mijntje Roelofs, zie IV-A.

2  (?)Gooitske Roelofs, zie IV-B.

3  Taeke Roelofs, koopman, wonende te St. Annaparochie, is geboren 1748 of 1749, is gedoopt op vrijdag 24 maart 1758 aldaar, is overleden voor zaterdag 12 mei 1798. Taeke werd hoogstens 49 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Bnr 109. Bij doop 9 jr oud. 1778 St. Ap. n.u. 1/4 eigenr nr.2 Hyp.bk 24.1.1788/id Jannigje Sybes vr.v. T.R. heeft schuld, onderpand 1½ mg. land o. St. Ap. Hyp.bk 3.5.1788/id. J.S.heeft schuld te Lwd wegens aan haar man geleverd leer, maar hij is uitlandig en ze weet niet waar hij is (Sannes/7: was patriot).
Procl.bk 11.2.1782 koopt hs a.d. smalle kant te St. Ap.: id. 31.10.1785 verk. 1/4 v. boerderij a. Jan Driks en Grietje Arjens ten W. V. St. Ap.
Procl.bk 12.5.1798

Taeke trouwt op zondag 11 oktober 1772 te St. Annaparochie op hoogstens 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Jannigje Sybes, dochter van Sybe Andries en Grietje Cornelis. Jannigje is gedoopt op zondag 25 januari 1750 te St. Annaparochie.

Generatie IV

IV-A  Mijntje Roelofs, zoon van Roelof Taekes (III-B) en Aafje Mynties, wonende te St. Annaparochie.

BP Warmoesstr. wand. 110. Procl.bk 4.5.1767 e.l. St. Ap. kopen huis in Schoolsteeg op Oosteind.

Mijntje trouwt op zaterdag 5 mei 1764 te St. Annaparochie met Antje Aukes.

Datum is 1e procl.

Van Mijntje en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Jannigje Mijntjes Koning is overleden op maandag 2 september 1811.

Bij ovl. zonder achternaam.

Jannigje trouwt op zondag 14 mei 1797 te Vrouwenparochie met de 32-jarige Auke Wybrens Bonteman, zoon van Wybren Jans Bonteman en Trijntje Aukes. Auke, werkman, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op maandag 12 november 1764, is overleden op vrijdag 24 april 1829. Auke werd 64 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

1811 Vrp. 112 werkman.

2  Teeke Mijntjes.

3  Goikje Mijntjes Keuning is geboren in 1764, zie V-A.

4  Roelof Mijntjes is gedoopt op zondag 18 september 1774 te St. Annaparochie, zie V-B.

IV-B  (?)Gooitske Roelofs, dochter van Roelof Taekes (III-B) en Aafje Mynties.

(?)Gooitske trouwt op zondag 25 juli 1762 te St. Annaparochie met de 45-jarige Jacob Attes Wiglama, zoon van Atte Clases en Sytske Jacobs. Jacob, boer, wonende te St. Annaparochie, is gedoopt op zondag 11 oktober 1716 te Marssum.

Bnr 112. 1768 gebr. nr. 38.
NB 1748 St. Ap. is Atte Jacobs gebr. nr. I. Procl.bk 25.2.1771 J.A. en G. R. St. Ap. kopen huis Oosteind (brede kant), van erven v.d. Feen, bewoond door Jan Clasen, voerman. Recesbk 13.2.1769 Taco Sloterdijk, Harl., zegt huur op aan J.A. van sate Valbrug.
MEN weesbk 18.6.1751 met Joost Jacobs, Jelsum vgd. v. Griet dr v. Gosse Klazes, Engelum en Maartje Jacobs.
Procl.bk 15.3.1793 G.R. de wed.te Ureterp verk. hs in de buurt v. St. Ap. (Oosteinde)

Jacob was eerder gehuwd (1) met Antje Hendriks Hiddinga.

Datum is 1e procl, hij v. St. Ap., zij v. Britsum.

Van Jacob en (?)Gooitske zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Jacobs is gedoopt op zondag 11 november 1764 te St. Annaparochie.

2  Atte Jacobs is gedoopt op zondag 14 mei 1769 te St. Annaparochie.

3  Sypkje Jacobs is gedoopt op vrijdag 1 januari 1773 te St. Annaparocjie.

Generatie V

V-A  Goikje Mijntjes Keuning, dochter van Mijntje Roelofs (IV-A) en Antje Aukes, is geboren in 1764, is overleden op maandag 14 december 1829 te Finkum. Goikje werd 65 jaar.

Goikje was gehuwd met Jan Sijes van der Woude.

Van Jan en Goikje is een kind bekend:

1  Eelkje Jans van der Woude.

Eelkje trouwt op vrijdag 12 december 1828 te Leeuwarderadeel met de 23-jarige Gerrit Tieles Bergsma, zoon van Tiele Gerrits Bergsma en Lijsbet Dirks Dijkstra. Gerrit is geboren in 1805.

In trouwakte namen grootouders genoemd.

V-B  Roelof Mijntjes, zoon van Mijntje Roelofs (IV-A) en Antje Aukes, wonende te Vrouwenparochie en te Nieuwebildtzijl, is gedoopt op zondag 18 september 1774 te St. Annaparochie.

Hyp.bk 14/13.11.1804 NBD o. Vrp.

Roelof trouwt op zondag 26 mei 1799 te Hallum op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Rinske Tjepkes Tjepkema, dochter van Tjepke Cornelis en Etje Franses. Rinske is gedoopt op zondag 1 augustus 1773 te Vrouwenparochie.

Rinske was later gehuwd (2) met Pieter Gerrits Groen.

Hij v. hallum, zij v. Vrp.

Van Roelof en Rinske is een kind bekend:

1  Mijntje Roelofs Tjepkema.

Bnr 35.

Mijntje was gehuwd met Geertje Martens Wassenaar, dochter van Marten Arjens Wassenaar en Aaltje Ysbrands.

Bnr 114.